Predstavljanje knjige u Dolu 7. kolovoza 2014., 19.30 sati

„Fabijan  Veraja, Nikola Moscatello Savjetnik Jugoslavenskog

poslanstva pri Svetoj Stolici ‘Uspomene’ u svijetlu dokumenata

Doprinos povijesti katolicizma u Jugoslaviji (1922.-1946.)

‘Uspomene’ popratio bilješkama Stipe Kljajić”

 

Knjiga „Fabijan  Veraja, Nikola Moscatello Savjetnik Jugoslavenskog poslanstva pri Svetoj Stolici „Uspomene” u svijetlu dokumenata Doprinos povijesti katolicizma u Jugoslaviji (1922.-1946.) „Uspomene” popratio bilješkama Stipe Kljajić” bit će predstavljena u četvrtak 7. kolovoza u župi sv. Mihovila arkanđela u Dolu na otoku Hvaru. Predstavljanje knjige  ogranizira hvarski biskupski ordinarijat i župa Dol na otoku Hvaru. Knjiga je trinaesta po redu iz niza “Collectanea Croatico-Hieronymiana de Urbe”. Izdavač je “Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima”. Isti Zavod je nakladnik zajedno s „Crkvom u svijetu” iz Splita.  Trojica su glavnih protagonista  ovoga izdanja: Nikola Moscatello, Fabijan Veraja i Stipe Kljajić. Moscatellove “Bilješke” “Uspomene” (str. 19.-215.) koje je pisao 1959. godine, nekoliko godina prije smrti, bile su pohranjene u Rimu u rukopisu i u ovoj knjizi se prvi put objavljuju. Uspomene je popratio brojnim bilješkama doktorand mr. Stipe Kljajić s Hrvatskoga instituta za povijest iz Zagreba. Msgr. Fabijan Veraja svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, dugogodišnji djelatnik Kongregacije za proglašenje svetima,  napisao je Predgovor (str. 5.-16.) i drugi dio knjige ”Uspomene” Nikole Moscatella u svijetlu dokumenata (str. 218.-415.).  I ova knjiga je, uz spomenute „protagoniste” autore, imala logistiku u više osoba i ustanova, bez čijeg doprinosa ne bi ju bilo moguće još objaviti.    
Više/più…

Preminuo mr. Marko Tomić ex-alumnus Zavoda sv. Jeronima

2014-07-30-marko_tomicProf. mr. Marko Tomić
(28. studenoga 1952.-30. srpnja 2014.)

Svećenik Đakovačko-Osječke nadbiskupije, ex-alumnus Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima, profesor biblijskih znanosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, mr. sc. Marko Tomić, preminuo je u srijedu 30. srpnja 2014. godine u Kliničkome bolničkom centru u Osijeku.

Pok. Marko Tomić, sin Franje Tomića i Agice Tomić rođ. Dugalić, rodio se u Harkanovcima kraj Valpova, 28. studenoga 1952. Osmogodišnju školu pohađao je u rodnim Harkanovcima, a gimnaziju u Zagrebu u sjemeništu na Šalati (dvije godine) i Đakovu (dvije godine) gdje je i maturirao 1971. godine. Filozofsko-teološki studij završio je u Đakovu od 1971. do 1977. Od kolovoza 1973. do studenoga 1974. bio je na odsluženju vojnog roka u Rijeci. Za svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije zaređen je u Đakovu, 29. lipnja 1977. Od 1977. do 1978. bio je župnim pomoćnikom u župi sv. Petra i Pavla u Osijeku. Biskup Ćiril Kos uputio je 30. lipnja 1978. godine molbu rektoru Zavoda Đuri Kokši da primi u Zavod Marka Tomića. U istoj molbi biskup piše da je Tomića odredio za studij biblijske teologije.  Ovoj molbi prethodilo je pismo biskupa Kosa rektoru Kokši 28. kolovoza 1977. u kojoj moli načelan odgovor za jedno slobodno mjesto u Zavodu sv. Jeronima, za novog svećenika studenta u ak. godini 1978/1979. Prema ondašnjim propisima, biskup Kos uputio je također, molbu i protektoru Zavoda kardinalu Paolu Marella 25. rujna 1978., da Marka Tomića primi u Zavod. Više/più…

Raspored svetih misa u Hrvatskoj Crkvi Sv. Jeronima u Rimu od ponedjeljka 1. srpnja do nedjelje 3. kolovoza 2014.

Celebrazioni liturgiche dal 1° luglio al 3 agosto 2014

nella Chiesa di San Girolamo dei Croati

 

Više/più…

Doktorirao don Mihael Prović

MihaelSvećenik Splitsko-makarske nadbiskupije don Mihael Prović, obranio je, u utorak 24. lipnja 2014., na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu, doktorsku radnju iz područja religiozne pedagogije.

