Apostolski nuncij msgr. Luigi Pezzuto posjetio Zavod sv. Jeronima

Nadbiskup Luigi Pezzuto, apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, posjetio je 14. siječnja 2016. Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima. Susretu je nazočio i msgr. Tomo Vukšić, vojni ordinarij u BiH, koji trenutačno provodi vizitaciju Zavoda kao predsjednik zajedničkoga biskupskog povjerenstva Hrvatskih biskupa za Zavod sv. Jeronima. U svome pozdravu rektor msgr. Bogdan je izrazio radost što može ugostiti nuncija na mjestu gdje Hrvati još od 1453. godine imaju svoje crkvene ustanove. Saževši u kratkim crtama povijest svetojeronimskih ustanova, Rektor je osobito predstavio ulogu suvremenoga Zavoda, utemeljenoga od pape Lava XIII., za Crkvu u Hrvata. Nuncij Pezzuto je zahvalio na pozdravu i istaknuo kako ovakve susrete smatra važnom sastavnicom svoje službe koja, osim službenih i protokolarnih dužnosti, bitno obuhvaća osobnu i pastoralnu dimenziju: „Izmijenimo iskustva kako bismo se međusobno obogatili“, rekao je msgr. Pezzuto. Nakon večere svećenici studenti Zavoda imali su priliku uputiti pitanja i komentare: među ostalim, zanimali su se za Nuncijeve dojmove o Bosni i Hercegovini i gradu Sarajevu, također s obzirom na nedavni Papin posjet; pitali su ga kako procjenjuje trenutačno stanje dijaloga s pravoslavcima i muslimanima; htjeli su znati gdje vidi ulogu Katoličke Crkve u budućem razvoju Bosne i Hercegovine… Nuncij je na sva pitanja rado odgovarao iznoseći vlastita iskustva koja je stekao u susretu s političkim dužnosnicima, ali i s pukom, primjerice prilikom pohoda župama ili podjeljivanja sakramenta svete potvrde. Naglasio je kako je dužnost upravo katolika promicati vrijednosti dijaloga i zajedništva jer je taj stav nikao u krilu Katoličke Crkve, na Drugome vatikanskom saboru. Na završetku susreta rektor Bogdan zahvalio je Nunciju na posjetu i mogućnosti razmjene mišljenja. Pri tome je istaknuo činjenicu kako je Zavod sv. Jeronima svojim zadatkom i ustrojstvom usmjeren upravo na budućnost: tu se naime mladi svećenici iz svih hrvatskih biskupija pripremaju kako bi sutra – kao profesori, odgojitelji, duhovnici, pastoralni djelatnici – služili za spasenje i dobrobit puka i cjelokupnoga društva.