Vlč. Mario Tomljanović postigao doktorat s područja duhovne teologije

mario (1)Svećenik Riječke nadbiskupije vlč. Mario Tomljanović obranio je 30. svibnja 2014. na Institutu za duhovnost Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu doktorsku disertaciju iz teologije. Doktorsku tezu na temu «Dalla crisi di identità sacerdotale verso la spiritualità sacerdotale diocesana rinnovata – alla luce del magistero della Chiesa dall’esortazione Pastores dabo vobis fino al 2012» („Od krize svećeničkog identiteta prema obnovljenoj duhovnosti dijecezanskih svećenika – u svijetlu Učiteljstva Crkve od pobudnice Pastores dabo vobis do 2012“), radio je pod vodstvom profesora Jaimea Emilia Gonzaleza Magañe, DI.

U svome radu Tomljanović se bavi pitanjem odnosa krize identiteta i duhovnosti dijecezanskih svećenika. Doktorska dizertacija podijeljena je u četiri dijela. U prvom dijelu Tomljanović istražuje razloge krize identiteta svećenika, u drugome dijelu analizira misao pape Ivana Pavla II polazeći od apostolske pobudnice Pastores dabo vobis do njegove smrti 2005. godine. Na to se dovezuje treći dio u kojem se analizira misao pape Benedikta XVI u dokumentima izdanim do 2012. godine. U završnom dijelu vlč. Mario iznosi rezultate ankete provedene među svećenicima koji su u službi u Riječkoj nadbiskupiji na temelju kojih predlaže smjernice za obnovljenu duhovnost dijecezanskih svećenika. Tomljanović u svom radu dolazi do zaključka da zalaganje svećenika u služenju svome narodu treba biti oblikovano po uzoru na Krista, kojeg služenje čovječanstvu dostiže vrhunac svoga izražaja u potpunom predanju sebe u poniznosti i ljubavi prema Crkvi.

U ispitnome povjerenstvu na obrani doktorata bili su profesori s Instituta: p. Anton Witwer DI (predsjednik), p. Jaime Emilio Gonzaleza Magaña DI (moderator) i don Fabrizio Pieri. Uz njih, ovom svečanom akademskom činu nazočili su njegovi roditelji, msgr. Emil Svažić generalni vikar Riječke nadbiskupije, članovi Papinskog zavoda Germanicum et Hungaricum predvođeni rektorom p. Benediktom Lautenbacherom DI, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima msgr. Jure Bogdan, svećenik Riječke nadbiskupije vlč. Mario Gerić, svećenik Gospićke biskupije vlč. Richard Pavlić, te ostali prijatelji iz Rima.

Mario Tomljanović rođen je u Rijeci 1982. godine. Boraveći u Rimskome velikome sjemeništu na Lateranu, te studijem filozofije u Rimu na Papinskome lateranskome sveučilištu od 2003. do 2005. godine, započinje svoju bogoslovsku formaciju. Studij teologije završio je na Papinskom sveučilištu Gregoriana, boraveći u Papinskom zavoda Germanicum et Hungaricum. Za svećenika je zaređen 30. svibnja 2009. godine u Rijeci, nakon čega na Papinskom sveučilištu Gregoriana studira svećeničku formaciju. U lipnju 2011., pod vodstvom profesora Jaimea Emilia Gonzaleza Magañe, završava magistarski rad na temu «L’importanza del periodo propedeutico -Una proposta formativa per il seminario diocesano di Rijeka – Croazia» (Važnost propedeutskog razdoblja – Odgojni prijedlog za Biskupsko bogoslovno sjemenište u Rijeci u Hrvatskoj). Od rujna 2005. do prosinca 2013. bio je pitomac Papinskog Zavoda Germanicum-Hungaricum. Vlč. Mario Tomljanović trenutno vrši službu župnog vikara u župi sv. Jurja mučenika u Lovranu.