P. Alan Modrić, DI, imenovan duhovnikom Zavoda sv. Jeronima

Predsjednik Biskupske komisije za Papinski hrvatski Zavod sv. Jeronima u ak. godini 2020./2021., msgr. Tomo Vukšić, vrhbosanski nadbiskup koadjutor i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini, u ime hrvatskih biskupa, u srijedu 27. siječnja 2021. imenovao je isusovca p. Alana Modrića, profesora kanonskoga prava na Papinskom Sveučilištu Gregorijana, novim duhovnikom Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu. Pater Modrić će u službi zavodskoga duhovnika naslijediti p. Mihálya Szentmártonija, DI, koji je tu službu vršio tijekom skoro punih 20 godina, od 30. rujna 2001. do danas.

 

Alan Modrić rođen je 14. veljače 1975. u Zagrebu od majke Vlaste i oca Nikole. U istome gradu pohađa osnovnu školu 1981.-1989., kao i XVI. gimnaziju 1989.-1993. Nekoliko godina studira i na Pravnom Fakultetu zagrebačkog sveučilišta. Nakon dugog promišljanja i pažljivog razlučivanja odlučuje se za duhovni poziv zbog čega ulazi u Družbu Isusovu 18. listopada 2001. Nakon dvije godine novicijata u Zagrebu, polaže prve redovničke zavjete 13. studenog 2003. Dvogodišnji filozofski studij završava 2005. godine na tadašnjem Filozofskome Fakultetu Družbe Isusove (danas Fakultetu filozofije i religijskih znanosti) u Zagrebu, nakon čega odlazi u Osijek na dvogodišnje razdoblje apostolskog rada u tamošnjemu isusovačkome samostanu i Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji. 2007. godine dolazi u Rim na studij teologije na Papinskome sveučilištu Gregoriana, boraveći u isusovačkome zavodu „Gesù” sve do 2010. kada završava teološki studij. Za svećenika je zaređen po rukama mons. Valentina Pozaića na svetkovinu sv. Ignacija Lojolskog, 31.7.2010. u Zagrebu. Iste godine upisuje poslijediplomski studij iz kanonskog prava na Gregoriani. Godine 2013. postiže titulu magistra kanonskog prava (licencijat), a titulu doktora 2017. kada i započinje službu profesora na istome sveučilištu, gdje predaje kolegije povezane s hijerarhijskim uređenjem Crkve sve do danas. U akademskoj godini 2019./2020. boravio je u Meksiku, u sklopu posljednjeg perioda svoje redovničke formacije, tzv. „treće probacije“ (kušnje), nužnoga za polaganje posljednjih zavjeta.

Službu zavodskoga duhovnika, s mandatom na pet godina, p. Modrić preuzet će na Pepelnicu, 17. veljače 2021.