Radnju s naslovom, „Hod u ljudskom i kršćanskom dozrijevanju adolescenata kroz katolički odgoj u školi. Izgledi religioznog odgoja, u srednjoškolskim udžbenicima, nakon oslobođenja od komunizma, u Republici Hrvatskoj“, izradio je pod vodstvom profesora Cyril-a De Souza. U ispitnome povjerenstvu bili su profesori: Carlo Nanni, rektor sveučilišta, Cyril De Souza (moderator), Miroslav Wierzbicki i Giampaolo Usai. Više/più…

Đakonsko ređenje fra Perice Ostojića u nedjelju 22. lipnja 2014.

Poziv_Page_1Fra Perica OSTOJIĆ, OFM,  član hercegovačke franjevačke  provincije Blažene Djevice Marije na nebo Uznesene, student teologije na Papinskome lateranskome sveučilištu, primit će sveti red đakonata  u nedjelju 22. lipnja 2014., u rimskoj crkvi San Gregorio VII Papa (via Gregorio VII, 6). Sv. misu ređenja s početkom u 10.00 sati predvodi nadbiskup José Rodríguez Carballo, OFM, tajnik Kongregacije za ustanove posvećenoga života. Svi prisutni svećenici mogu koncelebrirati. Više/più…

Pomoć stradalima u poplavi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Na naš poziv za novčanu pomoć kojeg smo u svibnju ove godine, elektronskom poštom uputili svim svećenicima, redovnicima, redovnicama, vjernicima hrvatske zajednice u Rimu i Italiji, svim prijateljima Talijanima i ljudima dobre volje, u prigodi katastrofalnih  stradanja i posljedica od poplava koje su pogodile Republiku Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i druge susjedne krajeve, mnogi su nam odgovorili svojim novčanim prilozima. Posebice su se istaknuli studenti, oni koji su i sami potrebni pomoći. Na žiro račun otvoren za tu prigodu uplaćeno je do 11. lipnja o.g. 13.270,00 €. Sukladno našem prijašnjem dopisu – pozivu za pomoć, novac smo proslijedili na Caritas Hrvatske biskupske konferencije (6.635,00 €) i na Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (6.635,00 €).

Zahvaljujemo svima koji su se uključili u ovu humanitarnu akciju.

Don Jure Bogdan, rektor

Vlč. Mario Tomljanović postigao doktorat s područja duhovne teologije

mario (1)Svećenik Riječke nadbiskupije vlč. Mario Tomljanović obranio je 30. svibnja 2014. na Institutu za duhovnost Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu doktorsku disertaciju iz teologije. Doktorsku tezu na temu «Dalla crisi di identità sacerdotale verso la spiritualità sacerdotale diocesana rinnovata – alla luce del magistero della Chiesa dall’esortazione Pastores dabo vobis fino al 2012» („Od krize svećeničkog identiteta prema obnovljenoj duhovnosti dijecezanskih svećenika – u svijetlu Učiteljstva Crkve od pobudnice Pastores dabo vobis do 2012“), radio je pod vodstvom profesora Jaimea Emilia Gonzaleza Magañe, DI. Više/più…

Poziv za pomoć stradalima od poplava

S velikom zabrinutošću i bolom u duši pratimo katastrofalna stradanja i posljedice od poplava koje su ovih dana pogodile Republiku Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i druge susjedne krajeve. Čvrsti u vjeri, nadi i ljubavi u dobroga Boga od kojeg nam dolazi svako dobro ujedinjujemo se u molitvi za sve tragično preminule. Molimo Duha životvorca za sve pogođene da ne klonu duhom, da smognu snage još jednom iznova započeti.

Obraćamo se svim svećenicima, redovnicima, redovnicama vjernicima hrvatske zajednice u Rimu i Italiji, svim prijateljima  Talijanima i ljudima dobre volje, da u ovoj tragediji pokažemo ljudsku solidarnost i duhovnu blizinu s postradalima. Apeliramo na sve svećenike i Bogu posvećene osobe kao i sve katoličke vjernike da danomice uzdižu svoje molitve dobrome Bogu za sve ugrožene da ne klonu duhom.

Apeliramo na sve Vas do kojih dopire naša riječ da svojom novčanom pomoću pomognete ugroženo stanovništvo. Sakupljeni novac ćemo dostaviti Caritasu Hrvatske Biskupske Konferencije i Caritasu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Novac možete uplatiti na žiro račun za ovu prigodu otvoren kod Banca del Fucino naslovljen na: Chiesa di S. Girolamo dei Croati – Aiuto Alluvione 2014

Iban IT06L0312403210000000238230

Isto tako novčane priloge možete dostaviti  u sakristiji Hrvatske crkve sv. Jeronima sakristanki s. Gizeli ili s. Kseniji u Zavod sv. Jeronima, uvijek s napomenom da je to za ugrožene u poplavi.

RACCOLTA FONDI PER LE VITTIME DELL’ALLUVIONE

Con grande preoccupazione e dolore seguiamo le immani sofferenze e le tristi conseguenze causate dalle alluvioni che in questi giorni hanno colpito la Croazia, la Bosnia ed Erzegovina e le altre regioni confinanti. Saldi nella fede, nella speranza e nell’amore in Dio, dal quale proviene ogni bene, ci uniamo nella preghiera per tutti coloro che hanno tragicamente perso la vita. Preghiamo lo Spirito vivificatore per tutti coloro che sono stati colpiti, perché non si arrendano ma trovino la forza di ricominciare da capo.

Ci rivolgiamo a tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose così come ai fedeli della comunità croata di Roma e d’Italia, a tutti gli amici italiani e alle persone di buona volontà affinché mostriamo, in questa tragedia, solidarietà umana e vicinanza spirituale alle vittime. Ci appelliamo a tutti i sacerdoti e alle persone consacrtate a Dio, così come a tutti i fedeli cattolici, perché elevino quotidianamente e costantemente  le proprie preghiere al buon Dio per tutte le vittime, perché non si perdano d’animo.

Ci appelliamo a tutti Voi ai quali giungono le nostre parole perché contribuiate economicamente ad aiutare le popolazioni in difficoltà. I fondi raccolti saranno consegnati alla Caritas della Conferenza Episcopale Croata e alla Caritas della Conferenza Episcopale della Bosnia ed Erzegovina.

Le donazioni possono essere effettuate sul conto corrente appositamente aperto presso la Banca del Fucino e intestato a: Chiesa di S. Girolamo dei Croati – Aiuto Alluvione 2014

(Iban) IT06L0312403210000000238230

Le donazioni possono anche essere consegnate personalmente nella sacrestia della Chiesa di San Girolamo dei Croati a suor Gizela o a suor Ksenija nel Collegio di San Girolamo, sempre specificando che sono destinate alle vittime dell’alluvione.

Don Jure Bogdan, Rettore

Susret pape Franje sa studentima svećenicima i svećeničkim kandidatima iz rimskih crkvenih zavoda i sveučilišta

popeU ponedjeljak 12. svibnja 2014. u dvorani pape Pavla VI. u Vatikanu, Sveti Otac papa Franjo primio je u posebnu audijenciju poglavare crkvenih dijecenskih i redovničkih odgojnih zavoda (kolegija), te svećenike i bogoslove studente (dijecezanske i redovničke) koji se nalaze u Rimu na studiju, a tijekom svog boravka borave u nekom od brojnih rimskih crkvenih kolegija ili pak u samostanima svojih redovničkih zajednica. Susretu su nazočili rektori i profesori svećenici s papinskih crkvenih sveučilišta. Prefekt kongregacije za katolički odgoj kardinal Zenom Grocholewski i kardinal Beniamino Stella prefekt kongregacije za kler, pozvali su sva papinska crkvena sveučilišta u Rimu da svi svećenici i svećenički kandidati budu slobodni od sveučilišnih obveza kako bi mogli sudjelovati na susretu sa Svetim Ocem. Među nekoliko tisuća svećenika i svećeničkih kandidata, na susretu su, između ostalih, bili svećenici članovi Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima na čelu s rektorom msgr. Jurom Bogdanom i vicerektorom Markom Đurinom, te drugi bogoslovi i svećenici Hrvati koji žive u raznim rimskim kolegijima i samostanima.

Više/più…

Proljetni susret hrvatskih rimskih studenata 11. svibnja 2014. (2)

naIMG_2720„Radosni smo što smo na nedjelju Dobroga Pastira međunarodni dan molitve za duhovna zvanja, i ove godine, okupljeni  u našoj nacionalnoj crkvi sv. Jeronima na liturgijskome slavlju. Hrvatska rimska zajednica poglavito akademska i studentska, okupljeni oko Euharistijskoga stola spominje se dvojice istaknutih hrvatskih duhovnih velikana: svetog Leopolda Bogdana Mandića, redovnika franjevca kapucina, svećenika ispovjednika iz Herceg Novog u Boki Kotorskoj i katoličkoga laika, profesora bl. Ivana Merza, banjalučanina. Obojica su, slijedeći glas Isusa Dobroga Pastira, ostavili duboki trag i uspomene ispisane vjerom u Krista Spasitelja – življenim evanđeljem u sredinama gdje su djelovali“ – rekao je msgr. Jure Bogdan u pozdravnoj riječi okupljenim vjernicima u nedjelju 11. svibnja ove godine u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima. Svečanu sv. misu u prigodi ovogodišnjeg proljetnoga susreta hrvatskih rimskih studenata predvodio je vlč. Ilija Marković, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, student kanonskoga prava na  Papinskome sveučilištu sv. Križa, član Papinskoga Teutonskog  Zavoda sv. Marije (Pontificio Collegio Teutonico di S. Maria dell’Anima). Više/più…

12345...10...»»