U Rimu održan međunarodni znanstveni skup „Historia Triplex Modeli i izvori mađarskoga i hrvatskog patriotizma“

001

U petak 22. studenoga 2013., u organiziaciji Mađarske akademije u Rimu, održan je u Rimu u palači Falconieri, međunarodni znanstveni skup pod radnim naslovom  „Historia triplex modeli i izvori mađarskog i hrvatskog patriotizma“.

Jednodnevni skup je započeo pozdravima ravnatelja Mađarske akademije u Rimu Antala Molnára, Tibora Navracsics-a zamjenika mađarskoga predsjednika vlade i ministra javne uprave i pravde i Antonella Biagini-a prorektora za međunarodnu suradnju i odnose na rimskome sveučilištu „La Sapienza“.

Predavač Sante Gracioti iz Nacionalne akademije Lincei, spriječen sudjelovati na skupu poslao je svoje predavanje pod naslovom „Poteškoća dijeljenja zajedničke baštine i radost njenog ponovnog preslagivanja“. Predavanje je pročitao jedan mađarski student sa sveučilišta „La Sapienza“. Veleposlanik Republike Hrvatske u Italiji prof. Damir Grubiša poslao je svoje predavanje s naslovom (Politička renesansna misao između dvije obale Jadranske i Ugarske“. Predavanje je pročitala djelatnica hrvatskoga veleposlanstva u Italiji gospođa Ines Šprem. Jadranka Neralić sa Hrvatskoga instituta za povijest iz Zagreba govorila je na temu: „’Cum ad Urbem causa peregrinationis et alias quamplures concurrant de partibus Vngarie e Sclauonie laici et alii vtriusque sexus christiani…’ hrvatska zajednica u Rimu u 15. stoljeću. Jure Bogdan, rektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima je održao predavanje na temu: „Hrvatski institut sv. Jeronima u Rimu: njegova uloga u oblikovanju hrvatskoga identiteta“. Tamás Kruppa sa sveučilišta u mađarskome gradu Szeged je govorio o patriotizmu i katolicizmu u djelu isusovca Istvána Szántó. Prof. Antal Molnár ravnatelj mađarske akademije u Rimu je izlagao na temu „Crkvena autonomija i nacionalni identitet u Hrvatskoj u XVII. stoljeću: Zagrebačka biskupijska sinoda (1634)“.

U poslijepodnevnome dijelu simpozija prvo predavanje je održao Sándor Bene (Centar za humanistička istraživanja Mađarske akademije znanosti, Institut  za studij književnosti u Budimpešti). U traženju idealne Domovine – Montecuccoli, Carafa, Marsigli e ‘buon ordine’ Mađarske“. Péter Sárközy, s rimskoga sveučilišta „La Sapienza“, je izlagao na temu: „’Historia triplex’ u fresko slikama blagovaonice Ugarsko-Ilirskoga Zavoda u Bolonji i u povijesnim djelima Georgiusa Patachich-a“ (Juraja Patačića). László Szörényi (Centar za humanistička istraživanja Mađarske akademije znanosti, Institut  za studij književnosti u Budimpešti) imao je radni naslov svoga predavanja: „Nacionalni osjećaj Ferenca Kölcsey-a“.

Andreas Gottsmann s Austrijske akademije znanosti i Austrijskoga povijesnoga instituta u Rimu govorio je na temu: „Hrvatska, slovenska i talijanska nacionalna svijest u Istri u XIX. stoljeću“.  Prof. Rita Tolomeo s rimskoga sveučilišta „La Sapienza“ obradila je temu: „Dalmacija između autonomizma  i aneksionizma“.  Dénes Sokcsevits (Centar za humanistička istraživanja Mađarske akademije znanosti, Povijesni Institut  u Budimpešti) govorio je na temu: „Ivan Kukuljević Sakcinski i draž Italije. Talijanski model i mađarski protumodel u Kukuljevićevu djelu“. Dominique Reill sa sveučilišta u Miami u USA, izlagao je na temu „Patriotizam u mađarskome lučkome gradu: Rijeka prije i nakon I. svjetskoga rata“.