Raspored svetih misa u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu od 28. kolovoza do 23. rujna 2017.

Celebrazioni liturgiche nella Chiesa di San Girolamo dei Croati dal 28 agosto al 23 settembre 2017

_____________________________________________________

Nedjelja: 10.30 (talijanski); 18.00 (hrvatski)

Domenica: 10.30 (italiano); 18.00 (croato)

Radni dan: 7.30 (talijanski);

Giorni feriali: 7.30 (italiano).

_____________________________________________________

 

Od 24. rujna 2017. započinje redoviti raspored svetih misa.

Dal 24 settembre 2017 riprenderà l’orario normale.

 

Moguće je slaviti svetu Misu na hrvatskome jeziku u terminima talijanskih svetih misa ili u neko drugo vrijeme, uz prethodni dogovor s Upravom crkve i zavoda.