Prikupljanje podataka za Hrvatski rimski adresar 2013./2014.

I ove akademske godine Papinski hrvatski Zavod sv. Jeronima planira tiskati „Hrvatski rimski adresar“. Predstavljanje adresara predviđeno je u nedjelju 10. studenoga 2013., kad će biti i Jesenski susret hrvatskih rimskih studenata.

Obraćamo se hrvatskim studentima, svim svećenicima, redovnicima i redovnicama koji borave u Rimu i ostalim ustanovama dosada zastupljenima u adresaru, a žele da im podatci budu objavljeni u novome adresaru, da nam dostave svoje podatke najkasnije do 28. listopada o.g. Pogledajte FORMULAR i ispunite ga.

Don Jure Bogdan, rektor