Bruna Velčić obranila doktorsku radnju

Bruna Velčić, laikinja iz Riječke nadbiskupije, obranila je 11. prosinca doktorsku radnju iz biblijskih znanosti na Papinskom Biblijskom Institutu u Rimu. Radnju „Svećenički spis (Pg) u Br 13-14*. Doprinos aktualnoj egzegetskoj diskusiji“ izradila je pod vodstvom prof. Jean Louis Ska. Radnja se sastoji od četiri poglavlja i predstavlja doprinos diskusiji o tome gdje završava tzv. svećenički spis, jedan od temeljnih izvora Petoknjižja, koji započinje prvom pripovijesti o stvaranju (Post 1,1-2,4a). Iako danas sve veći broj egzegeta smatra da svećenički spis završava u Izlasku ili Levitskom zakoniku – izgradnjom svetišta i uspostavom svećenstva i bogoslužja – rad opovrgava tu tezu i donosi argumente u prilog tezi da se proteže i u Knjigu Brojeva te uključuje jednu od dviju pripovijesti u Br 13-14*.

Bruna Velčić rođena je 1977. u Rijeci. Nakon završetka studija na Teologiji u Rijeci 2002., započinje studij na Papinskom Biblijskom Institutu gdje postiže licencijat 2007. godine. Po završetku pripremne godine za doktorat, 2009. upisuje doktorat na istom institutu. Od 2009. do 2015. asistent je na Katedri Staroga zavjeta na Teologiji u Rijeci, a i dugogodišnji je vanjski suradnik Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu, gdje predaje predmete iz Starog zavjeta. Autorica je više znanstvenih članaka i prevoditeljica nekolicine knjiga o Svetom Pismu objavljenih na hrvatskom jeziku.