Svećenik – psiholog dr. Josip Bošnjaković stekao diplomu psihoterapeuta

Josip

Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije dr. Josip Bošnjaković završio je 25. i 26. siječnja 2013. g. četvorogodišnju specijalizaciju iz kliničke psihologije. Završnim ispitom  Bošnjaković je stekao dvije diplome: Specijalizacija iz psihoterapije, priznata od Ministarstva obrazovanja, sveučilištâ i istraživanja u Italiji (MIURMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca);  Specijalizacija smjera psihoterapeuta transakcijske analize (CTACertfied Transactional Analyst), koju izdaje Europsko udruženje transakcijske analize (EATA European Association of Transactional Analyisis). Višu školu iz specijalizacije za kliničku psihohologiju (Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica) Bošnjaković je pohađao na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu, nakon što je magistrirao iz psihologije na istome sveučilištu.

Tijekom školovanja imao je 1600 sati obrazovno-odgojnih aktivnosti: individualna supervizija, supervizija u grupi, terapija u grupi i diskusije teoretske primjene, individualna terapija, teorija humanističko-personalnog integriranog modela s naglaskom na transakcijsku analizu.

Osim toga stažirao je i 1600 sati u različitim ustanovama koje imaju ugovor s Višom školom i koje imaju akreditaciju Nacionalnog zdravstvenog sustava (Italija), zatim pri Višoj školi iz specijalizacije, te također i u ustanovama u kojima je vršio ulogu psihologa uz stalnu superviziju psihologa i psihoterapeuta. Stažiranje pretpostavlja da je psiholog upisan u Komoru psihologa što je specijalizant Bošnjaković i bio, od 18. lipnja 2009. godine pri pokrajini Lazio pod rednim brojem 17089, nakon što je položio državni ispit na rimskome sveučilištu La Sapienza. Tijekom treće i četvrte godine Više škole iz specijalizacije odradio je također kliničku praksu. Pod vodstvom supervizora provodio je terapiju pacijenata, od čega 2 pacijenta na trećoj i 2 pacijenta na 4 godini. Praćenje jednog pacijenta sastoji se od 25 susreta terapije.

Tijekom školovanja Bošnjaković je stekao uvjet za polaganje završnog ispita što uključuje: uspostavljanje dijagnoze i prepoznavanje problema; definiranje ciljeva i ugovora savjetovateljsko-terapeutskog rada; stvaranje planova prilagođenih ciljevima i okolnostima terapeutskog postupanja; praktična primjena gore navedenih sposobnosti; stručna promišljanja o procesima i njegovim učincima. Nakon što je zadovoljio zadane uvjete pristupio je završnom ispitu.

Ispit se sastojao od pismenog rada (klinički slučaj). Mentori su bili profesori – psihoterapeuti: Maria Luisa De Luca i Massimo Gubinelli. U pismenom radu specijalizant je opisao: tijek četverogodišnjeg školovanja za transakcijskog analitičara; izvještaj o iskustvu stečenom tijekom praktičnih radova propisanih od strane škole; opis studija jednog kliničkog slučaja; odgovor na  teoretska pitanja iz transakcijske analize. Završni usmeni ispit Bošnjaković je polagao 25. i 26. siječnja 2013. godine pred četveročlanom komisijom akreditiranih terapeuta (Maria Teresa Tosi, Alessandro Ricci, Rosanna Giacometto, Andrea Greco) i članova europskog (EATA) i međunarodnog (ITAA) udruženja transakcijske analize. Ispitivači su ocjenjivali da li kandidat dovoljno poznaje tražene sposobnosti transakcijskog analitičara, je li sposoban procijeniti na odgovarajući način u praksi ljudsko ponašanje, da li zna uspostaviti psihološku dijagnozu i dovesti je u vezu s teoretskim pristupima ljudskog ponašanja, te na koncu postavlja li se u svom djelovanju kao osoba koja je kompetentna i etički odgovorna. Završnom svečanošću, u kojoj su sudjelovali predsjednica Europskog udruženja transakcijske analize Sabine Klingeberg, profesori ispitivači te specijalizanti koji su polagali završni ispit, u subotu 26. siječnja, svećenik, psiholog Josip Bošnjaković primio je diplomu specijaliziranog psihoterapeuta te diplomu ovlaštenog terapeuta transakcijske analize. U Europskome udruženju transakcijske analize trenutno su 34 udruženja iz 27 europskih država s više od 7550 članova.

Josip Bošnjaković iz Bapske, općina Ilok, rođen je u Vukovaru 1978. godine. Završivši Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu i prve dvije godine kao student laik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, stupio je u Bogoslovno sjemenište u Đakovu, gdje nastavlja filozofsko-teološki studij. Diplomirao je 2002. godine. U lipnju 2003. đakovačko-osječki nadbiskup Marin Srakić zaredio ga je za svećenika. Nakon ređenja obnašao je službu tajnika Biskupskog ordinarijata u Đakovu. Godine 2004. upisuje u Rimu dodiplomski studij iz psihologije odgoja na Papinskom salezijanskom sveučilištu. Diplomirao je 2007., a magistrirao 2008. godine. Usporedo s doktorskim studijem iz psihologije, upisuje na istom sveučilištu u jesen 2008. g. Višu školu iz specijalizacije za kliničku psihologiju. Od 2004. do 2011. godine boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu svetog Jeronima u Rimu, a od jeseni 2011. do lipnja 2012. godine u Papinskom češkom zavodu sv. Ivana Nepomuka također u Rimu. Doktorsku radnju iz područja psihologije s naslovom «Stanja Ja (Ego stanja sebe) adolescenata odraslih u okolnostima mira, rata i poraća», obranio je  25. lipnja 2012. g. na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu. U jesen 2012. g. započeo je predavati  Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Istovremeno je imenovan stručnim voditeljem-suradnikom na psihološkom i psihoterapeutskom području djelovanja u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji.