Branka Gabrić nova doktorica moralne teologije

Branka Gabrić, obranila je u petak 17. siječnja 2020. na Akademiji Alfonsiani Papinskoga lateranskoga sveučilišta u Rimu, s ocjenom summa cum laude doktorsku disertaciju iz moralne teologije pod naslovom “I primi mille giorni di vita. Lo sviluppo psico-fisico della persona dal concepimento alla prima infanzia. Premesse antropologiche per una riflessione etica“ (Prvih tisuću dana života. Psiho-fizički razvoj ljudske osobe od začeća do ranog djetinjstva. Antropološke premise za etičko promišljanje), izrađenu pod vodstvom mentora prof. dr. Maurizija Pietra Faggionija, OFM. Ispitno povjerenstvo, uz mentora, činili su profesori G. Witaszek i G. Del Missier. Svečanom akademskom činu nazočili su Brankina obitelj iz Subotice, vicerektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima vlč. Marko Đurin, p. Joao Chagas, povjerenik za mlade Dikasterija za laike, obitelj i život pri Vatikanu, Zlata Penić Ivanko savjetnica u Veleposlanstvu Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, prijatelji svećenici i profesori s rimskih sveučilišta te ostale kolege.

Doktorska disertacija predstavlja interdisciplinarnu studiju o djetetu u prvih tisuću dana njegova postojanja od začeća do druge godine života viđena kroz kontinuitet s psihofizičkog, antropološkog i etičkog stajališta. Prva dva poglavlja su promišljanje o djeci tijekom njihovih prvih tisuću dana od antičke do suvremene povijesti Zapada s originalnom hermeneutikom iščitavanja razumijevanja i ponašanja prema djeci tijekom njihovih prvih mjeseci i godina života. Treće i četvrto poglavlje nude originalni sažetak trenutnih pogleda na razvoj djeteta s fizičkog i psihičkog stajališta od začeća do druge godine. Peto i posljednje poglavlje, koje se temelji na najsuvremenijim saznanjima, usredotočuje se na antropološku i etičku kvalitetu života ljudskog subjekta od začeća nadalje, predlažući prevladavanje granice postavljene rođenjem, između života prije i nakon rođenja. Radnja, u suprotnosti s određenim vrlo raširenim bioetičkim pristupima, podržava potpunu antropološku i etičku kvalifikaciju djeteta počevši od začeća.

 

Branka Gabrić rođena je 19. kolovoza 1989. u Subotici. Osnovnu školu Ivan Goran Kovačić te Gimnaziju završila je u Subotici. Diplomirala je 2013. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu s radom pod naslovom „Aktualni izazovi u zaštiti ljudskog života“ pod vodstvom mentorice izv. prof. dr. sc. Suzane Vuletić. Iste godine upisuje poslijediplomski studij moralne teologije, smjer bioetika, na Akademiji Alfonsiana, pri Papinskom Lateranskom sveučilištu u Rimu. 2015. postigla je licencijat iz moralne teologije sa završnim radom na temu: La vita nascente nella legislazone croata, (Nerođeni život u hrvatskom zakonodavstvu). 2015. započinje izradu doktorske studije na istom fakultetu. U međuvremenu pohađa kolegije iz razvojne psihologije i neuroznanosti pri Papinskom sveučilištu Salezijana, te dva tečaja usavršavanja iz bioetike pri Institutu za bioetiku Katoličkog sveučilišta Presvetog Srca Isusova u Rimu (Bioetica e inizio vita, Bioetica e professioni di cura), kao i tečaj pri Medicinskom fakultetu “A. Gemelli“, istog Sveučilišta iz područja perinatalne psihologije pod nazivom L’approccio multidisciplinare alla maternità ed alla psicopatologia perinatale. Pohađala je i ljetni tečaj bioetike pri Papinskom Ateneu Regina Apostolorum pod nazivom: Bioetica, salute pubblica e minacce infettive alla salute globale, te je bila gost student na Papinskom teološkom institutu Ivan Pavao II. za brak i obitelj, gdje je sudjelovala na predavanjima gostujućih profesora na temu odgoja mladih na području spolnosti. Od 2019. kao doktorantica moralne teologije članica je Europskog društva za katoličku teologiju (European Society for Catholic Theology).

Dario Hrga