Don Ante Sorić doktorirao pastoralnu teologiju na Papinskom lateranskom sveučilištu

Don Ante Sorić, svećenik Zadarske nadbiskupije, član Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima, obranio je uspješno sa ocjenom „summa cum laude“ 16. lipnja 2021. godine doktorsku radnju iz područja pastoralne teologije na Papinskom pastoralnom institutu  „Redemptor Hominis” Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu. Temu pod nazivom Questioni e temi pastorali nel pensiero teologico-pratico di don Živan Bezić don Ante je izradio pod mentorstvom dekana i pročelnika Pastoralnog instituta profesora Paola Asolana te korelatora profesora Denisa Biju-Duvala i profesora Armanda Sannina.

 

Rad od četiristo jedanaest stranica podijeljen je u dvije veće cjeline: don Živan Bezić teologo pastorale i Aspetti pastorali, odnosno četiri poglavlja u kojima se teološko-pastoralnom metodom obrađuju izabrane teme iz bogate pastoralne ostavštine poznatog hrvatskog teologa don Živana Bezića (1921-2007).

U prvom dijelu pod naslovom don Živan Bezić teologo pastorale autor prikazuje specifičan životni put i djelovanje ovog hrvatskog pastoralnog teologa vrednujući ga u kontekstu dotadašnje hrvatske pastoralne baštine i vremena crkve i društveno-političke situacije u Hrvatskoj prije i nakon demokratskih izbora. U prvom poglavlju nalazi se kompletirana bibliografija don Živana Bezića u čijem središtu stoji Katolička Pastoralka (Pastoralni radnik, Pastoralni rad i Pastoralna služba) te se analiziraju domaći i strani utjecaji na teološko-pastoralni rad Živana Bezića.

Drugo poglavlje bavi se epistemiološkim izazovima Živanove pastoralne teologije od samog nazivlja ove znanstvene grane i identiteta u teološkom kontekstu, definicije, materijalnog i formalnog objekta pastoralne teologije, metode te njezinog znanstvenog karaktera. U svom radu autor analizirati i sporna pitanja Živanova sadržaja poput pastoralne ekleziologije i upotrebe sociologije u pastoralnoj teologiji kao i shvaćanja pastoralne strukture na relaciji odnosa klerik i vjernik laik, zatim tumačenja tria munera i kompleksnog odnosa teorije i prakse. Prvi dio rada završava s tekstom koji pokazuje važan utjecaj na Živanova promišljanja, a riječ je o Drugom vatikanskom saboru i njegovom nauku gdje autor pokušava prikazati Živanov doprinos u postkoncilskoj reformi na području pastoralne prakse.

U drugom dijelu doktorata pod nazivom Gli aspetti pastorali autor teološko-pastoralnom metodom evanđeoskog rasuđivanja preispituje kroz različite teme (apostolat, svećenik i župnik, laici i pokreti u Crkvu, kultura, pastoralna sakramentologija i katehizacija) uspješnost Živanove pastoralne teologije u razradi kriterija za nekadašnju i današnju praksu. Autor kroz različite teme nastoji prikazati Živanov odnos i razumijevanje postkoncilskog vremena, njegovog osobnog doprinosa saborskoj obnovi i sagledavanja određenih pastoralnih izazova sa rješenjima crkvenog i društvenog konteksta.

Posljednje poglavlje rada bavi se teološko-pastoralnim, ali i općim doprinosom, originalnošću, pastoralnom „ostavštinom“ i važnošću osobe i djela don Živana Bezića za Crkvu u Hrvata.

Ovaj rad svojim objektivnim vrednovanjem pastoralne teologije Živana Bezića i ponovnim otkrivanjem njezina značaja i vrijednosti predstavlja važan doprinos hrvatskoj pastoralnoj teologiji te je ujedno i poseban znak zahvalnosti za plodan svećenički život i teološki rad don Živana Bezića.

 

Obrani doktorata don Ante Sorića u dvorani Senata na Lateranu uz stroge epidemiološke mjere prisustvovali su don Marko Đurin, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, don Marin Batur, vicekancelar Zadarske nadbiskupije i župni upravitelj župe Kraljice mira u Zadru, don Zvonimir Mikulić, duhovnik sjemeništa Zmajević u Zadru i župnik župe sv. Nikole u Crnom, don Ante Dražina, doktorand Biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu.

 

Ante Sorić rođen je 29. rujna 1982. godine u Zadru. Osnovnu školu završio je u rodnim Bibinjama, župa Sv. Roka, a srednjoškolsko obrazovanje u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zadru. Bogosloviju i studij teologije završava u Rijeci 2006. godine. Za svećenika Zadarske nadbiskupije zaređen je 2007. godine od mons. Ivana Prenđe. Iste godine imenovan je župnikom župe Rođenja BDM u Privlaci. Godine 2011. odlukom msgr. Želimira Puljića, zadarskog nadbiskupa, odlazi u Rim te upisuje poslijediplomski studij pastoralne teologije na Papinskom pastoralnom institutu „Redemptor hominis” (Pontificio Istituto Pastorale „Redemptor Hominis”) Papinskog lateranskog sveučilišta (Pontificia Universitas Lateranensis). Magistarski rad Il virtuale per una pastorale reale pod mentorstvom profesora Daria Eduarda Viganoa uspješno brani 2013. godine, nakon čega upisuje doktorat pod mentorstvom profesora Paola Asolana, sadašnjeg dekana i pročelnika istog instituta. Godine 2015. don Ante Sorić vraća se u rodnu nadbiskupiju. Zadarski nadbiskup imenuje ga ravnateljem Klasične gimnazije Ivana Pavla II u Zadru i župnikom župe sv. Ivana i Pavla- Petrčane. U isto vrijeme, kao vanjski suradnik na Teološko-katehetskom odjelu i Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru predaje kolegije iz pastoralne teologije. U akademskoj godini 2020./2021. predaje i na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću.