Doktorirao vlč. Davor Senjan

Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Davor Senjan, član Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima, obranio je 15. lipnja 2022. na Centru svetog Petra Fabra za svećeničku i redovničku formaciju pri Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu doktorsku disertaciju iz teologije sa specijalizacijom svećeničke formacije pod naslovom Formare i seminaristi alla fedeltà alla vocazione sacerdotale. Analisi e proposte formative (Odgajati bogoslove za vjernost svećeničkom zvanju. Analiza i odgojni prijedlozi).

Ispitnu komisiju za obranu doktorske disertacije činili su: prof. Fabrizio Pieri kao mentor, prof. Rolphy Paul Pinto, DI kao cenzor te prof. Adelson Araújo dos Santos, DI kao predsjednik komisije.

Obrani doktorata prisustvovali su roditelji vlč. Davora, brat i sestra s obitelji, mons. Đuro Hranić, nadbiskup đakovačko-osječki, vlč. Marko Đurin, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima, vlč. Marko Škraba, vicerektor Zavoda, svećenici studenti iz Zavoda sv. Jeronima i drugih rimskih zavoda, te prijatelji, kolege i studenti novog doktora znanosti.

Kroz transdisciplinarni pristup istraživanju koji zahtjeva ispreplitanje teologije, psihologije, duhovnosti i pedagogije, doktorska disertacija nastoji ponuditi odgovor na pitanje što je potrebno ojačati i poboljšati u svećeničkoj formaciji kako bi se bogoslove odgojilo za vjernost svećeničkom zvanju te kako izbjeći razne oblike nevjernosti i nedosljednosti. Radnja daje odgovor na spomenuto pitanje kroz istraživanje koje je podijeljeno u tri dijela, a svaki dio u tri poglavlja. Prvi i drugi dio istražuju i analiziraju fenomene vjernosti i nevjernosti svećeničkom pozivu kako bi se u trećem dijelu mogli ponuditi konkretni odgojni prijedlozi koji polaze od načela cjelovite formacije te shvaćanja svećeničkih kandidata kao otajstva.

Davor Senjan rođen je 30. kolovoza 1989. u Vinkovcima. Po završetku osnovne škole u rodnoj Jarmini, upisuje opću gimnaziju u Vinkovcima. Nakon srednjoškolskog obrazovanja, 2008. godine pristupa Bogoslovnom sjemeništu te upisuje filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu gdje je i diplomirao 2013. godine. Sljedeće godine na Petrovo zaređen je za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Nakon dvije godine vršenja službe župnog vikara u katedralnoj župi Svih svetih u Đakovu, 2016. godine odlazi u Rim u Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima te započinje poslijediplomski studij svećeničke formacije na Papinskom sveučilištu Gregorijana. Nakon obrane magistarskog rada pod nazivom Formare i seminaristi attraverso le relazioni. La relazione con Dio e le relazioni interpersonali (Odgajati bogoslove kroz odnose. Odnos s Bogom i međuljudski odnosi) izrađenog pod vodstvom prof. Fabrizija Pierija, 2018. godine započinje doktorsko istraživanje. Od akademske godine 2019./2020.  pa do danas radi kao asistent u izvođenju nastave pri Centru svetog Petra Fabra za svećeničku i redovničku formaciju.

 

Foto: Marko Martić