Predstavljanje knjige msgr. Nikole Eterovića

 

003002

Doktorirao o. Ivan Macut OFM

macutČlan splitske franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja o. Ivan Macut obranio je 29. svibnja 2013. na teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Antonianum u Rimu, doktorsku disertaciju pod naslovom “Il pensiero ecumenico di Oscar Cullmann – Indagine sulla sua opera teologica” (“Ekumenska misao Oscara Cullmanna. Istraživanje njegova teološkog opusa“), s ukupnom ocjenom doktorskog studija Summa cum laude, te je time stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, grana ekumenska teologija. Voditelj disertacije bio je prof. Gianluigi Pasquale, a suradnici su bili prof. Fulvio Ferrario i prof. Jörg Lauster. Više/più…

Predstavljanje knjige u Papinskome hrvatskome zavodu sv. Jeronima

La presentazione del libro presso
il Pontificio Collegio Croato di San Girolamo

SCAN0336 SCAN0337

Vrhovna poglavarica s. Miroslava Bradica sa sestrama milosrdnicama pohodila Zavod i crkvu sv. Jeronima

DSCN3532U godini vjere, vrhovna poglavarica Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga časna majka Miroslava Bradica boravi u Rimu na hodočašću zajedno s pedesetak sestara svoje Družbe. U srijedu 15. svibnja 2013. sestre su pohodile Papinski hrvatski Zavod sv. Jeronima. Primio ih je rektor Zavoda Jure Bogdan koji ih je upoznao i s poviješću hrvatskih svetojeronimskih ustanova. Svetu misu za sestre, u crkvi sv. Jeronima, predvodio je i propovijedao rektor. Više/più…

Održan Susret hrvatskih rimskih studenata 12. svibnja 2013.

000DSC00238„Hrvatska rimska zajednica poglavito akademska i studentska, i ove godine, okupljeni oko Euharistijskoga stola spominjemo se dvojice istaknutih hrvatskih velikana: svetog Leopolda Bogdana Mandića, redovnika franjevca kapucina, svećenika ispovjednika i katoličkoga laika profesora bl. Ivana Merza. Obojica su, slijedeći glas Isusa Dobroga Pastira, ostavili duboki trag i uspomene ispisane vjerom u Krista Spasitelja – življenim evanđeljem u sredinama gdje su djelovali“ – rekao je msgr. Jure Bogdan u pozdravnoj riječi okupljenim vjernicima u nedjelju 12. svibnja ove godine u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima. Svečanu sv. misu u prigodi ovogodišnjeg proljetnoga susreta hrvatskih rimskih studenata predvodio je Hrvoje Damiš, svećenik Varaždinske biskupije, germaničar, student fundamentalne teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Uz rektora Zavoda msgr. Juru Bogdana, don Stanka Lasića župnika stolne crkve u Dubrovniku koncelebriralo je još četrdeset svećenika većinom studenata iz Zavoda sv. Jeronima i ostalih rimskih crkvenih Zavoda i Ustanova. Na sv. misi su bili veleposlanici pri Svetoj Stolici Filip Vučak (Republika Hrvatska) i Slavica Karačić (Bosna i Hercegovina). Kod oltara su posluživali hrvatski bogoslovi germaničari. Na misnome slavlju su bili i hodočasnici iz Dubrovnika koji su došli u Rim u prigodi obilježavanja četiristote obljetnice rođenja i 340. obljetnice smrti Stjepana Gradića, dubrovčanina, prefekta Vatikanske biblioteke. Taj ugledni dubrovački svećenik, diplomat, profesor na sveučilištu Sapienza, konzultor, akademik švedske akademije kraljice Kristine, prefekt Vatikanske knjižnice istaknuti član hrvatske svetojeronimske zajednice, pokopan je u kripti  crkve sv. Jeronima. Nakon razornog potresa u Dubrovniku 6. travnja 1667. godine jedan je od najzaslužnijih dubrovčana za obnovu grada Dubrovnika i izgradnju današnje dubrovačke stolne Crkve Velike Gospe koja je pred tri stotine godina stavljena u liturgijsku uporabu. Više/più…

