Doktorirala Sanda D. Smoljo

DSCN0820-001Na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu u srijedu 16. prosinca 2015., Sanda D. Smoljo, voditeljica Vrhbosanskog nadbiskupijskog Centra za savjetovanje uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom “The influence of Catholic identity on the development of Christian intersubjectivity within the dynamics of the catholic couple”, (Utjecaj katoličkog identiteta na razvoj kršćanske intersubjektivnosti unutar dinamike katoličkog para).

U ispitnome povjerenstvu bili su prof. dr. Brenda Dolphin, RSM (moderator), prof. Timothy Healy, DI (drugi relator) i prof. dr. Hans Zollner, DI (predsjednik ispitnoga povjerenstva).
Uz supruga Denisa, prijatelje te poznanike koji studiraju i žive u Rimu, na obrani su bili i vrhbosanski svećenici, profesor emeritus msgr. Mato Zovkić i prof. Dubravko Turalija.

Sanda Smoljo je rođena 2. siječnja 1982. u Sarajevu (Bosna i Hercegovina). U Katoličkom školskom centru “sv. Josip” završila je  srednju medicinsku školu 2001. godine, nakon koje upisuje fakultet teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Diplomirala je 2007. godine iz moralne teologije s radnjom “Identitet i status ljudskog embrija”. U periodu od 2003. do 2005. godine radi u Caritasu Vrhbnosanske nadbiskupije. U ljeto 2004. godine  kao uposlenik Caritasa odlazi na tromjesečno stažiranje u Catholic Charities u New Jersey.

Godine 2005. izabrana je za Predsjednicu Udruge katoličkih studenata, te počinje raditi i u Uredu za pastoral mladih Vrhbosanske nadbiskupije. Od 2008.–2012. godine studirala je dubinsku psihologiju u Rimu, na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Stupanj magisterija postigla je 2011. godine s radnjom “Psicodinamica della coppia. Dall’amore immaturo alla transcendenza orizzontale e verticale” (Psihodinamika para. Od nezrele ljubavi prema horizontalnoj i vertikalnoj transcendenciji).

Praktični dio studija iz kliničke psihologije pohađala je u Centru za savjetovanje pri Institutu za Psihologiju u Rimu. Rad je uključivao procjenu osobnosti, individualnu i grupnu psihoterapiju s osobama iz duhovnog i laičkog staleža. Stažiranje iz psihijatrije obavila je u psihijatrijskoj ustanovi Villa Giuseppina u Rimu, pod supervizijom prof. Tommasa Parisia. Po povratku u Sarajevo 2012. stupa u kršćanski brak. U listopadu 2014. kardinal Vinko Puljić povjerava joj sluzbu voditeljice Vrhbosanskog Centra za savjetovanje, a od studenog 2015. počinje raditi kao viši asistent na predmetu psihologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

U svom radu doktorandica je istraživala psihološku i duhovnu strukturu katoličkih parova u Bosni i Hercegovini koji se pripremaju na kršćanski brak. Istraživanje je provela na uzorku od 246 osoba, odnosno 123 katolička para. Pristup koji doktrandica koristi u obradi ove teme  temelji se na interdiciplinarnoj antropologiji, u okviru kršćanske vizije čovjeka i sakramentalnog braka.

Doktorska disertacija je podijeljena u pet poglavlja. Prvo poglavlje daje pregled današnje situacije u kojoj katolički parovi i katoličke obitelji žive. Drugi dio uključuje prikaz teorije na kojoj se temelji eksperimentalno istraživanje. U trećem dijelu objašnjava se eksperimentalna metoda, a u četvrtom dijelu obrađuju se eksperimentalni rezultati. U petom dijelu analizirani su i interpretirani podatci, te je prikazana implikacija rezultata, odnosno kako ono što je otkriveno u istraživanju može naći svoju praktičnu primjenu u pripravi osoba za kršćanski brak. Osim toga, posebno je naznačena važnost praćenja katoličkih parova prema psihološkom i duhovnom rastu i sazrijevanju, kako u ljudskoj tako i u kršćanskoj zrelosti.

Doktorandica Smoljo završava riječima da kršćanska intersubjektivnost između muškarca i žene, budući da se povezuju sakramentom braka postaje trijadni odnos, jer uključuje svakodnevnu suradnju s Bogom. Bog je u kršćanskom braku središte i izvor na kojem se oba partnera zajedno nadahnjuju za zajednički život i hod u nesebičnoj ljubavi i služenju.