Doktorirao don Mihael Prović

MihaelSvećenik Splitsko-makarske nadbiskupije don Mihael Prović, obranio je, u utorak 24. lipnja 2014., na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu, doktorsku radnju iz područja religiozne pedagogije.

Radnju s naslovom, „Hod u ljudskom i kršćanskom dozrijevanju adolescenata kroz katolički odgoj u školi. Izgledi religioznog odgoja, u srednjoškolskim udžbenicima, nakon oslobođenja od komunizma, u Republici Hrvatskoj“, izradio je pod vodstvom profesora Cyril-a De Souza. U ispitnome povjerenstvu bili su profesori: Carlo Nanni, rektor sveučilišta, Cyril De Souza (moderator), Miroslav Wierzbicki i Giampaolo Usai.

Prović u svome radu analizira konfesionalni model odgoja u vjeri adolescenata u Republici Hrvatskoj s naglaskom istraživanja odgojnih sadržaja konfesionalnog modela, kojim bi adolescenti trebali postati zreli vjernici Katoličke Crkve i društvene zajednice u Republici Hrvatskoj. U prvome dijelu radnje „Religiozni odgoj adolescenata u srednjoj školi“, on opisuje religioznu socijalizaciju i religiozni odgoj Katoličke Crkve u odgojno-obrazovnom sustavu javnih škola. Posebno proučava: sadržaje, ciljeve, plan i program, vjeronaučne udžbenike te tri bitna kriterija (teološki, eklezijalno-kristološki i antropološki kriterij), za oblikovanje konfesionalnog modela vjerskog odgoja adolescenata u Republici Hrvatskoj. Konfesionalni model uključuje i govor o adolescentima kao adresatima vjerskog odgoja. Adolescencija se opisuje kao životno razdoblje u kojem adolescenti prolaze put biosocijalnog, spoznajnog i psihosocijalnog razvoja osobnosti. Autor donosi njihove sposobnosti i poteškoće na putu dozrijevanja. Pred njih se postavljaju ciljevi vjerskog odgoja kao hod prema ostvarenju ljudske i vjerske zrelosti koja je vidljiva u odgovornosti (su)života prema sebi, Bogu i bližnjima. U drugom dijelu, „Srednjoškolski (Katolički) vjeronauk u Republici Hrvatskoj“, autor je obradio: slobodu djelovanja Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj nakon oslobođenja od komunističkog režima; pravni položaj vjerskog odgoja u katoličkoj vjeri prema zakonodavstvu Republike Hrvatske i Svete Stolice, sadržaje plana i programa srednjoškolskog vjerskog odgoja, te njima pripadajuće vjeronaučne udžbenike „Tražitelji smisla“, „Odvažni svjedoci“, „Životom darovani“ i „Svjetlom vjere“. Središnji dio Provićeva istraživanja je konfrontacija odgojnih sadržaja udžbenika s kriterijima vjerskog odgoja (teološki, eklezijalno-kristološki i antropološki) i ciljevima dozrijevanja ljudske i vjerske zrelosti adolescenata. Stoga se u trećem, zaključnom dijelu: „Izgledi religioznog odgoja, u srednjoškolskim udžbenicima, u Republici Hrvatskoj opisuje konfesionalni model katoličkog vjeronauka u Hrvatskoj i predlažu se odgojni sadržaji, kao ciljevi odgoja, koji bi pomogli adolescentima na njihovom putu dozrijevanja, kao izgrađenih članova Katoličke Crkve i odgovornih građana Republike Hrvatske. Na putu vjerničkog dozrijevanja, kao ciljevi odgoja u vjeri, od temeljnog značenja su odgojni sadržaji: upoznavanje istina Katoličke vjere (biblijski odgoj, doktrinarni odgoj, moralni odgoj, odgoj za sakramentalni život); usvajanje Katoličke kulture; formiranje katoličkoga identiteta; uključivanje adolescenata u crkveni apostolat. Istovremeno, na putu ljudskog i uopće građanskog dozrijevanja, kao ciljevi vjerskog odgoja, od fundamentalnog su značenja sadržaji: odgoj za dijalog i suživot s drugima (dijalog s drugim religijama i svjetonazorima); usvajanje (katoličke) kulture hrvatskog naroda; oblikovanje nacionalnog identiteta i uključenje adolescenata u laički apostolat.

Mihael Prović, rođen je 1975. godine u Metkoviću. Osnovnu školu pohađao je u Opuzenu gdje i danas živi obitelj Prović. Godine 1990., stupio je u Nadbiskupsko sjemenište u Splitu, gdje je pohađao Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju Don Frane Bulić. Nakon položene mature 1994. godine, upisuje filozofsko-teološki studij na Teologiji u Splitu (danas Katolički bogoslovni fakultet). Redovni studij završio je 2000. godine kada je zaređen za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije. Godine 2003., poslan je u Papinski Hrvatski Zavod Svetog Jeronima u Rim i na studij Crkvene glazbe na Papinskom Institutu za crkvenu glazbu. U međuvremenu je orguljaš i voditelj pjevanja u zavodskoj crkvi Svetog Jeronima. Od 2004. godine studira pastoral mladih i katehetiku na Fakultetu odgojnih znanosti na Papinskom salezijanskom sveučilištu gdje je 2006. postigao bakalaureat iz pastorala mladih i katehetike s radnjom „Odgojni izgledi kateheze u kulturnom kontekstu suvremenog svijeta”. Magistrirao je na istome sveučilištu 2007. godine s radnjom „Izgledi religioznog odgoja u katehezi i školskom vjeronauku. Hod u sazrijevanju adolescenata u Splitsko-Makarskoj biskupiji”. U jesen 2007. upisao je doktorandski studij na Papinkome salezijanskome sveučilištu. U akademskoj godini 2008.-2009. predaje, kao vanjski suradnik, a od 2009. kao asistent, pri Katedri religiozne pedagogije i katehetike, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Kao svećenik pastoralno je dosad djelovao u župama: Gospa od Otoka – Solin (đakonat), Obraćenje sv. Pavla – Pujanke/Split (kapelan), Uznesenje BDM – katedrala/Split (kapelan). Danas pomaže u konkatedralnoj župi sv. Petra – Split, predstojnik je Ureda za pastoral mladih (od 2012. g.). Od 2013. godine je duhovnik studenata splitskoga sveučilišta.