Spomen svih vjernih mrtvih 1. i 2. studenoga 2016., molitva na rimskome groblju Campo Verano

pb019449-001Na svetkovinu Svih Svetih u utorak 1. studenoga 2016., pohodit ćemo rimsko groblje Campo Verano. Kod Zavodske grobnice koja se nalazi u predjelu Pincetto Vecchio Riparto IV, u utorak 1. studenoga u 15.00 sati počinje molitva za sve naše pokojne. Nakon toga zaustavit ćemo se u molitvi kod grobova sestara milosrdnica i kćeri milosrđa.

.
Večernja sveta misa na hrvatskom jeziku u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima je u redovito u 18.00 sati.

.
U liturgijskom vodiču – direktoriju Biskupske konferencije za talijansku pokrajinu Lazio, za Svetkovinu svih Svetih piše tekst upućen svim svećenicima i odgovornima:

Više/più…

Doktorirala s. Marta Dajana Carti

s-marta-cartiU četvrtak, 27. listopada, na Papinskom sveučilištu Regina Apostolorum u Rimu doktorsku disertaciju obranila je s. Marta Dajana Carti iz družbe Sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog. Disertacija pod naslovom “Bioetika Benedikta XVI – novi bioetički model?” bavi se antropologijom relacionalnosti (antropologijom odnosa) Josepha Ratzingera i njenom primjenom u polju bioetike, istražujući njene posebnosti u odnosu na druge bioetičke modele. Pristupivši izvorima sinkronički, doktorandica je obradila više od 70 govora te enciklike u kojima je Benedikt XVI. / J. Ratzinger eksplicitno ili implicitno doticao bioetičku problematiku. Aktualnost i važnost teze prepoznati su u vrednovanju mogućeg doprinosa Ratzingerove antropologije u odnosu na temeljno značenje dimenzije relacionalnosti osobe. Ukoliko je ovaj pristup legitiman – morao bi imati i važne implikacije na bioetička pitanja poput pobačaja, eutanazije, presađivanja organa, istaknuto je u predstavljanju teze. Više/più…

Mjesečna duhovna obnova u svetištu Divino Amore

naslovnica

U subotu, 22. listopada 2016., na spomendan sv. Ivana Pavla II., svećenici studenti Papinskoga hrvatskoga zavoda sv. Jeronima, zajedno s rektorom preč. Božom Radošem i vicerektorom vlč. Markom Đurinom, te časnim sestrama i ostalim djelatnicama Zavoda, imali su duhovnu obnovu u svetištu Gospe od Božanske ljubavi (Divino Amore) kraj Rima. Duhovna obnova na početku nove akademske godine tradicionalno se održava u ovome znamenitom marijanskom svetištu, a održao ju je p. Mihály Szentmártoni DI, duhovnik Zavoda i profesor na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Više/più…

Stjepanka Stanić nova doktorica moralne teologije

stjepanka-stanicSestra Stjepanka Veselka Stanić, milosrdnica provincije Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb, obranila je u petak, 14. listopada na Academiji Alfonsiani Papinskoga lateranskoga sveučilišta u Rimu, s ocjenom summa cum laude doktorsku disertaciju iz moralne teologije pod naslovom “La persona umana nell’ethos della misericordia secondo Giovanni Paolo II“ (Ljudska osoba u etosu milosrđa prema Ivanu Pavlu II.), izrađenu pod vodstvom prof. dr. Andrzeja S. Wodke, C.Ss.R. Ispitno povjerenstvo, uz mentora, sačinjavali su profesori Antonio Donato, C.Ss.R. i Edmund Kowalski, C.Ss.R.

Svečanom akademskom činu nazočili su s. M. Elizabeta Peršić, provincijalna poglavarica; s. M. Beatrica Kvakar, predstavnica vrhovne uprave sestara milosrdnica; s. Dilecta Api, delegata rimske delegature; s. Albertina Baćak iz Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života; s. Vianeja Kustura, zamjenica vrhovne poglavarice Kćeri milosrđa; vlč. Marko Đurin, vicerektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima te brojne susestre, prijatelji i kolege studenti. Više/più…

Doktorirao fra Ivica Jurić

ivica-juric-doktoratU Rimu je 13. listopada 2016. doktorirao magistar bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja i profesor na KBF-u u Splitu fra Ivica Jurić. Na Papinskom pastoralnom institutu “Redemptor Hominis” Papinskoga lateranskog sveučilišta obranio je doktorsku tezu pod naslovom “Movimenti e ‘nuove comunita’ nelle parrocchie secondo le prospettive di ‘Redemptoris missio’; Le aggregazioni ecclesiali e il loro contributo missionario alla pastorale parrocchiale nell’Arcidiocesi di Split-Makarska (Croazia)” ili “Pokreti i nove zajednice u župama prema smjernicama ‘Redemptors missio’; Laičke skupine i njihov misionarski doprinos župnom pastoralu u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji”, pod mentorstvom prof. Paola Asolana, stekavši time akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, sa specijalizacijom u pastoralnoj teologiji. U navedenoj disertaciji dr. Jurić se bavi problematikom mjesta i uloge crkvenih laičkih pokreta i novih zajednica u župnome pastoralu općenito, a na poseban način u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Više/più…

Znanstveni kolokvij o Faustu Vrančiću u Rimu

ch7a8628U Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu u ponedjeljak, 3. listopada 2016. održan je znanstveni kolokvij o Faustu Vrančiću. Kolokvij su organizirali Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, Projekt „Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu“ (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) te Hrvatska udruga „Machinae novae“.

