Godišnja vizitacija i sjednica Nadzornog odbora Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu

Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Zdenko Križić kao predsjednik Biskupskoga povjerenstva za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu, od 14. do 17. siječnja 2024. obavio je redovitu godišnju vizitaciju Zavoda.

Tijekom vizitacije, nadbiskup Križić susreo se i obavio pojedinačne razgovore s upravom Zavoda, svećenicima pitomcima Zavoda, časnim sestrama i djelatnicima te obišao zavodsku imovinu.
Vrhunac vizitacije, u srijedu 17. siječnja 2024., označila je euharistija koju je uz koncelebraciju rektora Đurina, vicerektora Škrabe te svećenika studenata predslavio nadbiskup Križić, a nakon koje je uslijedio završni zajednički susret u prostorijama Zavoda.
U prigodnoj homiliji nadbiskup je pred prisutnim članovima Zavoda izdvojio poruke koje donose liturgijska čitanja dana. Osvrnuvši se na prvo čitanje koje opisuje epizodu Davidove pobjede nad Filistejcem (1 Sam 17,32-33.37.40-51), nadbiskup je istaknuo i objasnio misao kako je s Bogom sve moguće te kako s Njime i nemoguće postaje moguće. Zaustavivši se nad tekstom Evanđelja koje opisuje Isusovo ozdravljenje čovjeka usahle ruke (Mk 3,1-6), nadbiskup je izdvojio detalj u kojem Isus poziva bolesna čovjeka da stane u sredinu, želeći pritom reći kako čovjek uvijek mora biti u sredini jer je upravo tada s njime lakše diskutirati. Na koncu homilije, nadbiskup je svećenike-studente Zavoda pozvao da u stjecanju novih znanja polazeći studije teologije ne izostave bitnu duhovno-molitvenu dimenziju.
Završni susret na kojem su uz nadbiskupa vizitatora sudjelovali rektor, vicerektor i svećenici koji trenutno borave u Zavodu, započeo je uvodnim pozdravom, predstavljanjem statistika i pojedinosti iz zavodskog života te riječima zahvale rektora Đurina, a nastavljen je zaključnim obraćanjem i poticajima nadbiskupa Križića te raspravom.

Uoči vizitacije, od 8. do 10. siječnja 2024., održana je redovita godišnja sjednica Nadzornog odbora Zavoda na kojoj su, uz rektora Marka Đurina i vicerektora Marka Škrabu, sudjelovali njezini članovi: mons. Richard Pavlić, dijecezanski upravitelj Gospićko-senjske biskupije, mons. Franjo Frankopan Velić, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije te mons. Želimir Žuljević, generalni vikar Požeške biskupije.

Ovu akademsku godinu u Zavodu započela su 23 svećenika studenta. Dolaze iz dvije suverene države (Hrvatska, Bosna i Hercegovina); dvije biskupske konferencije (Hrvatska biskupska konferencija, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine).
Studiraju na devet crkvenih (sve)učilišta: Papinsko sveučilište Gregoriana: 12, Papinsko sveučilište svetog Križa: 3, Papinsko salezijansko sveučilište: 3, Alfozijanska akademija: 1, Papinski Atenej sv. Anselma: 1, Papinski institut za crkvenu glazbu: 1, Papinski orijentalni institut: 1, Papinski biblijski institut: 1.
Studiraju: kanonsko pravo (5); crkvena povijest (3); katehetika (2); liturgika (2); dogmatska teologija (1); biblijske znanosti (1); biblijska teologija (1); antropologija (1); pedagogija (1); istočne crkvene znanosti (1); moralna teologija (1); filozofija (1); psihologija (1), crkvena glazba (1), kulturna dobra Crkve (1).
U Zavodu trenutno borave 2 doktora znanosti, 2 magistra znanosti koji studiraju s ciljem postizanja doktorata; 19 svećenika studenata studira da bi postiglo akademski stupanj magistra.
Svećenici studenti potječu iz hrvatskih (nad)biskupija: Đakovo – Osijek (6), Zagreb (4), Vrhbosna (4), Split – Makarska (2), Rijeka (1), Zadar (1), Požega (1), Varaždin (1), Sisak (1), Bjelovar-Križevci (1), Križevci (1).

Mišel Kovačević
Foto: Mate Žilić