Doktorirao vlč. Josip Knežević

Na Patrističkom institutu Augustinianumu u Rimu koji djeluje pri Papinskom lateranskom sveučilištu, 24. siječnja svoju doktorsku disertaciju uspješno je obranio vlč. Josip Knežević, rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa.

Radnju pod naslovom Neokalcedonizam Leoncija Jeruzalemskog. Dodatak kalcedonsokoj kristologiji uradio je pod vodstvom prof. Carla dell’Ossa, a sastoji se od dva osnovna dijela. Prvi dio nosi naslov Prijelaz od kalcedonizma na neokalcedonizam u kojem je najprije prikazan kristološki razvoj do Kalcedona (451.) – naznačujući pojedine važne točke kao što su terminološko pitanje i kristološke kontroverze između Efeza (431.) i Kalcedona (451.) – preko kristoloških rasprava V. i VI. stoljeća zajedno s podjelama između protivnika i pobornika kalcedonske kristologije, te služi kao prikaz kontinuiteta između kalcedonske kristologije i neokalcedonizma Leoncija Jeruzalemskog.

Drugi dio je naslovljen Neokalcedonska kristologija Leoncija Jerzalemskog i podijeljen je u tri paragrafa.

Prvi se bavi prosopografskim i kronološkim pitanjima vezanim uz život i literarno djelovanje Leoncija Jeruzalemskog te terminološkom analizom u njegovoj kristologiji.
Drugi dio obrađuje njegovu kristologiju.

U trećem paragrafu autor pobija hipotezu prema kojoj bi Leoncijev neokalcedonizam prouzročio pojavu hereza monoenergizma i monoteletizma u VII. stoljeću, zaključujući da se pravi izvori ovih dviju hereza nalaze u monofizitizmu i čak u apolinarizmu. 

Svečanom akademskom činu nazočili su: vojni ordinarij u BiH mons. Tomo Vukšić, profesor emeritus mons. Mato Zovkić, predsjednik HKD-a Napredak mons. Franjo Topić, kao i rektor Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu preč. Bože Radoš, ostali svećenici Vrhbosanske nadbiskupije koji su trenutno na postdiplomskom studiju, kao i kolege novoga doktora znanosti.

Preč. Josip Knežević rođen je 4. srpnja 1982. u Zavidovićima. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a zatim odlazi u sjemenište u Zadar 1997. Nakon godinu dana prešao je u novootvoreno sjemenište Petar Barbarić u Travniku. U istom je sjemeništu i gimnaziji maturirao, a nakon položenog ispita zrelosti upisao je teološki studij u Sarajevu kao kandidat Vrhbosanske nadbiskupije. Za svećenika je zaređen 2007. Obavljao je službe župnog vikara u Prozoru te je bio nadbiskupov tajnik. U jesen 2009. poslan je na postdiplomski studij patrologije u Rim gdje je u siječnju 2012. magistrirao iz teologije i patrističih znanosti na temu: Uloga svetog Jeronima u borbama protiv pelagijanizma. Jeronimovska identifikacija pelagijanskog pojma impeccantia s evagrijevskim pojmom ἀπάθεια. Nakon toga upisao je i doktorat na istom Institutu kojega je sada uspješno obranio. Od ljeta 2014. nalazi se na službi rektora u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu. (KT)