Jesenski susret hrvatskih rimskih studenata – Proslava. sv. Nikole Tavelića 10. studenoga 2013.

Susret hrvatskih rimskih studenata i proslava sv. Nikole Tavelića održati će se u nedjelju 10. studenoga 2013. godine u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima. Svetu misu u 18.00 sati predvodi i propovijeda o. Miljenko HONTIĆ, OFM Conv. generalni definitor reda franjevaca konventualaca. Svi svećenici mogu koncelebrirati. Sv. misu ćemo slaviti u ruhu crvene boje. U pripremi je «Hrvatski rimski adresar 2013./2014.» pa se nadamo da ćemo ga toga dana moći predstaviti i podijeliti. Don Jure Bogdan, rektor