Obvezatna registracija birača do 14. svibnja 2014. za izbore za Europski parlament 25. svibnja 2014.

Objavljujemo na “znanje i ravnanje” svim hrvatskim državljanima u Rimu i Italiji (i svim biračima koji će na dan izbora biti u Italiji), službeni dopis iz Veleposlanstva Republike Hrvatske u Italiji, o obvezatnoj registraciji birača za izbore za članove Europskoga parlamenta. Potrebno je ispuniti zahtjev za aktivnu odnosno prethodnu registraciju.

Jure Bogdan, rektor

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U RIMU
Via Luigi Bodio 74-76, 00191 Rim
Tel: +39 06 36307300, +39 06 36307650
Fax: + 39 06 36303405
KLASA: 018-04/14-17/02
URBROJ: 521-ITA-01-08-14-04

Rim, 31.03.2014.

Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima
Jure Bogdan, rektor
Via Tomacelli 132
00186 Roma      

Poštovani Rektore,

na temelju Odluke Predsjednika RH o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske od 18. ožujka 2014. koja je stupila na snagu danom objave („Narodne novine“, broj 36/14 od 21. ožujka 2014. godine) OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE IZBORI U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA ODRŽATI U NEDJELJU, 25. SVIBNJA 2014. OD 07:00 DO 19:00 SATI.

Na području Talijanske Republike glasovanje će biti moguće u:

VELEPOSLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE U RIMU, VIA LUIGI BODIO 74-76, 00191 ROMA
GENERALNOM KONZULATU REPUBLIKE HRVATSKE U MILANU, PIAZZALE LUIGI CADORNA 15/1, 20123 MILANO
GENERALNOM KONZULATU REPUBLIKE HRVATSKE U TRSTU,  PIAZZA GOLDONI 9, 34122 TRST

Temeljem članka 23. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12), pozivaju se birači da do zaključno 14. svibnja 2014. godine izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu prebivališta na internetskim stranicama Ministarstva uprave RH pod oznakom www.uprava.hr.

Za birače s prebivalištem u RH koji će se na dan izbora zateći u inozemstvu provodi se postupak PRETHODNE REGISTRACIJE birača, dok se za birače koji nemaju prebivalište u RH, radi glasovanja u inozemstvu ili RH, provodi postupak AKTIVNE REGISTRACIJE birača.

BIRAČI S PREBIVALIŠTEM U RH (prebivalište provjeriti u putovnici, osobnoj iskaznici ili na gore navedenoj web-stranici), koji žele glasovati u VRH RIM, GKRH  Milano ili GK RH Trst trebaju vlastoručno potpisani zahtjev za prethodnu registraciju uz, po mogućnosti, presliku osobne iskaznice ili drugog valjanog identifikacijskog dokumenta, dostaviti osobno, poštom, e-mailom ili putem faksa u diplomatsko-konzularno predstavništvo u kojem žele glasovati  zaključno do 14. svibnja 2014. godine.

BIRAČI S PREBIVALIŠTEM U INOZEMSTVU (prebivalište provjeriti u putovnici, osobnoj iskaznici ili na gore navedenoj web-stranici), koji žele glasovati u VRH RIM, GKRH  Milano ili GK RH Trst , trebaju vlastoručno potpisani zahtjev za aktivnu registraciju uz presliku osobne iskaznice ili drugog valjanog identifikacijskog dokumenta, dostaviti osobno, poštom, e-mailom zaključno u diplomatsko-konzularno predstavništvo u kojem žele glasovati  zaključno do 14. svibnja 2014. godine.

Ukoliko birači s prebivalištem u inozemstvu žele glasovati u RH, aktivnu registraciju obavlja nadležni ured prema mjestu u RH gdje će se birač zateći na dan izbora.

ADRESE ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA PRETHODNU I AKTIVNU REGISTRACIJU VELEPOSLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE U RIMU, VIA LUIGI BODIO 74-76, 00191 Roma –za birače koji žele glasovati u Rimu- mail: consolare.croatia.roma@mvep.hr    fax: 06 36 30 32 69, tel: 06 36 30 46 30
GENERALNOM KONZULATU REPUBLIKE HRVATSKE U MILANU, PIAZZALE LUIGI CADORNA 15/1, 20123 MILANO- za birače koji žele glasovati u Milanu-mail: milano@mvep.hr  fax: 02 805 2827, tel: 02 805 1772
GENERALNOM KONZULATU REPUBLIKE HRVATSKE U TRSTU,  PIAZZA GOLDONI 9, 34122 TRST – za birače koji žele glasovati u Trstu- mail: trieste@mvep.hr     fax: 040 773 959, tel: 040 775 144

Sve dodatne informacije možete dobiti telefonom u gore navedenim diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Svi hrvatski državljani koji žele glasovati u diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu dužni su obaviti prethodnu ili aktivnu registraciju.

U prilogu Vam dostavljamo i obrasce za prethodnu i aktivnu registraciju koji se mogu umnožiti u potreban broj primjeraka

Ljubazno Vas molimo vas da o navedenom obavijestite što veći broj hrvatskih državljana i ujedno se zahvaljujemo na Vašoj dosadašnjoj  suradnji i pomoći.

S poštovanjem,

veleposlanik

Prof. dr. sc. Damir Grubiša