Doktorirao o. Ivan Macut OFM

macutČlan splitske franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja o. Ivan Macut obranio je 29. svibnja 2013. na teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Antonianum u Rimu, doktorsku disertaciju pod naslovom “Il pensiero ecumenico di Oscar Cullmann – Indagine sulla sua opera teologica” (“Ekumenska misao Oscara Cullmanna. Istraživanje njegova teološkog opusa“), s ukupnom ocjenom doktorskog studija Summa cum laude, te je time stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, grana ekumenska teologija. Voditelj disertacije bio je prof. Gianluigi Pasquale, a suradnici su bili prof. Fulvio Ferrario i prof. Jörg Lauster.

Ivan Macut, rođen je 3. listopada 1981. u Vukovaru. Osnovnu školu pohađao je u Vukovaru, Imotskom i Sinju. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a filozofsko-teološki studij pohađao je u Splitu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, gdje je diplomirao akademske godine 2006./2007., s radom iz dogmatskoga bogoslovlja, pod naslovom “Promjena znanstvenih paradigmi i teologija stvaranja”, pod vodstvom prof. Nikole Bižaca. Svečane je zavjete položio 10. rujna 2006. godine. Za svećenika je zaređen 24. lipnja 2007. godine. Đakonsku godinu obavio je u župi sv. Franje u Imotskom gdje je proveo i dvije godine u službi župnog vikara. Godine 2009. uprava provincije šalje ga na poslijediplomski studij iz međureligijskog dijaloga i ekumenske teologije u Rim. Akademske godine 2009./2010. upisao je specijalizaciju iz fundamentalne teologije – “Znanosti o religijama” na lateranskom sveučilištu, gdje je 24. lipnja akademske godine 2010./2011. postigao akademski stupanj licencijata.

Akademske godine 2009./2010. na Papinskom Institutu za studij arapskog jezika i islamistike pohađao je kao izvanredni student i studij “Uvod u islam i arapski jezik”. Od akademske godine 2011./2012. doktorand je na teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Antonianum u Rimu sa specijalizacijom iz ekumenske teologije, a ujedno pohađa predavanja i radi istraživanja vezana uz doktorski rad na Institutu za ekumenske studije San Bernardino u Veneciji. Također je u akademskoj godini 2012./2013. pohađao predavanja i na Valdeškom teološkom fakultetu u Rimu. Piše i objavljuje znanstvene članke kako u domaćim tako i u inozemnim teološkim časopisima. Osim toga, recenzira knjige i piše duhovna razmatranja. Područja kojima se posebno bavi jesu: ekumenska teologija, teologija religija, scijentologija, prenosi www.franjevci-split.hr.