Preminuo mr. Marko Tomić ex-alumnus Zavoda sv. Jeronima

2014-07-30-marko_tomicProf. mr. Marko Tomić
(28. studenoga 1952.-30. srpnja 2014.)

Svećenik Đakovačko-Osječke nadbiskupije, ex-alumnus Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima, profesor biblijskih znanosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, mr. sc. Marko Tomić, preminuo je u srijedu 30. srpnja 2014. godine u Kliničkome bolničkom centru u Osijeku.

Pok. Marko Tomić, sin Franje Tomića i Agice Tomić rođ. Dugalić, rodio se u Harkanovcima kraj Valpova, 28. studenoga 1952. Osmogodišnju školu pohađao je u rodnim Harkanovcima, a gimnaziju u Zagrebu u sjemeništu na Šalati (dvije godine) i Đakovu (dvije godine) gdje je i maturirao 1971. godine. Filozofsko-teološki studij završio je u Đakovu od 1971. do 1977. Od kolovoza 1973. do studenoga 1974. bio je na odsluženju vojnog roka u Rijeci. Za svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije zaređen je u Đakovu, 29. lipnja 1977. Od 1977. do 1978. bio je župnim pomoćnikom u župi sv. Petra i Pavla u Osijeku. Biskup Ćiril Kos uputio je 30. lipnja 1978. godine molbu rektoru Zavoda Đuri Kokši da primi u Zavod Marka Tomića. U istoj molbi biskup piše da je Tomića odredio za studij biblijske teologije.  Ovoj molbi prethodilo je pismo biskupa Kosa rektoru Kokši 28. kolovoza 1977. u kojoj moli načelan odgovor za jedno slobodno mjesto u Zavodu sv. Jeronima, za novog svećenika studenta u ak. godini 1978/1979. Prema ondašnjim propisima, biskup Kos uputio je također, molbu i protektoru Zavoda kardinalu Paolu Marella 25. rujna 1978., da Marka Tomića primi u Zavod.

Tomić je boravio u Zavodu sv. Jeronima u razdoblju od 28. rujna 1978. do 21. lipnja 1984. Studirao je biblijsku teologiju na Papinskome sveučilištu Gregoriana. Magistrirao je iz biblijske teologije u listopadu 1980. Naslov magistarske radnje: Il concetto di «elpis» nelle Lettere agli Efesini e ai Colossesi. Moderator radnje bio je isusovac prof. Emilio Rasca.

Nakon toga magister Tomić je upisao doktorantski studij na Gregorijani (biblijska teologija) te je radio na doktorskoj disertaciji pod naslovom: En tois epoura­niois. L’escatologia e il suo background nella Lettera agli Efesini. Od 1984. na Visokoj Bogoslovnoj Školi u Đakovu (Danas Katolički Bogoslovni fakultet), predaje Sveto pismo sve do 2014. godine. Neko vrijeme pre­davao je Sveto pismo i na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Nakon povratka sa studija iz Rima predavao je i na gimnaziji J.J. Strossmayera u Đakovu. Bio je rektorom samostanske crkve Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu. Kroz više godina vršio je službu glavnog i odgovornog urednika Vijesnika Đakovačke i Srijemske biskupije. Pokopan je 1. kolovoza 2014. na gradskome groblju u Đakovu.

Dušu preminulog profesora Marka Tomića preporučujemo Gospodinu u svojim molitvama.

Pokoj vječni Daruj mu Gospodine i svijetlost vječna svijetlila njemu.

Počivao u miru Božjemu.