Duhovne vježbe za svećenike Zavoda Svetog Jeronima u Santa Severi

Od 7. do 10. ožujka svećenici Papinskog Hrvatskog zavoda Sv. Jeronima, zajedno sa vicerektorom vlč. Markom Đurinom, boravili su u Domu Marije Tješiteljice u Santa Severi na godišnjim duhovnim vježbama koje je predvodio o. Dario Tokić, karmelićanin i rektor crkve Svete Terezije od Djeteta Isusa u Rimu.

O. Dario kroz tri dana duhovnih vježbi svoja razmatranja usmjerio je na liturgijska čitanja tih dana koja govore o postu, obraćenju i kušnji. Kroz nagovore prikazivao je kako su upravo ovu tematiku doživljavali i proživljavali veliki mistici karmelskoga reda i naučitelji crkve stavivši naglasak na Tereziju Avilsku, Tereziju od Djeteta Isusa i Ivana od Križa. Kroz njihovo iskustvo, objave i duhovne poruke pozvao je sve na promišljanje i preispitivanje osobne pozicije pred Bogom te osobnoga stila života. Naglašavajući primjere ova tri velika sveca Katoličke Crkve te njihovo iskustvo objave Boga naglasio je da nam se Bog objavljuje i poziva na obraćenje kroz stvari koje nam se nekada čine u potpunosti beznačajne te da sve ovisi o našem raspoloženju i spremnosti prepoznati i primiti taj poziv. U govoru o kušnji na temelju nedjeljnoga evanđelja upriličen je rad u skupinama gdje su svećenici zajedno promišljali o napastima koje su prisutne u svećeničkome životu, sa zadatkom ocjene onih najopasnijih, prepoznavanja onoga što dovodi do njih, njihovih posljedica i lijeka u borbi protiv njih na temelju Svetoga Pisma. To je ujedno bila prilika za zajedničko promišljanje, razmjenu iskustava i pogleda na svećenički život u današnjem svijetu i prilikama.

Duhovne vježbe završile su u nedjelju 10. ožujka Euharistijskim slavljem.

Program duhovnih vježbi sastojao se svakoga dana od dva zajednička razmatranja, molitve časoslova, pobožnosti (krunice i križnoga puta) te Euharistijskim slavljem sa prigodnom homilijom.

Tekst: Bojan Ivešić
Foto: Marko Martić