Pozdravni govor rektora Zavoda sv. Jeronima msgr. Jure Bogdana

Rim, 27. svibnja 2015., 11.00 sati

Radostan sam što danas u Papinskom Hrvatskom Zavodu i Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima mogu pozdraviti u ime hrvatske rimske zajednice i šire, kao i svih članova i djelatnika Papinskog hrvatskog Zavoda sv. Jeronima, predsjednicu Republike Hrvatske gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Nije tako dugo kako ste preuzeli službu predsjednice Republike Hrvatske i mi smo danas radosni što ste tako brzo, u svome programu putovanja u inozemstvo uvrstili i ostvarili pohod u Vječni Grad Rim, Svetome Ocu i nama ovdje u hrvatskom svetojeronimskom domu. Poštovana gospođo Predsjednice Republike Hrvatske. Dobro došli.

Premda je srce radnog dana, na susret s gospođom Predsjednicom i njezinom pratnjom, došli su predstavnici raznih  kategorija naših ljudi: veleposlanici i diplomatski poslenici; hrvatski svećenici djelatni u Rimu i svećenici studenti – klerici i laici na rimskim crkvenim i drugim sveučilištima; Hrvati i prijatelji Hrvatske domovine iz Rima i okolice; predstavnici moliških Hrvata; sestre redovnice raznih družbi i zajednica.  Svima radosna i iskrena dobrodošlica.

U ovoj prigodi rado ističem činjenicu da svetojeronimske hrvatske ustanove u Rimu, koje djeluju u kontinuitetu na ovome mjestu punih 563 godine, od svoje starine podržavaju čvrste i neprekinute veze s Hrvatskom Domovinom. Prije više od četiri stotine godina ustanova sv. Jeronima u svojim posebnim okolnostima više puta obraćala se Hrvatskome Saboru. A davne 1609. godine, Hrvatski Sabor je  zaključio staviti gostinjac sv. Jeronima pod svoju posebnu zaštitu.

Danas ovdje djeluju Papinski hrvatski Zavod sv. Jeronima i Hrvatska Crkva sv. Jeronima. Ovdje borave za vrijeme postdiplomskoga studija hrvatski svećenici iz svih hrvatskih biskupija. Zemljopisno to bi značilo s područja Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore te biskupija Srijemske Mitrovice i Subotice. Pripremaju magistarske i doktorske radnje na raznim crkvenim sveučilištima. I nakon završenoga studija vraćaju se u svoje biskupije, preuzimaju službe koje im povjeravaju njihovi biskupi. Rado ističem da je kroz svu povijest svetojeronimskih ustanova, Sveta Stolica  iz ove hrvatske oaze u Rimu uzimala suradnike za univerzalne potrebe Crkve. Tako i danas, u najnovije vrijeme, više mladih hrvatskih svećenika iz Zavoda sv. Jeronima odabrano je za diplomatsku službu Svete Stolice. Znak je to povjerenja prema nama. Znak je to i naše vjekovne prepoznatljive prisutnosti u središtu Zapadnoga kršćanstva i prokušane vjernosti idealima kršćanske vjere i rimskog prvosvećenika.

Dakako, i mi danas, s ovoga mjesta  sa zanimanjem pratimo  zbivanja u našoj domovini, proživljavamo i dijelimo s njom sve radosti i tjeskobe. Zanima nas o čemu raspravlja Hrvatski Sabor, zastupnici koji su dobili povjerenje od hrvatskih građana i kakovi se zakoni donose. Pratimo nastupe i istupe predsjednika Republike Hrvatske i drugih visokih dužnosnika i državnih predstavnika, kako u Domovini tako i po svijetu. Veseli nas kad u njima vidimo i prepoznajemo kompetentne osobe koje vole svoju Domovinu, koje promiču opće dobro svih hrvatskih građana, koje se zauzimaju za naš nacionalni identitet i prosperitet i bore se za opće dobro naše zajedničke kuće – naše zemaljske Domovine Hrvatske. Kao živi članovi Kristove Crkve molimo za svoje državne poglavare da mudro i razborito upravljaju.

