Pavle Mijović doktorirao filozofiju

pavle_mijovicU ponedjeljak 25. lipnja 2012., Pavle Mijović je obranio doktorsku radnju iz filozofije, na filozofskome fakultetu Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu.  Naslov doktorske radnje je: “The Neurophysiological Basis of Intentionality: From the Mind-Body Problem to the Person-Body Relationship”.

Pavle Mijović rođen je 1984. god. u Sarajevu. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završava u Zadru, nakon čega, u akademskoj godini 2003./2004. upisuje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Poslije druge godine studija, kao stipendist Papinskog lateranskog sveučilišta dolazi u Rim, gdje i diplomira teologiju u lipnju 2008. Specijalizaciju iz filozofije nastavlja na istom Sveučilištu, te u lipnju 2010. postiže akademski stupanj magistra znanosti iz filozofije, te se upisuje na doktorske studije na istom sveučilištu. U akademskoj godini 2008./2009. pohađa i završava jednogodišnji master studij „Peace Building Management“ na Papinskom učilištu Seraphicum.