Iz tiska izišla knjiga dr. Krunoslava Stjepana Draganovića Katalog župa i nazadovanje katoličkog elementa u Bosni i Hercegovini u XVII. stoljeću

Hrvatski povijesni institut u Rimu, u suradnji sa Papinskim hrvatskim zavodom sv. Jeronima i Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, u svome nizu Radovi objavio je do sada nepoznatu studiju vrhbosanskog svećenika, hrvatskog povjesničara i rodoljuba dr. Krunoslava Stjepana Draganovića (1903.-1983.) pod nazivom Katalog župa i nazadovanje katoličkog elementa u Bosni i Hercegovini u XVII. stoljeću.

Radi se o habilitaciskoj studiji koju je Krunoslav Draganović 1940. godine izradio povodom natječaja na upražnjeno mjesto za docenta na katedri Crkvena povijest i druge pomoćne znanosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Jedan dio ove studije, koji obrađuje katalog župa, autor je objavio u posljednjem broju časopisa Croatia sacra 1944., dok cjelovita radnja nikada nije bila predstavljena historiografskoj javnosti. U svome prvom dijelu Draganovićeva studija obrađuje pitanje stanja i nazadovanja katoličkog elementa u BiH prije XVII. stoljeća, da bi na temelju objelodanjenih i nepoznatih vrela u drugom dijelu izradio kritički katalog župa. U trećem dijelu studije autor obrađuje nazadovanje katoličkog elementa u Bosni i Hercegovini nakon Bečkoga rata ističući spomenuti rat kao tragediju nakon koje se katolici nisu više nikada oporavili na bosansko-hercegovačkim prostorima. Studija svojim sadržajem predstavlja svojevrsni doprinos historiografiji, a isto tako boljem poznavanju lika i djela Krunoslava Draganovića.

Predgovor knjizi napisao je prof. dr. sc. Tomislav Mrkonjić, predsjednik Hrvatskog povijesnog instituta u Rimu koji je na poseban način istaknuo Draganovićevu povezanost sa tri institucije u čijoj nakladi je ova knjiga ugledala svjetlost dana.

Knjigu je uredio i za tisak pripremio mr. sc. Bojan Ivešić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, doktorand crkvene povijesti na Papinskom sveučilištu Gregorijana i član Zavoda sv. Jeronima koji je ujedno i autor uvodnoga članka pod nazivom Krunoslav Stjepan Draganović – sveučilišni profesor u kojem je nastojao prikazati proces natječaja i imenovanja Krunoslava Draganovića docentom na KBF-u u Zagrebu kao i povijest, sadržaj i problematiku habilitacione studije izrađene tim povodom.

Svi zainteresirani knjigu mogu naručiti putem e-mail adrese hpiromae@gmail.com.