Kardinal Josip Bozanić predvodio u Rimu slavlje za blagdan sv. Ćirila i Metoda

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodio je u Rimu proslavu blagdana sv. Ćirila i Metoda koji se prema rimskome običaju slavi 14. veljače, na dan kada je 869. godine sv. Ćiril preminuo upravo u Vječnom Gradu. Na svečanom euharistijskom slavlju u Bazilici Sv. Klementa, gdje je pokopan sv. Ćiril, koncelebrirali su msgr. Giampiero Gloder, predsjednik Papinske crkvene akademije, msgr. Marin Srakić, đakovačko-osječki nadbiskup u miru, te osamdesetak svećenika. Proslavi su nazočili i diplomatski predstavnici različitih slavenskih država u Rimu, među njima Neven Pelicarić, veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, i Josip Gelo, veleposlanik Bosne i Hercegovine pri Svetoj Stolici

Svake godine jedan od četiri papinska slavenska zavoda (češki, hrvatski, slovački i slovenski) organizira proslavu; ove je godine ta časna obveza pripala Papinskome hrvatskom zavodu sv. Jeronima. Stoga je na početku euharistijskoga slavlja rektor preč. Bože Radoš izrazio svoju radost što ove godine, točno na 1150. obljetnicu preminuća sv. Ćirila, može pozdraviti sve nazočne na ovoj proslavi, osobito Kardinala, dvojicu nadbiskupa, djelatnike raznih rimskih dikasterija te članove diplomatskoga zbora pri Svetoj Stolici i Talijanskoj Republici čije zemlje imaju posebne veze sa Slavenskim Apostolima.

Više/più…

Kardinal Angelo Comastri predvodio slavlje Stepinčeva u Rimu

Hrvatska rimska zajednica proslavila je blagdan blaženoga Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika, u subotu, 9. veljače 2019. u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu, svečanim euharistijskim slavljem koje je predvodio kardinal Angelo Comastri, generalni vikar Njegove Svetosti za Vatikanski Grad i nadsvećenik Papinske Bazilike Sv. Petra. Koncelebrirali su apostolski nuncij nadbiskup Francisco-Javier Lozano, i šezdesetak svećenika, među kojima su bili, uz poglavare i studente Zavoda, rektori i predstavnici drugih papinskih zavoda i rimskih dikasterija te hrvatski svećenici i redovnici koji su na studiju ili službi u Rimu.

Više/più…

Omelia card. Comastri 9 febbraio 2019

Pontificio Collegio Croato

 

Santa Messa  in memoria

del Beato Card. Luigi Stepinac

 

9 febbraio 2019

 

________  .  ________

 

1) Per ricordare il grande insegnamento che ci viene dalla vita del Cardinale Luigi Stepinac, parto da una osservazione di Origene.

Origene è stato un grande personaggio del terzo secolo cristiano: nacque ad Alessandria di Egitto nel 185 e qui morì nel 251 in seguito alle torture subite durante la terribile persecuzione di Decio. Anche il padre di Origene, di nome Leonida, affrontò la persecuzione e morì martire ad Alessandria durante il regno di Settimio Severo. Ricordando quei tempi eroici, Origene scrive: “Allora si era veramente fedeli (e sottolinea questa parola: fedeli!), quando, nella Chiesa il martirio era esperienza quotidiana; quando al ritorno dai cimiteri dove avevamo accompagnato i corpi dei martiri, rientravamo nella nostra assemblea per pregare e commentare l’eroismo dei martiri; quando tutta la Chiesa era là, irremovibile nella fede. Allora i fedeli erano certamente poco numerosi, ma erano veramente fedeli e camminavano nella via che conduce alla Vita” (Omelia su Geremia).

Queste parole di Origene si applicano perfettamente alla vita del Cardinale Stepinac. Per il Capodanno del 1938 così scrisse ai suoi sacerdoti: Više/più…

Homilija kard. Comastri 9. veljače 2019.

HOMILIJA

 

Angelo kard. Comastri

Generalni vikar Njegove Svetosti za Vatikanski Grad

Nadsvećenik Papinske Bazilike Sv. Petra

 

Povodom liturgijskog spomena blaženog Alojzija Stepinca

9. veljače 2019., 18:00 sati

Papinski Hrvatski Zavod Svetog Jeronima

 

 

            1) Život kardinala Alojzija Stepinca pruža nam veliku pouku koju ćemo dozvati u pamet polazeći od jednog Origenovog zapažanja.

            Origen bio je znamenita osobnost trećega stoljeća kršćanstva: rođen je u Aleksandriji Egipatskoj 185. godine, gdje je i umro 251. godine nakon pretrpljenih mučenja tijekom stravičnoga Decijeva progona. Origenov je otac, po imenu Leonida, također podnio progone i umro kao mučenik u Aleksandriji za carevanja Septimija Severa. Sjećajući se tih junačkih vremena, Origen piše: „Tada se doista bivalo vjernicima (i naglašava ovu riječ: vjernicima!) kada je u Crkvi mučeništvo bilo svakodnevno iskustvo; kada smo se po povratku s groblja, na koja smo ispratili tjelesa mučenika, ponovno sastali u našim zborovima na molitvu i osvrnuli se na junaštvo mučenika; kada je cijela Crkva bila ondje, nepokolebljiva u vjeri. Tada su vjernici bili zasigurno malobrojni, no bili su uistinu vjernici, hodeći putem koji vodi u Život“ (Iz Homilije na Knjigu proroka Jeremije).

            Ove se Origenove riječi savršeno primjenjuju na život kardinala Stepinca. Prigodom Nove godine 1938., ovako je pisao svojim svećenicima: „Poznajem poteškoće našega pastoralnog klera. Njegove poteškoće bit će i moje poteškoće. Zajedno ćemo trpjeti i zajedno se radovati, da budemo jedno srce i jedna duša (…). Neka Vas dakle nijedna poteškoća ne slomi, već naprotiv neka Vas sve više jača (…). Braćo svećenici (…) zbijmo naše svećeničke redove! Ni za čim naši protivnici toliko ne teže kao za tim da razbiju naše redove (…). Nastojmo mi, da podupremo jedan drugoga, gdjegod možemo, jer ćemo onda i kraj prorijeđenih naših svećeničkih redova biti neosvojiva tvrđava.“ Koliko su aktualne ove riječi! Više/più…

Mons. Ante Jozić novi nadbiskup i nuncij u Obali Bjelokosti

Papa Franjo imenovao je 2. veljače nadbiskupom i apostolskim nuncijem u Obali Bjelokosti svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Antu Jozića.

Mons. Jozić rođen je 16. siječnja 1967. godine u Trilju. Osnovnu školu završio je u Trilju, sjemenište i bogosloviju pohađao je u Splitu. Za svećenika je zaređen 28. lipnja 1992. godine po rukama nadbiskupa Ante Jurića. Mons. Jozić tri godine je službovao kao kapelan u Makarskoj (1992.-1995.), potom ga je nadbiskup poslao na studij u Rim (1995.-1999.). U diplomatsku službu Svete Stolice ušao je 1999. godine. Djelovao je u apostolskim nuncijaturama u Indiji, Ruskoj Federaciji i Filipinima.

Poznaje talijanski, španjolski, engleski, francuski, portugalski, njemački, ruski, kineski i poljski jezik.

 

Kardinal Angelo Comastri predvodi slavlje Stepinčeva u Rimu

Blagdan blaženog Alojzija Stepinca mučenika, proslavit će se u Hrvatskoj crkvi svetog Jeronima u Rimu u subotu, 9. veljače 2019. godine, euharistijskim slavljem u 18,00 sati. Svečanu sv. misu predvodit će i propovijedati kardinal Angelo Comastri, nadsvećenik Bazilike sv. Petra u Vatikanu.

Nella memoria liturgica del Beato martire Alojzije Stepinac, Cardinale Arcivescovo di Zagreb (8.V.1898 – 10.II.1960), l’eminentissimo e reverendissimo signore Angelo Card. Comastri, Arciprete della Basilica Papale di san Pietro in Vaticano e Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano presiederà la concelebrazione eucaristica in occasione del 59° anniversario del transito al cielo e 21 anni dalla beatificazione dell’insigne pastore della Chiesa Croata sabato 9 febbraio 2019, alle ore 18.00 nella Chiesa di San Girolamo dei Croati, Via Ripetta (Angolo via Tomacelli) – Roma.

 

Kardinal Bozanić predvodi misno slavlje za blagdan sv. Ćirila i Metoda u bazilici sv. Klementa u Rimu

U četvrtak, 14. veljače 2019., u rimskoj bazilici sv. Klementa (Via di San Giovanni in Laterano ili Piazza San Clemente), slavi se blagdan svete braće Ćirila i Metoda, slavenskih apostola i zaštitnika Europe. Ove godine, sukladno tradiciji po kojoj se u organizaciji slavlja izmjenjuju četiri papinska slavenska zavoda (hrvatski, češki, slovački i slovenski), slavlje organizira Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima. Misno slavlje na talijanskome jeziku u bazilici sv. Klementa započinje u 18.30 sati. Svetu misu predvodi kard. Josip Bozanić, nadbiskup i metropolita zagrebački. Svi svećenici mogu koncelebrirati (u ruhu bijele boje). Nakon sv. Mise slijedi silazak u donju baziliku i molitva kod groba sv. Ćirila.

 

Doktorirao vlč. Josip Knežević

Na Patrističkom institutu Augustinianumu u Rimu koji djeluje pri Papinskom lateranskom sveučilištu, 24. siječnja svoju doktorsku disertaciju uspješno je obranio vlč. Josip Knežević, rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa.