Katolička Crkva je u svojoj biti sveopća, univerzalna, utemeljena na svom božanskome utemeljitelju za sve ljude i za sva vremena, ali je također i nacionalna. Tko dobro poznaje povijest Europe ne može ne priznati europske kršćanske korjene i temelje, te  blagotvornu djelatnost Crkve u pojedinim narodima i državama. I mi stoga govorimo o djelovanju Katoličke Crkve u hrvatskome narodu. Ovdje su poseban doprinos davali i daju katolički svećenici. Kad kažem da je Crkva nacionalna, to je njezin locus teologicus, ne želim ovdje reći da je vjerski život i vjernička djelatnost podređen interesima Države. Istovremeno Crkva nije ustanova za obnašanje političke vlasti u Državi. Crkva i Država, svatko na svome području, na nacionalnoj razini, svatko u svome zvanju i poslanju, rade na unaprijeđenju individualnoga i socijalnoga života jednoga naroda. Tu se upotpunjuju. Crkva na čelu s rimskim prvosvećenikom i biskupima, daje narodu blago objavljenih istina i blago milosti vjere, promiče etiku i moral, to najveće dobro za jedan narod, za sve građane jedne Države. Crkva u snazi svoga poslanja evangelizira, oplemenjuje čovjeka sukladno Božjoj Riječi, Isusovome Evanđelju. To je ono što nazivamo izgradnjom civilizacije ljubavi. Djelujući u skladu, bez miješanja kompetencija, jedne i druge vlasti, duhovne i svjetovne, Crkva na moralno duhovnome području, a Država na materijalnome, zemaljskome području, svojim nastojanjem doprinose općem dobru svoga naroda, i svih građana jedne države.

Od raznih djelatnosti u Zavodu povremeno pripremimo i tiskamo knjigu. Tako smo u posljednju godinu dana objavili tri knjige a bili smo suizdavači i još dviju knjiga. Ovom prigodom, kao spomen na Vaš dolazak k nama želimo Vam pokloniti nekoliko naših izdanja:

  1. Jedna mala ali vrijedna knjižica „Kapela sv. Venancija u Rimu i kult solinskih mučenika“ od msgr. Fabijana Veraje. Knjižica opisuje jedinstveni spomenik ovdje u Rimu, o početku pokršavanja hrvatskoga naroda u VII. stoljeću. Tim gestom izlazimo na povijesnu i društvenu scenu;
  2. Najbolju povijesnu sintezu hrvatskih svetojeronimskih ustanova napisao je rektor sv. Jeronima msgr. Juraj Magjerec. Knjiga je izišla s naslovom „Hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu”.
  3. Svake godine tiskamo u Zavodu „Hrvatski rimski adresar“. U najnovijemu za ak. godinu 2014./2015. popisani  su hrvatski studenti u Rimu, naši svećenici koji borave i rade u Rimu, hrvatske redovnice i hrvatske ustanove u Rimu. Ova knjižica je instrumenat izgradnje našeg zajedništva i međusobnog povezivanja, u dijaspori, izvan Domovine;
  4. Tu je i opširna knjiga – zbornik o povijesti Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima što smo ju publicirali 2001. godine, o stotoj obljetnici suvremenog Zavoda. Knjigu smo tiskali u visokoj nakladi ali je doslovno krz kratko vrijeme „planula”.
  5. Krčki svećenik Zvonimir Seršić napisao je knjigu o našoj crkvi s bogatim ilustracijama. Unutra je u predgovoru donesena i povijest hrvatske svetojeronimske zajednice u Rimu.
  6. Najnovija knjiga izišla prije mjesec dana, mi smo joj suizdavači, još nije nigdje predstavljena, obrađuje život dr. Josipa Pazmana. Profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu Matija Berljak, obradio je život i djelo negdašnjeg rektora Zagrebačkog sveučilišta i prvog rektora suvremenog zavoda sv. Jeronima svećenika Josipa Pazmana, koji je preminuo prije 90 godina.

Željeli bismo da Vam ove knjige budu živi znak i uspomena dolaska k nama. Još jednom, gospodjo predsjednice Republike Hrvatske, Vama i svima skupa, Dobro došli! Ugodno se osjećajte u hrvatskom svetojeronimskome domu”.