Sveti Ćiril i Metod svjedoci navještaja vjere i primjer za novu evangelizaciju

Na Papinskom orijentalnom institutu i Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu održan je 25. i 26. veljače 2013. godine Međunarodni kongres «Sveti Ćiril i Metod među slavenskim narodima: 1150 godina od početka misijskoga djelovanja».

Sveti Ćiril i Metod, misijskim djelovanjem u službi opće Crkve, simboliziraju most i poveznicu između Istočne i Zapadne Crkve. Dvojica braće, suzaštitnici Europe, predstavljanju most između bizantskog i rimskog svijeta. Njihovo širenje vjere staroslavenskim jezikom i glagoljskim pismom znakovi su nadilaženja geografskih i kulturnih granica u stvaranju kršćanskog identiteta.

Obilježavanje visoke obljetnice htjelo se učiniti na akademskoj razini budući da je misijsko djelovanje sv. Ćirila i Metoda u službi aktualnog poziva na novu evangelizaciju i ekumenska nastojanja u Godini vjere. Više/più…

Nagovor pape Benedikta XVI. uz molitvu Anđeo Gospodnji na Trgu sv. Petra u Rimu, u nedjelju 24. veljače 2013.

Benedetto XVI, ANGELUS, Piazza San Pietro, Domenica, 24 febbraio 2013

22Draga braćo i sestre!

Hvala Vam na Vašoj naklonosti! Danas, na drugu korizmenu nedjelju čitamo izuzetno lijepo Evanđelje o Gospodinovu preobraženju. Evanđelist Luka posebno ističe činjenicu da se Isus preobrazio dok se molio: to je Njegovo duboko iskustvo odnosa s Ocem tijekom svojevrsne duhovne obnove koju proživljava na visokoj gori u društvu Petra, Jakova i Ivana, trojice učenika koji su uvijek prisutni u trenutcima božanske objave Učitelja (Lk 5,10; 8,51; 9,28). Gospodin, koji je malo prije toga nagovijestio svoju smrt i uskrsnuće (9,22), pruža učenicima predokus svoje slave. I u preobraženju, kao i u krštenju, odjekuje  glas Oca nebeskog: “Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!” (9,35). Prisutnost Mojsija i Ilije, koji predstavljaju Zakon i Proroke staroga Saveza, je veoma značajna: čitava povijest Saveza je upravljena k Njemu, Kristu, koji ispunja novi “Izlazak” (9,31), ne prema obećanoj zemlji kao u Mojsijevo vrijeme, već prema Nebu. Petrov izrijek: “Učitelju, dobro nam je ovdje biti” (9,33) predstavlja nemoguć pokušaj zaustavljanja tog mističnog iskustva. Sveti Augustin tumači: “[Petru]… na gori… Krist je bio hrana duše. Zašto bi morao silaziti dolje i vratiti se naporima i bolima, kada je ondje gore bio ispunjen osjećajima svete ljubavi prema Bogu, koji su ga poticali na sveto vladanje?” (Govor 78,3: PL 38,491). Više/più…

Priopćenje Državnoga tajništva

Comunicato della Segreteria di Stato

Slobodu Kardinalskog zbora, koji je, prema crkvenim zakonima, zadužen za izbor Rimskog prvosvećenika, Sveta Stolica je odlučno branila kao jamstvo da će se taj izbor temeljiti na procjenama koje su upravljene isključivo dobru Crkve. Tijekom stoljećâ kardinali su se suočavali s mnogim vrstama pritisaka, koje se vršilo i na pojedine izbornike i na sam kolegij. Ti su pritisci imali za cilj uvjetovati njihove odluke, vodeći se isključivo političkim ili svjetovnim logikama. Dok su u prošlosti takozvane sile, to jest države, nastojale nametati svoje uvjete u izboru pape, danas se to pokušava činiti putem javnog mnijenja, a ti se pokušaji često baziraju na procjenama koje ne uzimaju u obzir tipično duhovni aspekt trenutka u kojem Crkva živi. Žalosno je da se, kako se približava početak konklava na kojima će kardinali elektori biti dužni, u savjesti i pred Bogom, potpuno slobodno iskazati svoj izbor, sve više šire često neprovjerene, neprovjerljive ili čak lažne informacije, koje također nanose ozbiljnu štetu osobama i ustanovama. Neka se u ovim trenucima, kao nikada prije, katolici usredotoče na ono bitno: neka mole za papu Benedikta, neka mole da Duh Sveti prosvijetli Kardinalski zbor, neka mole za budućeg papu, uvjereni da je budućnost Petrove lađe u Božjim rukama. Više/più…

