Doktorirao vlč. Martin Krizmanić

Svećenik Zagrebačke nadbiskupije vlč. Martin Krizmanić obranio je u srijedu 13. rujna na Papinskom visokom institutu za moralnu teologiju Alfonzijanskoj Akademiji u Rimu doktorsku tezu pod naslovom Il paradigma dell’idiozia nel cristiano. Implicazioni antropologiche e teologico morali nell’opera di F. M. Dostoevskij  (Paradigma idiotizma u kršćanina. Antropološke i moralno teološke implikacije u svjetlu književnosti F. M. Dostojevskog).

Komisiju su činili mentor prof. dr. sc. Cristiana Freni, prof. dr. sc. Antonio Donato, C.Ss.R kao predsjedavajući povjerenstva te drugi mentor prof. dr. sc. Alfonso Amarante, C.Ss.R.

Ovom akademskom činu nazočili su doktorandova obitelj, Marko Đurin, rektor Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu, vicerektor Marko Škraba, svećenici studenti, te doktorandova rodbina te mnogi gosti i prijatelji iz Hrvatske i Rima.

Doktorska disertacija podjeljena je u pet poglavlja. Na početku opravdava korištenje književnosti kao legitimnog alata za bavljene teologijom. Nakon toga predstavlja se sama osoba Dostojevskog kao pisca. Nadalje u drugom i trećem poglavlju bazirajući se ponajprije na pisčevu romanu Idiot rad donosi i istražuje paradigmu idiotizma. Četvrto poglavlje progovara o slici Boga kao Idiotu dok u posljednjem poglavlju novonastala paradigma biva aplicirana na moralnu teologiju.

Vlč. Martin Krizmanić rođen je 26. listopada 1990. u Zagrebu, od oca Ivana i majke Ljiljane r. Ćuk, kao najstarije od troje djece u obitelji. Od rođenja živi u Župi sv. Pavla Apostola u Retkovcu gdje je primio sve sakramente kršćanske inicijacije. Pohađao je Osnovnu školu Retkovec te Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju kao vanjski učenik. Godine 2009. ušao je u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište te upisao studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Godine 2011. nastavlja studij na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, a stanuje u kolegiju Germanicum et Hungaricum. Diplomirao je u ljetu 2014. godine te se vratio u Hrvatsku. Za đakona je zaređen 25. listopada 2014., a đakonski praktikum je obavljao u Župi sv. Josipa u Zagrebu i kao katedralni đakon u Zagrebačkoj prvostolnici. Za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaredio ga je kardinal Josip Bozanić, 20. lipnja 2015. Mladu Misu je slavio u nedjelju, 28. lipnja 2015., u Župi sv. Pavla Apostola u Retkovcu. Službu župnog vikara obavljao je u dvije župe u zagrebačkom naselju Vrbani: u Župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova i u Župi Bogojavljenja – Sveta Tri Kralja. Nakon dvije godine kapelanske službe postaje župni vikar u župi sv. Blaža u Zagrebu. Nakon toga u jesen 2018. biva upućen na studij moralne teologije na Papinskom visokom institutu za moralnu teologiju Alfonzijanskoj akademiji. Tamo završava magisterij 2020. godine radom na temu Libertà umana e volontà di Dio: la possibilità del «no» a dio nella teologia morale (Ljudska sloboda i Božja volja: mogućnost reći Bogu „ne“ u moralnoj teologiji). Trenutno je na službi u župi sv. Anđela u Savskom Gaju kao upravitelj župe.