Salezijanac don Mario Juričević polaže doživotne zavjete

U subotu 7. prosinca 2013. u župi Uznesenja Marijina u San Benigno Canavese/ Torino, položit će doživotne zavjete salezijanac Mario Juričević. Nakon svete Mise druženje će se nastaviti u salezijanskoj zajednici San Benigno Canavese u Torinu. Redovničko geslo mu je: “Servite Domino in letitia” (Služite Gospodinu u veselju, Ps.100).

Mario Juričević, iz župe Presvetog Srca Isusova Prozor (Bosna i Hercegovina), sin je pok. Zdravka i Kate, rođ. Selak, rodio se 3. listopada 1985. godine u Mostaru. Kršten je 9. studenog 1985. u župi Presvetog Srca Isusova u Prozoru. Redovničku formaciju započinje 2004. godine u Salezijanskog zajednici za odgoj zvanja u Podsusedu (Zagreb). Nakon prednovicijata u Zagrebu, tijekom kojeg završava filozofiju na Filozofskom Fakultetu Družbe Isusove odlazi u novicijat u Italiju. Svoje prve redovničke zavjete položio je 7. rujna 2007. u Pinerolu kod Torina, nakon čega se vraća u Hrvatsku na dvogodišnji praktikum kao asistent u salezijanskim župama u Zagrebu i salezijanskom Centru za mlade u Rijeci. Završivši praktikum upisuje teologiju na Papinskom Salezijanskom Sveučilištu u Torinu.