Međunarodni kongres: 1150 godina od početka misijskog djelovanja svetog Ćirila i Metoda među slavenskim narodima

CONGRESSO INTERNAZIONALE: SS. CIRILLO E METODIO FRA I POPOLI SLAVI: 1150 ANNI DALL’INIZIO DELLA MISSIONE
Pontificio Istituto Orientale – Pontificia Università Gregoriana
Roma, 25–26 febbraio 2013

ROMA - Chiesa di San Girolamo dei Croati/Hrvatska crkva svetog Jeronima / Avanzino Nucci (attrib.) – San Cirillo e San Metodio/Sveti Ćiril i Metod (1588-1590).

ROMA – Chiesa di San Girolamo dei Croati/Hrvatska crkva svetog Jeronima
Avanzino Nucci (attrib.) – San Cirillo e San Metodio/Sveti Ćiril i Metod (1588-1590).

Međunarodni znanstveni skup, povodom 1150-te obljetnice od početka misijskoga djelovanja svete braće Ćirila i Metoda među slavenskim narodima, održat će se 25. i 26. veljače 2013. godine, u Rimu na Papinskome Orijentalnom Institutu i na Papinskome Sveučilištu Gregorijana. Više/più…

Papa Benedikt XVI. odstupa s papinske službe

Dimissioni-Benedetto-XVIPapa Benedikt XVI. najavio je 11. veljače 2013. prije podne, u apostolskoj konzistorijalnoj dvorani u Vatikanu svoje odreknuće od službe Rimskoga biskupa nasljednika sv. Petra. Papa je to učinio tijekom javnoga kardinalskoga konzistorija povodom triju kanonizacija. Izjavu koju je izrekao okupljenim kardinalima na latinskome jeziku  donosimo u izvorniku i u hrvatskome prijevodu. Više/più…

Beato Alojzije card. Stepinac martire Memoria liturgica 2013

Card. Mauro Piacenza

Card. Mauro Piacenza

Nell’anniversario del transito al cielo del beato Alojzije card. Stepinac, il 10 febbraio 2013 la comunità croata di Roma ha ricordato e celebrato solennemente la sua memoria liturgica con una Santa Messa solenne. La concelebrazione eucaristica vespertina nella Chiesa di San Girolamo dei Croati in Roma è stata presieduta dal Prefetto della Congregazione per il Clero S.E. Mauro card. Piacenza. Alla concelebrazione hanno partecipato il Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, mons. Nikola Eterović, il Rettore del Pontificio Collegio Croato di San Girolamo, mons. Jure Bogdan, il direttore spirituale del Collegio, p. Mihály Szentmártoni SJ, i rettori dei collegi ecclesiastici di Roma p. Éric Sylvestre P.S.S. (Pontificio Collegio Canadese), p. Benedikt Lautenbacher S.J. (Pontificio Collegio Germanico-Ungarico), dom Mariano Herrera Fraile (Pontificio Collegio Spagnolo), mons. Bogusław Kośmider (Pontificio Istituto Ecclesiastico Polacco), mons. Šiurys Petras (Pontificio Collegio Lituano), p. Zdenko Križić OCC (Collegio teologico internazionale dei Carmelitani Scalzi di San Giovanni della Croce), p. Siniša Balajić OFM (Collegio internazionale dei Frati Minori di Sant’Antonio di Padova), don Juan Carlos Domínguez (Collegio sacerdotale Altomonte della Pontificia Università della Santa Croce), nonché p. Ante Lozuk SJ., Vicerettore (Pontificio Collegio Russo di S. Teresa del Bambin Gesù). Alla celebrazione hanno inoltre partecipato il Rettore della Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino (Angelicum), Miroslav Konštanc Adam OP, e il prof. p. Stipe Jurič OP. La Divina Liturgia è stata concelebrata da oltre sessanta sacerdoti che studiano e operano a Roma, con l’assistenza dei seminaristi del Pontificio Collegio Germanico-Ungarico. Alla Santa Messa hanno presenziato gli ambasciatori presso la Santa Sede Filip Vučak (Croazia), Slavica Karačić (Bosnia e Erzegovina), Fernando Zegeres (Cile), Gjoko Gjorgjevski (Macedonia). Assieme a loro vi era anche il prof. Damir Grubiša, Ambasciatore della Repubblica di Croazia in Italia, nonché diversi diplomatici croati in servizio nelle ambasciate croate di Roma. Assieme ai fedeli croati di Roma e a numerose religiose e suore, alla Santa Messa hanno assistito anche numerosi seminaristi e sacerdoti nonché fedeli italiani devoti al beato Alozije Stepinac. La Divina Liturgia è stata celebrata in lingua italiana mentre i canti liturgici erano in lingua croata. Spiegando i testi domenicali, il Cardinale, nella sua omelia, ha sottolineato la fede e la fedeltà di quel grande figlio della Chiesa Cattolica che è stato il beato Alojzije Stepinac. I sacerdoti studenti don Pavao Gospodnetić e don Mario Popović hanno cantato le invocazioni della preghiera dei fedeli “Signore, dona pace e unità alla tua Santa Chiesa”. Više/più…

