Vlč. Pavao Mikulčić – novi doktor teologije

Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije vlč. Pavao Mikulčić obranio je 3. veljače na Papinskom pastoralnom institutu „Redemptor hominis“ Papinskog lateranskog sveučilištu u Rimu doktorsku disertaciju iz područja pastoralne teologije pod naslovom „L’alleanza educativa tra famiglia e scuola cattolica in Croazia. Un’indagine sociologica in prospettiva teologico-pastorale“ (Odgojni savez obitelji i katoličke škole u Hrvatskoj. Sociološko istraživanje promatrano s teološko-pastoralnog stajališta).

Ispitnu komisiju sačinjavali su profesor Nicola Reali, mentor, profesorica Chiara Palazzini te Giuliana Migliorini, korelatorice te dekan Instituta profesor Paolo Asolan, predsjednik Komisije. Obrani su nazočili roditelji vlč. Pavla Marija i Drago, rodbina te svećenici prijatelji iz generacije vlč. Dario Hrga i vlč. Davor Senjan.

Pitanje odgojnog saveza između obitelji, škole i društva ponovno u fokus crkvenoga promišljanja stavlja papa Franjo u Posinodalnoj apostolskoj pobudnici Amoris Laetitia koja u svome 84. broju upozorava da danas svjedočimo njegovoj krizi budući da je došlo do raskola između obitelji i društva te obitelji i škole. Polazeći od te teze, u radu se kroz sociološko istraživanje nastojalo ispitati trenutačno stanje odgojnoga saveza u katoličkim školama u Republici Hrvatskoj te na tragu prikupljenih podataka ponuditi pastoralni projekt koji za cilj ima osnaživanje i utvrđivanje navedenoga saveza. Istraživanje je provedeno na uzorku od 730 ispitanika – učenika te njihovih roditelja, kao i nastavnika tri osnovne te sedam srednjih katoličkih škola diljem Hrvatske. Dobiveni rezultati su se osim sa sociološkoga stajališta iščitavali i u svjetlu vjere, koristeći se pri tome teološko-pastoralnom te pedagoškom metodom.

Vlč. Pavao Mikulčić rođen je 7. veljače 1990. godine u Slavonskom Brodu. Nakon završene osnovne škole u Vranovcima, susjednom mjestu rodnoga mu Bukovlja, te srednjoškolskoga obrazovanja u Gimnaziji Matije Mesića u Slavonskom Brodu, 2008. godine upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu na kojemu 2013. godine i diplomira. Iste je godine zaređen za đakona te nakon pastoralnoga praktikuma, na Petrovo 2014. godine u đakovačkoj katedrali biva zaređen za svećenika. Nakon godine dana obnašanja službe župnoga vikara u konkatedralnoj župi u Osijeku te godine dana službe tajnika Nadbiskupskog ordinarijata u Đakovu, biva upućen na specijalizaciju iz pastoralne teologije u Rim. Za vrijeme boravka u Rimu boravio je u Papinskom irskom zavodu. Nakon obrane magistarskoga rada 2018. godine s temom Pastorale della salute nell’ otica dell’ hospice pediatrico (Pastoral zdravlja kroz prizmu hospicija za djecu), izrađenoga pod vodstvom profesora Luciana Sandrina, te godine dana doktorskoga istraživanja, u jesen 2019. godine vraća se u matičnu Nadbiskupiju gdje uz nastavak studija počinje obnašati službu nadbiskupijskog povjerenika za osnivanje katoličke osnovne i srednje škole u Vinkovcima te katoličke osnovne škole u Slavonskom Brodu. Od jeseni 2021. godine imenovan je voditeljem Središnjeg ureda Nadbiskupijskog pastoralnog centra u Đakovu te nadbiskupijskim povjerenikom za sinodsko savjetovanje. Član je Prezbiterskog vijeća te Nadbiskupijskog pastoralnoga vijeća Đakovačko-osječke nadbiskupije.

U povodu obrane doktorske disertacije, čestitku novom doktoru znanosti Pavlu Mikulčiću uputili su đakovački biskupi Đuro Hranić, Marin Srakić i Ivan Ćurić. Njihovu čestitku prenosimo u cijelosti:

Poštovani i dragi Pavo!

Radujemo se danas s Tobom, na dan obrane Tvoje doktorske disertacije, koju si izradio na Papinskom pastoralnom institutu „Redemptor hominis“ Papinskog lateranskog sveučilištu u Rimu, pod vodstvom mentora prof. Nicole Realija, pod naslovom: Odgojni savez obitelji i katoličke škole u Hrvatskoj. Sociološko istraživanje promatrano s teološko-pastoralnog stajališta (L’alleanza educativa tra famiglia e scuola cattolica in Croazia. Un’indagine sociologica in prospettiva teologico-pastorale).

Kako se znakovito, ali istodobno poticajno i zahtjevno, u središtu Tvoga istraživanja i prezentacije pojavljuje tema „saveza“, u kojoj na odgojnom putu djece i mladih prepoznajemo duboko ukorijenjenu uzajamnost i nužnu suradnju obitelji i škole, i to u konkretnim prilikama društva i kulture suvremenoga čovjeka, imajući u vidu na poseban način poslanje i narav katoličkih škola. Radujemo se što je upravo to vrijedno i zahtjevno pastoralno područje već uključeno u Tvoje djelovanje i Tvoja nastojanja oko ostvarenja i promicanja rada katoličkih škola na području naše nadbiskupije.

Dragi novi doktore znanosti! Dok Ti danas uime cijele naše nadbiskupije upućujemo najiskrenije čestitke, pridružujemo se i Tvojoj zahvalnosti svima koji su Ti svojim radom i spremnošću bili na pomoć, napose za vrijeme Tvoga studija u Rimu – Papinskom lateranskom sveučilištu, Papinskom irskom zavodu čiji si bio član, kao i Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima.

Gospodin neka Te vodi i krijepi, neka trajno osnažuje Tvoje svećeničko služenje i sav Tvoj rad! Pozdrav i blagoslov!