Radnju pod naslovom Neokalcedonizam Leoncija Jeruzalemskog. Dodatak kalcedonsokoj kristologiji uradio je pod vodstvom prof. Carla dell’Ossa, a sastoji se od dva osnovna dijela. Prvi dio nosi naslov Prijelaz od kalcedonizma na neokalcedonizam u kojem je najprije prikazan kristološki razvoj do Kalcedona (451.) – naznačujući pojedine važne točke kao što su terminološko pitanje i kristološke kontroverze između Efeza (431.) i Kalcedona (451.) – preko kristoloških rasprava V. i VI. stoljeća zajedno s podjelama između protivnika i pobornika kalcedonske kristologije, te služi kao prikaz kontinuiteta između kalcedonske kristologije i neokalcedonizma Leoncija Jeruzalemskog. Više/più…

Doktorirao vlč. Petar Popović

Vlč. Petar Popović, svećenik Porečke i Pulske biskupije, dana 18. siječnja 2019. stekao je naslov doktora kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Sveti Križ u Rimu obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravna domena naravnog zakona: pogled pravnog realizma Michela Villeya i Javiera Hervade na suvremene filozofsko-pravne perspektive sjecišta moralnosti i prava“. Komisija za obranu doktorske disertacije bila je u sastavu Dr. Carlos José Errázuriz (mentor), Dr. Eduardo Baura, Dr. Fernando Puig, Dr. Jean-Pierre Schouppe, te Dr. Robert A. Gahl. Obrani su prisustvovali prof. Luis Navarro, rektor Papinskog sveučilišta Svetog Križa, preč. Bože Radoš, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima, svećenici studenti istoga Zavoda te drugih rimskih Zavoda, don Piergiorgio De Angelis, rektor Biskupijsko-misijskog sjemeništa “Redemptoris mater” iz Pule te roditelji i prijatelji novoga doktora znanosti.

Više/più…

RASPORED SV. MISA U HRVATSKOJ CRKVI SV. JERONIMA OD NEDJELJE 23. PROSINCA 2018. DO NEDJELJE 6. SIJEČNJA 2019.

ORARI DELLE SANTE MESSE NELLA CHIESA DI SAN GIROLAMO DEI CROATI DA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 A DOMENICA 6 GENNAIO 2019

 

23 dicembre 2018, DOMENICA, IV di Avvento. Sante messe: 9.30 (hrvatski – croato); 10.30 (italiano); 11.30 (italiano); 12,15 (italiano); 18.00 (hrvatski – croato);

24 dicembre 2018, Lunedì, Santa messa: 8.00 (italiano);

25 dicembre 2018, MARTEDÌ, NATALE – BOŽIĆ. Sante messe: Messa di mezzanotte – Polnoćka (croato-hrvatski); 10.30 (italiano); 11.30 (italiano); 12,15 (italiano); 18.00 (hrvatski-croato);

26 dicembre 2018, Mercoledì, Santo Stefano, primo martire. Sante messe: 9.30 (hrvatski – croato); 18.30 (italiano);

27 dicembre 2018, Giovedì, San Giovanni, apostolo ed evangelista. Sante messe: 8.00 (italiano); 18.30 (italiano);

28 dicembre 2018, Venerdì, Santi Innocenti, martiri. Sante messe: 8.00 (italiano); 18.30 (italiano);

29 dicembre 2018, Sabato, Quinto giorno fra l’ottava di Natale. Sante messe: 8.00 (italiano); 18.30 (italiano);

30 dicembre 2018, DOMENICA, SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE Sante messe: 10.30 (italiano); 11.30 (italiano); 12,15 (italiano); 18.00 (hrvatski – croato);

31 dicembre 2018, Lunedì, San Silvestro I, papa. Sante messe: 8.00 (italiano); 18.30 (Ringraziamento di Fine anno, italiano);

1 gennaio 2019, MARTEDÌ, MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO, GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, CAPODANNO. Sante messe: 10.30 (italiano); 11.30 (italiano); 12,15 (italiano); 18.00 (hrvatski – croato);

2 gennaio 2019, Mercoledì, Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa, Sante messe: 8.00 (italiano); 18.30 (italiano);

3 gennaio 2019, Giovedì, Sante messe: 8.00 (italiano); 18.30 (italiano);

4 gennaio 2019, Venerdì, Sante messe: 8.00 (italiano); 18.30 (italiano);

5 gennaio 2019, Sabato, Sante messe: 8.00 (italiano); 18.30 (italiano);

6 gennaio 2019, DOMENICA, EPIFANIA DEL SIGNORE. GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA. Sante messe: 9.30 (hrvatski – croato); 10.30 (italiano); 11.30 (italiano); 12,15 (italiano); 18.00 (hrvatski – croato);

Za vrijeme svetih misa u nedjelju i na svetkovine, a ostale dane kroz tjedan prije večernje svete mise se ispovijeda na hrvatskome i talijanskome jeziku.

Moguće je slaviti svetu Misu na hrvatskome jeziku u terminima talijanskih sv. misa ili u neko drugo vrijeme, uz prethodni dogovor s Upravom crkve i zavoda sv. Jeronima.

Nel corso delle sante messe delle solennità e delle domeniche nonché nei giorni feriali prima delle messe serali è possibile accedere al sacramento della confessione in lingua croata e italiana.

E’ possibile celebrare la santa messa in lingua croata negli orari delle messe in lingua italiana o in un altro orario, previo accordo con l’Amministrazione della Chiesa e del Collegio.