Stepinčevo 2013 u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu

Card. Mauro Piacenza

Card. Mauro Piacenza

Na spomendan bl. Alojzija Stepinca, 10. veljače 2013., hrvatska rimska zajednica svečano je obilježila liturgijski spomen i obljetnicu smrti blaženoga Alojzija Stepinca. Koncelebrirano večernje misno slavlje u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu predvodio je pročelnik kongregacije za kler kardinal Mauro Piacenza. U koncelebraciji su bili glavni tajnik Biskupske sinode nadbiskup msgr. Nikola Eterović, rektor Papinskoga hrvatskoga zavoda sv. Jeronima msgr. Jure Bogdan, duhovnik Zavoda p. Mihály Szentmártoni SJ, rektori rimskih crkvenih Zavoda: P. Éric Sylvestre P. S. S. (kanadski), p. Benedikt Lautenbacher S.J. (Germanicum-Hungaricum), Dom Mariano Herrera Fraile (španjolski), Mons. Bogusław Kośmider (poljski), Mons. Šiurys Petras (litvanski), P. Zdenko Križić OCC (karmelićani Teresianum), P. Siniša Balajić OFM (franjevci Antonianum), Don Juan Carlos Dominguez (Svećenički Zavod Altomonte za biskupijske svećenike na Papinskome sveučilištu sv. križa), vicerektor Russicuma p. Ante Lozuk SJ. Na slavlju je sudjelovao i rektor Papinskoga dominikanskoga sveučilišta sv. Tome Akvinskoga (Angelicum) P Miroslav Konštanc Adam OP, profesor p. Stipe Jurič OP itd. Koncelebriralo je šezdesetak svećenika koji djeluju ili studiraju u Rimu. U asistenciji su bili bogoslovi iz Papinskog zavoda Germanicum et Hungaricum. Na misi su bili veleposlanici pri Svetoj Stolici: Filip Vučak (Hrvatska), Slavica Karačić (Bosna i Hercegovina), Fernando Zegeres (Čile), Gjoko Gjorgjevski (Makedonija). Slavlju je nazočio prof. Damir Grubiša hrvatski veleposlanik u Italiji te više hrvatskih diplomatskih službenika pri Svetoj Stolici i u Italiji. Uz hrvatske vjernike iz Rima, te mnogobrojne  redovnice, na misnome slavlju sudjelovali su mnogobrojni bogoslovi i sjemeništarci kao i talijanski vjernici štovatelji bl. Alojzija Stepinca. Sv. misa slavljena je  talijanskome jeziku uz pjevanje hrvatskih litrugijskih pjesama. Tumačeći nedjeljne misne tekstove kardinal je u svojoj homiliji istaknuo vjeru i vjernost velikog sina Katoličke Crkve  bl. Alojzija Stepinca. Svećenici studenti Don Pavao Gospodnetić i don Mario Popović otpjevali su zazive iz molitve vjernih „Bože daj mir jedinstvo svetoj Crkvi kršćanskoj“. Više/più…

