Msgr. Jure Bogdan imenovan biskupom – vojnim ordinarijem u Republici Hrvatskoj

IMG_6517Papa Franjo imenovao je msgr. Juru Bogdana biskupom – vojnim ordinarijem u Republici Hrvatskoj. Imenovanje je obznanjeno na blagdan sv. Andrije apostola, u ponedjeljak 30. studenoga 2015. godine u 12.00 sati. Novog biskupa msgr. Juru Bogdana  imenovanje je zateklo na službi rektora Papinskog hrvatskog Zavoda sv. Jeronima i Hrvatske crkve sv. Jeronima u Rimu.

Novoimenovani biskup Bogdan sin Ivana Bogdana i Perke rođ. Pezelj, rodio se u Donjemu Docu, u Omiškoj općini u Poljičkoj republici, 9. studenoga 1955. godine. U obitelji Ivana i Perke Bogdan bilo je šestero djece od kojih je četvero živih. Jure je peti po redu. Krstio ga je u rodnoj župi u crkvi sv. Martina župnik don Duje Škarica 20. studenoga 1955. U istoj crkvi primio je sakramente prve sv. pričesti, ispovijedi i potvrde. Krizmao ga je biskup splitski i makarski msgr. Frane Franić. Osmogodišnju školu pohađao je u rodnome mjestu od 1961. do 1969. Kao sjemeništarac Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu završio je klasičnu gimnaziju s maturom u Splitskome sjemeništu (1969.-1973.). Filozofsko-teološki studij završio je u Splitu  od 1973. do 1980. Teologiju je diplomirao 16. svibnja 1980. Vojni rok služio je u Puli od lipnja 1974. do kraja rujna 1975. Za đakona ga je zaredio splitsko-makarski nadbiskup metropolit msgr. Frane Franić u splitskoj prvostolnici 24. lipnja 1979. Isti nadbiskup mu je podijelio svećenički red u splitskoj  prvostolnici 22. lipnja 1980. godine. Mladu Misu slavio je u Donjem Docu 6. srpnja 1980. Za vrijeme filozofsko-teološkog  studija kroz dvije akademske godine vršio je službu starijeg prefekta u Nadbiskupskome sjemeništu u Splitu, od siječnja 1977. do jeseni 1979. godine.

_LSC0517

Poglavari i svećenici studenti u Zavodu svetog Jeronima, ak. god. 2015./2016.

Nakon Mlade mise bio je župnim vikarom u Metkoviću u župi sv. Nikole od 15. kolovoza 1980. do 15. kolovoza 1984. Uz pastoralni rad u tome razdoblju uređivao je i mjesečni župni list «Glas sv. Nikole Biskupa». Od kolovoza 1984. do rujna 1992. bio je duhovnik u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Istovremeno je bio i član nekih nadbiskupskih vijeća u Splitu: potpredsjednik vijeća za mlade, predsjednik vijeća za duhovna zvanja, itd. Vršio  je i službu tajnika Vijeća za sjemeništa pri Biskupskoj Konferenciji Jugoslavije.

Splitsko-makarski nadbiskup metropolit msgr. Ante Jurić poslao ga je u jesen 1992. na studij pastoralne teologije na Papinskome lateranskom sveučilištu. Magistrirao je u listopadu 1994. Magistarsku radnju je izradio pod vodstvom prof. Marcella Semeraro (danas biskup u Albanu pokraj Rima). Doktorirao je 22. lipnja 1999. Naslov doktorske radnje koju je izradio pod vodstvom prof. Michaela Fussa je Vita Universale: Cristianesi­mo delle origini o nuova  rivelazione? Riflessioni teologico-pastorali (Univerzalni život: Izvorno kršćanstvo ili nova objava. Teološko-pastoralna razmišljanja).  Na prijedlog hrvatskih  biskupa, pročelnik Kongregacije za katolički odgoj kardinal Pio Laghi  imenovao je Juru Bogdana  2. prosinca 1996. rektorom Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima. Imenovanje je obznanjeno 19. prosinca 1996. Službu rektora preuzeo je 25. siječnja 1997. godine. Slijedom imenovanja za rektora Zavoda sv. Jeronima, papin vikar za rimsku biskupiju kardinal Camillo Ruini imenovao je Bogdana rektorom Hrvatske crkve sv. Jeronima u Rimu. Papinim kapelanom, monsinjorom, imenovan je 28. veljače 1997. Osim rektorske službe u Zavodu i crkvi, rektor Bogdan je obnašao službu tajnika u dva mandata Udruženja rektora rimskih crkvenih Zavoda i potom u dva mandata službu predsjednika istoga udruženja (Associazione dei Rettori dei Collegi Ecclesiastici di Roma).

Autor je više znanstvenih članaka. Uredio je više edicija među kojima je najpoznatiji zbornik radova o Zavodu sv. Jeronima u prigodi  proslave stote obljetnice suvremenog Zavoda sv. Jeronima (1901.-2001.). Službu rektora vršio je kroz 19 godina za vrijeme trojice papa (sv. Ivan Pavao II., Benedikt XVI. i papa Franjo). Svjedok je i aktivni sudionik u Rimu mnogih važnih događaja iz života sveopće Crkve i Crkve u Domovini. Rimski je postulator kauze blaženoga Miroslava Bulešića.

Novi biskup Bogdan je 34. biskup iz reda pitomaca suvremenog Zavoda sv. Jeronima. Od 1901. do 2015. u Zavod sv. Jeronima primljeno je 397 svećenika iz svih hrvatskih biskupija određenih za poslijediplomski studij. Vrijeme, dan i mjesto biskupskog ređenja novoimenovanog biskupa msgr. Jure Bogdana bit će naknadno objavljeni.

Novome biskupu našem rektoru čestitke. Ad multos annos.