Na početku kolokvija rektor Zavoda preč. Bože Radoš pozdravio je sve sudionike i goste, među njima dvojicu veleposlanika Republike Hrvatske: Nevena Pelicarića (pri Svetoj Stolici) i Damira Grubišu (pri Talijanskoj Republici). Rekao je kako je Zavod rado prihvatio inicijativu da Zavod bude suorganizator znanstvenoga kolovija o Faustu Vrančiću povodom 400. obljetnice objavljivanja Vrančićeva djela „Machinae novae“ (Venecija 1615./1616.) i 421. obljetnice objavljivanja njegova petojezičnoga rječnika „Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum“ (Venecija, 1595.). K tomu treba pridodati i 441. obljetnicu Vrančićeva primanja u Bratovštinu sv. Jeronima u Rimu (1. siječnja 1575.), čiji je povijesni i pravni nasljednik suvremeni Zavod sv. Jeronima, istaknuo je rektor Radoš. Ovom je prigodom bio izložen treći svezak Knjige dekreta Bratovštine sv. Jeronima u kojoj je zabilježeno primanje Fausta Vrančića u Bratovštinu, a koji se čuva u Arhivu Zavoda. Više/più…

Proslava sv. Jeronima u Rimu

naslovnica-sv-jeronim-2016Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima u Rimu proslavio je u petak, 30. rujna svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika. Svečano euharistijsko slavlje u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima predvodio je novi rektor preč. Bože Radoš, uz koncelebraciju vicerektora vlč. Marka Đurina, duhovnika p. Mihálya Szentmártonija DI, te tridesetak svećenika koji su na studiju ili na službi u Rimu. Uz brojne članove hrvatske rimske zajednice – bogoslove, redovnice i studente laike – slavlju se pridružila i skupina hodočasnika iz Ozlja, drevnoga frankopanskog grada sa svojim župnikom preč. Josipom Jakovčićem. Više/più…

Doktorirao Branko Murić

branko-muric-doktoratBranko Murić, asistent na Katedri fundamentalne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obranio je 21. rujna doktorsku disertaciju na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu o temi “La rivelazione come comunicazione del fondamento ultimo” čime je stekao naslov doktora fundamentalne teologije. Ispitnoj komisiji predsjedao je, u svojstvu zamjenika dekana, prof. Luigi Michele De Palma, u svojstvu mentora prof. Giuseppe Lorizio, u svojstvu sumentora prof. Antonio Sabetta i prof. Gianluigi Pasquale te u svojstvu ispitivača prof. Riccardo Ferri i prof. Pierluigi Sguazzardo. Za doktorski rad novom je doktoru teologije dodijeljena najveća pohvala (suma cum laude). Više/più…

Znanstveni kolokvij o Faustu Vrančiću

pozivnica-400U Papinskom Hrvatskom Zavodu sv. Jeronima u Rimu u ponedjeljak 3. listopada 2016. održat će se znanstveni kolokvij o Faustu Vrančiću. Kolokvij organiziraju Papinski Hrvatski Zavod sv. Jeronima u Rimu, Projekt Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) te Hrvatska udruga Machinae novae.

Znanstveni kolokvij organizira se u svrhu obilježavanja nekoliko važnih obljetnica Fausta Vrančića. Izravni je povod 400. obljetnica objavljivanja Vrančićeva djela Machinae novae (Venecija 1615./1616.), te k tomu i 421. obljetnica objavljivanja njegova petojezičnoga rječnika Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum (Venecija, 1595.) kao i 441. obljetnica Vrančićeva primanja u Bratovštinu sv. Jeronima u Rimu (1. siječnja 1575.). Više/più…

Svetkovina sv. Jeronima 30. rujna 2016.

foto-11Hrvatska rimska zajednica proslavit će svetkovinu sv. Jeronima, nebeskog zaštitnika Papinskog hrvatskog Zavoda i Hrvatske crkve sv. Jeronima, liturgijskim slavljem u petak 30. rujna 2016. u 18.30 sati.  Koncelebriranu sv. Misu predvodi i propovijeda preč. Bože Radoš, novi rektor Zavoda i Hrvatske crkve sv. Jeronima.