Na Papinskom sveučilištu Salesiana u Rimu doktorirala Ana Haramina

Na Papinskom sveučilištu Salesiana u Rimu u ponedjeljak 11. srpnja asistentica Hrvatskog katoličkog sveučilišta Ana Haramina obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Dall’esperienza emotiva alla competenza emotiva: una ricerca esplorativa con gli insegnanti di alcune scuole primarie e secondarie inferiori in Croazia“ (Od emocionalnog iskustva do emocionalne kompetencije: istraživanje s učiteljima osnovnih škola u Hrvatskoj) te ocjenom summa cum laude postala doktorica znanosti iz područja psihologije.

U ispitnom povjerenstvu bili su: mentor prof. dr. sc. Formella Zbigniew, drugi relator prof. dr. sc. Mario Becciu, treći relator izv. prof. dr. sc. Ljuljana Pačić-Turk, predsjedavajući izv. prof. dr. sc. Michal Vojtáš te generalni tajnik Papinskog sveučilišta Salesiana don Jaroslaw Rochowiak.

U doktorskom radu je ponajprije dan teorijski prikaz i pregled dosadašnjih istraživanja u području emocionalnog doživljaja i iskustva učitelja kao i pregled recentnih spoznaja i istraživanja u području kognitivne neuroznanosti emocija s posebnim osvrtom na konstrukt emocionalne svjesnosti. U svojem istraživanju Haramina je proučavala povezanost crte emocionalne svjesnosti s tipičnim emocionalnim doživljajem učitelja osnovnih škola, doprinos mehanizama kognitivne kontrole i predodžbe emocionalnog odgovora razvoju crte emocionalne svjesnosti te uloga emocionalne svjesnosti u odnosu navedenih mehanizama i tipičnog emocionalnog doživljaja učitelja.

Uz članove obitelji doktorandice, kolege s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, kao i slušateljstvo  iz Rima, obrani doktorata nazočili su i vlč.  Krunoslav Novak, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije, don Tihomir Šutalo, provincijal Hrvatske salezijanske provincije, te  vlč. Marko Đurin, rektor Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu. Obranu su na daljinu preko online aplikacije pratili i drugi kolege i prijatelji, kao i članovi uprave HKS-a, među kojima i prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Ana Haramina rođena je u Zagrebu. Osnovnu školu završila je 1996. godine, a 2000. opću gimnaziju u Zagrebu. Godine 2006. završava studij psihologije na Papinskom sveučilištu Salesiana u Rimu. Od 2008. radila je kao stručni suradnik psiholog u osnovnoj školi u Vidovcu, a od 2018. godine djeluje kao asistent na Odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.