Vlč. Davor Šimunec doktorirao dogmatsku teologiju

DSC09776Svećenik Zagrebačke nadbiskupije Davor Šimunec obranio je u petak 3. svibnja 2013. godine na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregorijana u Rimu doktorsku disertaciju iz dogmatske teologije, naslovljenu La concezione cristiana dell’uomo come immagine di Dio e persona nelle sfide dei processi secolarizzanti del mondo contemporaneo (Kršćanska koncepcija čovjeka kao slike Božje i osobe u izazovima sekularizacijskih procesa suvremenog svijeta), izrađenu pod vodstvom profesorice Micheline Tenace. U ispitnome povjerenstvu su, uz mentora, bili i profesori Giuseppe Bonfrate i Amoury Begasse De Dhaem. Ovom akademskom činu nazočili su doktorandova majka Dragica, msgr. Jure Bogdan, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, svećenici studenti istog Zavoda te prijatelji i gosti iz Hrvatske i Rima. Više/più…

Vlč. Boris Vulić doktorirao dogmatsku teologiju

Dr. Boris VulicSvećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Boris Vulić obranio je u ponedjeljak 29. travnja 2013. godine na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregorijana u Rimu doktorsku disertaciju iz dogmatske teologije, naslovljenu “Inconfusa e indivisa”. Un approccio antropologico alla cooperazione della Beata Vergine Maria alla salvezza (“Nepomiješana i nepodijeljena”. Antropološki pristup suradnji Blažene Djevice Marije u spasenju), izrađenu pod vodstvom profesorice Micheline Tenace. U ispitnome povjerenstvu su, uz mentora, bili i profesori Dario Vitali i Felix Körner. Ovom akademskom činu nazočili su doktorandova majka Mirjana, msgr. Jure Bogdan, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, svećenici studenti istog Zavoda te prijatelji i gosti iz Hrvatske i Rima.

Vulić u doktorskoj disertaciji razvija antropološki pristup spasenjskoj suradnji Blažene Djevice Marije, istražujući što se može – ali i što se ne može – tvrditi o Marijinoj spasenjskoj suradnji polazeći od šireg konteksta teološke antropologije u svjetlu sjedinjenoga i nepomiješanog odnosa Božjeg spasiteljskog djela i ljudskog suradničkog doprinosa. Dok neki suvremeni pokreti u Crkvi traže proglašenje dogme o suradnji Blažene Djevice Marije u spasenju, Papinska međunarodna marijanska akademija ukazuje kako je za to potrebno daljnje produbljivanje Marijine uloge i marijanskih naslova u trinitarnoj, ekleziološkoj i antropološkoj perspektivi. Ovaj poziv na istraživanje Marijine uloge u spasenjskome djelu u antropološkoj perspektivi je središnja tema Vulićeva istraživanja. Autor se u radu ponajviše oslanja na djela španjolskog teologa L. F. Ladarije i talijanskog mariologa S. De Fioresa. Bitno mjesto u radu zauzimaju i ekumenska dostignuća u obrađenim pitanjima. Više/più…

Proljetni susret hrvatskih rimskih studenata 12. svibnja 2013.

Prigodom proslave blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića franjevca kapucina i bl. Ivana  Merza istaknutog katoličkog laika profesora, održat će se u Rimu, u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima, u nedjelju 12. svibnja 2013., proljetni susret hrvatskih rimskih studenata. Sv. misu s početkom u 18.00 sati predvodi i propovijeda vlč. Hrvoje DAMIŠ, svećenik Varaždinske biskupije, student fundamentalne teologije na Papinskome sveučilištu Gregoriana i član Papinskoga Zavoda Germanicum – Hungaricum. Svi prisutni svećenici mogu koncelebrirati.

