Biskup Kutleša u godišnjoj vizitaciji Zavoda sv. Jeronima

Redovita godišnja vizitacija Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima obavljena je od 13. do 16. veljače 2017. godine. Za tekuću akademsku godinu 2016./2017. vizitaciju je obavio porečko-pulski biskup msgr. Dražen Kutleša, predsjednik Biskupskoga povjerenstva za Zavod sv. Jeronima. Msgr. Kutleša je razgovarao s poglavarima, djelatnicima i svećenicima studentima, proučio cjelokupno duhovno i materijalno stanje Zavoda te obišao sve zavodske zgrade.

Posljednjega dana vizitacije biskup Kutleša predvodio je u zavodskoj kapelici euharistijsko slavlje u koncelebraciji s poglavarima i svećenicima studentima. U homiliji je istaknuo kako evanđelje dana o Petrovoj vjeroispovijesti kod Cezareje Filipove ima osobito značenje za pitomce Zavoda kojima će, nakon završenih studija, biti povjerene službe u njihovim mjesnim Crkvama, primjerice u svećeničkom odgoju ili na fakultetu. Isus s apostolima dolazi u okolicu Cezareje Filipove. Mjesto nije slučajno odabrano, objasnio je biskup Kutleša: Tu su se nalazila razna poganska svetišta, gradom je dominirao hram posvećen caru, a u blizini nalazio se izvor rijeke Jordana. Upravo u takvoj okolini Isus postavlja apostolima pitanje o svom identitetu, napomenuo je biskup. Apostoli najprije ponavljaju ono što narod govori; no, Isus želi znati što oni osobno misle o Njemu. Petar, odgovarajući u ime svih, ispovijeda da je Isus – Pomazanik Božji, Krist. Ova vjeroispovijest – naglasio je msgr. Kutleša – temelj je čitavoga svećeničkog života i djelovanja: Svećenik nema nikoga drugog osim Isusa Krista, i ljudima ne može dati ništa drugo doli Isusa Krista. Na koncu je biskup Kutleša potaknuo pitomce Zavoda da na Kristu utemelje svoj sadašnji studij i svoje buduće djelovanje.

Vizitacija je zaključena zajedničkim susretom svih članova Zavoda s biskupom vizitatorom. Na početku susreta rektor preč. Bože Radoš iznio je ukratko statistiku Zavoda. U ovoj akademskoj godini u Zavodu, uz rektora i vicerektora, borave 23 svećenika studenta. Studiraju na osam papinskih crkvenih (sve)učilišta: Gregoriana 6, Sveti Križ 6, Papinski institut Ivan Pavao II. – brak i obitelj 3, Atenej sv. Anzelma 2, Alfonzijanska akademija 1, Augustinianum 1, Biblicum 1, Lateran 1, Papinski institut za crkvenu glazbu 1, Salesiana 1.

Studiraju: crkveno pravo 5, svećenička formacija 3, teologija braka i obitelji 3, liturgika 2, crkvena glazba 1, dogmatika 1, društvene komunikacije 1, filozofija 1, fundamentalna teologija 1, moralna teologija 1, patrologija 1, pastoralna teologija 1, psihologija 1, Sveto Pismo 1.

Svećenici studenti potječu iz hrvatskih (nad)biskupija: Đakovo-Osijek 3, Vrhbosna 3, Zagreb 3, Poreč i Pula 2, Požega 2, Rijeka 2, Split-Makarska 2, Zadar 2, Banja Luka 1, Dubrovnik 1, Kotor 1, Krk 1.

Zatim je biskup Kutleša u zaključnom osvrtu na vizitaciju iznio svoje dojmove i uputio poticaje studentima i poglavarima. Također je iskoristio prigodu da zahvali svima koji se trude oko funkcioniranja Zavoda. Susret je završio razgovorom u kojoj su se biskup Kutleša i svećenici studenti dotakli pojedinih pitanja vezanih uz studij i život u Zavodu.

Franjo Frankopan Velić