HRVATSKA CRKVA SV. JERONIMA ZATVORENA

Zbog radova na uređenju unutrašnjosti crkve
Hrvatska crkva sv. Jeronima u Rimu
bit će zatvorena od 18. lipnja do 29. rujna 2018.

Od 30. rujna 2018. započinje redoviti raspored svetih misa.

Za slavlje svetih misa na hrvatskome jeziku kroz navedeno razdoblje, hodočasničke grupe neka se jave Upravi crkve i zavoda.