Fra Marko Gulin obranio doktorsku disertaciju u Rimu

Član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Marko Gulin obranio je u utorak 27. lipnja na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta sv. Tome Akvinskog u Rimu doktorsku disertaciju.

Disertacija „Aκολοyθει μοι: una chiave per la rilettura del Decalogo. Una proposta interpretativa della pericope del giovane ricco (Mt 19,16-22)“ – „Idi za mnom: ključ za ponovno čitanje Dekaloga. Interpretativni prijedlog perikope o bogatom mladiću (Mt 19,16-22)“ pisana je pod vodstvom mentora prof. Justina Schembrija, OP, koji je bio i član povjerenstva za obranu. Povjerenstvom je predsjedao dekan Fakulteta prof. Dominik Jurczak, OP, dok je član cenzor bio prof. Massimo De Santis.

Disertacija ima šest poglavlja. U prvom se govori o razvoju Dekaloga od 20. poglavlja Knjige Izlaska do 19. poglavlja Matejeva evanđelja. Drugo poglavlje obrađuje Dekalog u vrijeme autora Matejeva evanđelja. Slijedi egzegetsko čitanje Mt 19,16-22 s preliminarnim analizama (kritika teksta, struktura, literarna forma, Sitz im Leben). U četvrtom poglavlju autor egzegetski tumači dva uvjeta, „ako želiš“ ući u život vječni i biti savršen, te ključne termine nasljedovanja i savršenosti u Matejevu evanđelju. Peto poglavlje je teološko-sistematsko čitanje perikope in examine (Deset zapovijedi u Matejevu evanđelju, kristologija Mt 19,21, povijest interpretiranja). Sistematski prijedlog i primjena zatvaraju u šestom poglavlju hermeneutski luk.

Akademskom činu su nazočili provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Milan Krišto i braća iz Hrvatske, osobito studenti na poslijediplomskom studiju predvođeni gvardijanom Međunarodnog kolegija Antonianum dr. fra Miljenkom Štekom, kolege sa sveučilišta Angelicum. Iz generalne kurije Reda nazočio je fra Darko Tepert, generalni tajnik za formaciju i studij i fra Vjekoslav Miličević, osobni tajnik generala Reda. Fra Witold Salomon došao je u ime Skotističke komisije, u kojoj radi i fra Marko.