Doktorirao don Franjo-Frankopan Velić

Franjo-Frankopan Velić, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije, uspješno je obranio doktorsku tezu iz filozofije pod naslovom „The Anthropic Principle and the Finality of the Universe“ (Antropsko načelo i svrhovitost svemira) na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa u Rimu 12. prosinca 2022. godine. Mentor odnosno relator teze bio je prof. dr. Juan José Sanguineti, korelator prof. dr. Philippe Dalleur, a treći član povjerenstva prof. dr. Rafael Martínez. Dok su relator i korelator sudjelovali posredstvom video veze iz Argentine odnosno Belgije, prof. Martínez moderirao je diskusiju u Rimu.

Obrani doktorata nazočili su svećenici studenti Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima, predvođeni rektorom Markom Đurinom i vicerektorom Markom Škrabom; prof. dr. Francisco Fernández Labastida, vicedekan Filozofskog fakulteta Papinskog sveučilišta Svetoga Križa, dr. Fernando Lopes Arias i dr. Petar Popović, profesori na istom sveučilištu; don Mario Popović iz Državnoga Tajništva Svete Stolice; dr. Branka Gabrić s Visoke filozofsko-teološko škole Sankt Georgen u Frankfurtu te drugi svećenici, bogoslovi i laici članovi hrvatske rimske zajednice.

Novoobranjena doktorska teza polazi od suvremenoga znanstvenog uvida u tzv. finu usklađenost (fine-tuning) temeljnih kozmoloških parametara svemira za život. Naime, znanstvenici, ponajprije astrofizičari, otkrili su u zadnjih 50 godina da bi relativno male (hipotetske) varijacije kozmoloških, astrofizikalnih i biokemijskih parametara onemogućile život. Ta neočekivana, duboka poveznica između postojanja života i strukture svemira izražena je u tzv. Antropskom načelu. Ova doktorska teza u prvom dijelu na kritičan način prikazuje sadašnje stanje znanstvene i filozofijske rasprave, a u drugom dijelu na temelju aristotelovsko-tomističke baštine razvija metafizički pristup spomenutoj tematici, proučava njezine antropološko-egzistencijalne implikacije te istražuje moguću poveznicu s filozofijskim dokazima za Božju opstojnost, osobito s Petim putem sv. Tome Akvinskog i dokazom iz prirodnoga reda sv. Ivana Damaščanskoga.

 

Don Franjo-Frankopan Velić, rođen je 1982. godine u Kölnu u Njemačkoj, od oca Ante iz Tugara i majke Ruže iz Zagorja kod Posušja. U Kölnu je pohađao osnovnu školu i opću gimnaziju te 2007. godine završio diplomski studij fizike na Matematičko-prirodoslovnom fakultetu Sveučilišta u Kölnu. Iste godine ušao je u Centralno bogoslovno sjemenište u Splitu kao kandidat Splitsko-makarske nadbiskupije. 2012. godine završio je filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu.

Od 2012. do 2014. godine bio je osobni tajnik splitsko-makarskoga nadbiskupa Marina Barišića. 29. lipnja 2013. primio je sveti red prezbiterata u splitskoj Prvostolnici.

Nadbiskup Barišić uputio ga je 2014. godine na postdiplomski studij u Rim, gdje je boravio u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima. Na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa stekao je najprije bakalaureat iz filozofije te 2017. godine i licencijat sa specijalizacijom Metafizika i prirodoslovne znanosti.

Tijekom 2018. i 2019. godine bio je na službi u Državnom Tajništvu Svete Stolice.

Po povratku u Domovinu, 2020. godine, postao je asistent pri Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu te je istodobno boravio u Prasvetištu Gospe od Otoka u Solinu kao ispovjednik i pastoralni suradnik.

Od 2021. do 2022. godine bio je vicerektor Centralnoga bogoslovnog sjemeništa u Splitu, a u kolovozu 2022. godine nadbiskup Dražen Kutleša imenovao ga je generalnim vikarom Splitsko-makarske nadbiskupije.