Predavanje prof. dr. sc. Ivana Bodrožića o utjecaju sv. Jeronima na hrvatsku kulturu i duhovnost

Veleposlanstvo Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Splitu organiziraju predavanje pod naslovom “San Girolamo e la Cultura Croata: L’Influsso di san Girolamo sulla Cultura e Spiritualità Croata” koje će u nedjelju 2. listopada u 16:30 sati u prostorima Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu održati prof. dr. sc. Ivan Bodrožić.

Predavanje se održava u okviru projekta „San Girolamo e la Cultura Croata“ kojeg financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.