Preminuo prof. dr. Tomislav Jozić ex-alumnus Zavoda sv. Jeronima

Tomislav_JozicProf. dr. Tomislav Jozić

1. listopada 1942. – 10. kolovoza 2014.

Svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, ex alumnus Zavoda sv. Jeronima, profesor moralnoga bogoslovlja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu prof. dr. Tomislav Jozić, preminuo je u ranim jutarnjim satima u nedjelju, 10. kolovoza 2014. g. u Sarajevu.

Tomislav Jozić se rodio 1. listopada 1942. u mjestu Koraće kod Bosanskoga Broda. Nakon osnovnog školovanja u mjestu rođenja i Derventi, završio je u Dubrovačkome sjemeništu klasičnu gimnaziju s maturom 1962. godine. Iste godine upisao je filozofsko-teološki studij u Đakovu. U međuvremenu odslužio je vojni rok u Kičevu u Makedoniji. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1968. Nakon ređenja pastoralno je djelovao u svojoj nadbiskupiji do 1972.  U Papinskome hrvatskom  Zavodu sv. Jeronima boravio je od 1972. do 1977. godine. Studirao je moralnu teologiju na Alfozijanskoj akademiji pri Papinskome lateranskom sveučilištu.  Doktorirao je 12. studenoga 1977. Naslov doktorske radnje: Fenomenologia dell’ethos familiare in Bosnia (Fenomenologija obiteljskoga etosa u Bosni). Doktorsku  radnju je kasnije objavio pod naslovom Obiteljski moral u Bosni, u nizu Teološki radovi br. 26, u „Kršćanskoj sadašnjosti“ u Zagrebu. 

Po povratku iz Rima, u jesen 1977. godine preuzeo je predavanja svih kolegija moralnoga bogoslovlja na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji (sada Katolički bogoslovni fakultet). Bio je i rektorom teologije od 1983. do 1986. godine, dok Teologija nije bila odvojena od bogoslovnoga sjemeništa. U više navrata bio je članom Vijeća za obitelj i Vijeća za kler pri Biskupskoj konferenciji Jugoslavije (BKJ).

Pratio je teološku problematiku poglavito iz moralnoga i etičkog područja. Bio je u inicijativnom odboru, potom i u upravi, za formiranje Bioetičkog društva u Bosni i Hercegovini, koje je osnovano 2006. god. Društvo je organiziralo nekoliko znanstvenih skupova.

Uz spomenute knjige o povijesti obiteljskog morala u Bosni, profesor Jozić je autor knjiga: Društvena teološka etika, Na tragovima odgovornosti, Porijeklo moralnoga zakona, kao i brojnih radova objavljenih u časopisima ili zbornicima. Često je sudjelovao kao predavač na simpozijima, tribinama i sličnim skupovima. Bio je višegodišnji član uredništva časopisa Vrhbosnensia KBF-a u Sarajevu.

Vrhbosanska bogoslovija i Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu oprostili su se od preminulog Tomislava Jozića u utorak, 12. kolovoza 2014. u 9 sati u sjemenišnoj crkvi Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu. Sprovodni obredi s ukopom održani su istoga dana, 12. kolovoza 2014. u njegovoj rodnoj župi Koraće kod Bosanskog Broda.

Dušu preminulog profesora Tomislava Jozića preporučujemo Gospodinu u svojim molitvama.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine i svijetlost vječna svijetlila njemu.

Počivao u miru Božjemu.