Blagdan sv. Ćirila i Metoda 14. veljače 2013. u Rimu. Sv. misa u 18.30 sati.

invito

Svake godine jedan od četiri svećenička Zavoda, (Češki – Pontificio Collegio Nepomuceno, Hrvatski – Pontificio Collegio Croato di San Girolamo, Slovački – Pontificio Collegio Slovaco dei SS. Cirillo e Metodio i Slovenski – Pontificio Collegio Sloveno)  naizmjenično organizira proslavu blagdana svete braće svetih Ćirila u Metoda u Rimu. Organizaciju proslave ove godine preuzeo je Papinski slovački Zavod. Sv. misu u bazilici svetog Klementa (San Clemente) 14. veljače 2013. godine u 18.30 sati predvodi i propovijeda kardinal Josef Tomko. Ovogodišnja proslava odvija se u znaku visokoga jubileja proslave 1150. obljetnice početka misionarskoga djelovanja svete braće među Slavenima.

Blagdan bl. Alojzija Stepinca u nedjelju 10. veljače 2013. u 18.00 sati

dulcicBlagdan blaženog Alojzija Stepinca mučenika, proslavit će se u Hrvatskoj crkvi svetog Jeronima u Rimu u nedjelju, 10. veljače 2013. godine, misnim slavljem u 18 sati. Svečanu Euharistiju predvodit će prefekt Kongregacije za kler kardinal Mauro Piacenza. Svi prisutni svećenici mogu koncelebrirati, u ruhu crvene boje.

Nakon praizvedbe sv. mise u čast bl. Alojzija Stepinca “In Te Domine speravi” u bazilici sv. Marka (San Marco al Campidoglio) 8. veljače 2013 u 18.00 sati skladateljice Zrinke Tomašić, glazbenici iz obitelji Tomašić će pjevati i svirati u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima na Stepinčevo  u nedjelju 10. veljače u 18.00 sati.

Nella memoria liturgica del Beato martire Alojzije Card. Stepinac Arcivescovo di Zagreb (8.V.1898 – 10.II.1960), l’eminentissimo e reverendissimo signore Mauro Card. Piacenza, Prefetto della Congregazione per il Clero, presiederà la celebrazione eucaristica in occasione del 53° anniversario del transito al cielo dell’insigne pastore della Chiesa Croata. Domenica  10 febbraio 2013, alle ore 18.00, Chiesa di San Girolamo dei Croati, Via Ripetta (Angolo via Tomacelli) – Roma. I sacerdoti possono concelebrare, color rosso.

Svećenik – psiholog dr. Josip Bošnjaković stekao diplomu psihoterapeuta

Josip

Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije dr. Josip Bošnjaković završio je 25. i 26. siječnja 2013. g. četvorogodišnju specijalizaciju iz kliničke psihologije. Završnim ispitom  Bošnjaković je stekao dvije diplome: Specijalizacija iz psihoterapije, priznata od Ministarstva obrazovanja, sveučilištâ i istraživanja u Italiji (MIURMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca);  Specijalizacija smjera psihoterapeuta transakcijske analize (CTACertfied Transactional Analyst), koju izdaje Europsko udruženje transakcijske analize (EATA European Association of Transactional Analyisis). Višu školu iz specijalizacije za kliničku psihohologiju (Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica) Bošnjaković je pohađao na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu, nakon što je magistrirao iz psihologije na istome sveučilištu.

Tijekom školovanja imao je 1600 sati obrazovno-odgojnih aktivnosti: individualna supervizija, supervizija u grupi, terapija u grupi i diskusije teoretske primjene, individualna terapija, teorija humanističko-personalnog integriranog modela s naglaskom na transakcijsku analizu. Više/più…