Jure Bogdan, rektor

Biskupi msgr. Ratko Perić i msgr. Dražen Kutleša slavili sv. misu u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu

000020130428_181501Na petu uskrsnu nedjelju, 28. travnja 2013., slavili su sv. misu u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu, biskupi msgr. Ratko Perić i msgr. Dražen Kutleša. S njima je koncelebriralo više hrvatskih svećenika. Uz hrvatske vjernike iz Rima na sv. misi su sudjelovali i hodočasnici djelatnici Hrvatskih šuma iz Bjelovara i Požege. Svetu Misu je predvodio i propovijedao msgr. Ratko Perić.

Tumačeći svetopisamska nedjeljna čitanja, biskup Perić je uprizorio evengelizacijsko djelovanje i pastirsku skrb sv. Pavla i sv. Barnabe u prvim kršćanskim zajednicama u Listri, Ikoniju, Pizidiji, Pamfiliji, Pergi i Antiohiji te govorio o povezanosti sv. Pavla, sv. Barnabe, sv. Marka i sv. Petra. Sv. Luka u Djelima apostolskim svjedoči kako su sv. Pavao i sv. Barnaba «učvršćivali duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje». Više/più…

Msgr. Đuro Hranić novi Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit ex-alumnus Zavoda sv. Jeronima

dhSveti Otac Papa Franjo prihvatio je 18. travnja 2013. godine odreknuće mons. Marina Srakića od službe pastoralnog upravljanja Đakovačko-osječkom nadbiskupijom, u skladu s kanonom 401 § 1 Zakonika kanonskog prava. Istoga dana imenovao je nadbiskupom metropolitom đakovačko-osječkim msgr. Đuru Hranića, dotad pomoćnog biskupa u Đakovu i naslovnoga biskupa Gaudiabe.
Novi nadbiskup metropolit iz mjesta Cerić u župi Nuštar, sin je pok. Stjepana Hranića i Eve rođ. Marković. Rodio se u Vinkovcima, 20. ožujka 1961. Osnovnu školu pohađao je u Ceriću (1967.-1971.) i Nuštru (1971.-1975.). Srednju školu pohađao je u Osijeku (1975.-1977.) i u «Biskupskoj gimnaziji J.J. Strossmayer» u Đakovu (1977.-1979.). Maturirao je u Đakovu. Vojni rok služio je u Prištini i Prizrenu od travnja 1982. do svibnja 1983. Filozofsko-teološki studij završio je u Đakovu (1979.-1986.). Za svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije zaredio ga je u Đakovu biskup Ćiril Kos 29. lipnja 1986. Od 1986. do 1987. bio je kapelanom u župi Presvetog Imena Marijina u Osijeku III. Kroz tu godinu obnašao je i službu tajnika Instituta za teološku kulturu laika sa sjedištem u župskim prostorima gore spomenute župe. U jesen 1987. biskup msgr. Ćiril Kos poslao je Đuru Hranića na poslijediplomski studij u Rim. U vrijeme rimskih studija boravio je u Zavodu sv. Jeronima od 1987.-1993. Studirao je dogmatsku teologiju na Papinskome sveučilištu Gregoriana. Magistrirao je 15. lipnja 1989. Naslov magistarske radnje: La teologia del corpo nelle catechesi di Giovanni Paolo II. Doktori¬rao je 1. lipnja 1993. Naslov teze: L’uomo immagine di Dio nell’insegna¬mento di Giovanni Paolo II (1978-1988). Moderator Hranićeve doktorske radnje bio je isusovac prof. Luis F. Ladaria, danas nadbiskup i tajnik Kongregacije za nauk vjere. Za vrijeme studija na Gregoriani Hranić je paralelno pohađao kroz tri godine 1989.-1992. «U.C.I.P.E.M. Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali. Scuola di Formazione per Consulenti Familiari Psicologi e Operatori di Consultorio. Consultorio ‘La Famiglia’». Na kraju je primio diplomu Obiteljskog savjetnika. Kroz dvije godine bio je bibliotekarom zavodske knjižnice sv. Jeronima. Više/più…