Jeste li regulirali prebivalište i boravište u skladu sa Zakonima Republike Hrvatske? Učinite to do 29. prosinca 2013. godine

Objavljujemo na “znanje i ravnanje” svim hrvatskim državljanima u Rimu i Italiji, službeni dopis iz Veleposlanstva Republike Hrvatske u Italiji, o reguliranju prebivalista i boravista.
Rektor don Jure Bogdan

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Via Luigi Bodio 74-76 00191 ROMA , ITALIA

tel. 0039 06-36304630 fax 0039 06 36303269

 KLASA: 220-01/13-01/65

 URBROJ: 521-ITA-01/08-13-01

 Rim, 11.12.2013.

Poštovani,

u prilogu dostavljamo informaciju vezanu za odredbe novog Zakona o prebivalištu (NN 144/12) koji je stupio na snagu 12.03.2013. godine, te ljubazno molimo da o istome obavijestite što veći broj hrvatskih državljana kako bi riješili pitanje svojeg boravka izvan Republike Hrvatske do 29.12.2013. godine.

Zakon predviđa dvije mogućnosti ovisno o prirodi i razlozima izbivanja izvan Republike Hrvatske:

1. Odjava prebivališta

Prema Zakonu o prebivalištu obveza odjave prebivališta u Republici Hrvatskoj postoji za one hrvatske državljane koji su iselili iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. Prebivalište moraju odjaviti prije iseljenja, a ako su to propustili učiniti, odjavu mogu zatražiti i putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju su iselili.

Prilikom odjave prebivališta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja. Odjavom prebivališta osoba ne gubi hrvatsko državljanstvo, nego i nadalje ostaje hrvatski državljanin, samo što nema pravo na osobnu iskaznicu, jer je to javna isprava kojom se između ostalog dokazuje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

2. Prijava privremenog boravka u inozemstvu

Hrvatski državljanin koji se ne namjerava iseliti iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, negoprivremeno boravi izvan Republike Hrvatske radi obrazovanja, zaposlenja, dugotrajnog liječenja i drugih razloga nije dužan odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Ali, osoba je dužna policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu.

Ako nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku, obavijest o svojem privremenom boravku u inozemstvu može dati i u DM/KU Republike Hrvatske u inozemstvu te mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu (potvrdu o zaposlenju, školovanju, dozvolu boravka u inozemstvu i sl., a u nekim slučajevima i svoju pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu).

Osobe koje su zaposlene u inozemstvu, ali nemaju namjeru trajno se nastaniti u inozemstvu, nisu dužne odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Te osobe su dužne dojaviti da privremeno borave u inozemstvu i dojavu obnoviti nakon proteka razdoblja od 5 godina te nadalje dojavu o privremenom boravku u inozemstvu obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od tri godine, ako i dalje budu boravile u inozemstvu.

Građani koji su na dan 29. 12. 2012. imali osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja više od 15 dana ili koji nisu nikad ishodili osobnu iskaznicu kao i građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese), moraju najkasnije do 29. 12. 2013. godine, policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište, ponovno prijaviti prebivalište. Ako ne ispune ovu obvezu izvršit će se odjava njihovog prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu.

Vrlo je važno obavijestiti hrvatske državljane kako svi oni koji su se dana 29.12.2012. već nalazili u inozemstvu duže od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su uz određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, moraju najkasnije do 29. 12. 2013. godine o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili DM/KU Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu te im o razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju. Ako ne ispoštuju ovu obvezu za njih će se pokrenuti postupci odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Prema gore navedenom, molim da hrvatske državljane obavijestite kako se za sva pitanja mogu obratiti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Rimu-Konzularni ured, tel: 06 363 04 630, mail: vrhrim@mvep.hr .

Rokovi ističu 29.12.2013. godine.

Zahtjev za odjavu prebivališta

Podnosi se osobno pri nadležnim diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske prema mjestu prebivališta u inozemstvu.

Pri postavljanju zahtjeva ispunjava se obrazac 1 koji će dobiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH u inozemstvu. Ostale isprave koje je potrebno priložiti su:

-talijanska osobna iskaznica – carta d’identita’

-ako je u talijanskoj osobnoj iskaznici adresa drugačija od aktualne adrese potrebno je priložiti potvrdu o prebivalištu s točnom adresom-certificato di residenza

-putovnica

-hrvatska osobna iskaznica –bez obzira da li je važeća ili ne

Zahtjev za prijavu privremenog boravka u inozemstvu:

Podnosi se osobno pri nadležnim diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske prema mjestu privremenog boravka u inozemstvu.

Pri postavljanju zahtjeva ispunjava se obrazac 1 koji će dobiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH u inozemstvu. Ostale isprave koje je potrebno priložiti su:

-hrvatska osobna iskaznica

-putovnica

-talijanska osobna iskaznica-carta d’identita’

-potvrda o adresi stanovanja u inozemstvu: certificato di residenza

-dokumentacija kojom se obrazlažu razlozi privremenog boravka u inozemstvu: potvrda o školovanju/studiranju, potvrda liječnika o potrebi liječenja u inozemstvu

Hrvatski državljani koji će se u vrijeme blagdana nalaziti u Republici Hrvatskoj mogu odjaviti prebivalište ili privremeno prijaviti boravište u inozemstvu pri policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta.

Informacija koja se nalazi u prilogu ovog dopisa nalazi se i na web stranicama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Rimu: http://it.mvp.hr/.

S poštovanjem,

Sonja Lovrek Velkov

II tajnik