Vlč. Josip Bošnjaković doktorirao psihologiju

Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Josip Bošnjaković obranio je 25. lipnja 2012. na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu doktorsku disertaciju iz područja psihologije. Doktorsku radnju na temu Gli stati dell’Io Sé degli adolescenti cresciuti  in condizioni di pace, belliche e postbelliche. Ricerca empirica tra adolescenti croati. (Stanja Ja (Ego stanja sebe) adolescenata odraslih u okolnostima mira, rata i poraća. Empirijsko istraživanje među hrvatskim adolescentima) izradio je pod vodstvom prof. Zbigniewa Formelle. U komisiji na obrani doktorata bili su profesori: Zbigniew Formella (moderator), Carla de Nitto (drugi moderator), Jože Bajzek, Jaroslaw Rochowiak i predsjednik komisije Carlo Nanni, rektor sveučilišta.

U svom radu doktorant je istraživao kako adolescenti (18-godišnjaci i 19-godišnjaci) Vukovarsko-srijemske i Istarske županije promatraju sami sebe na psihološkoj razini te je usporedio rezultate između adolescenata navedenih županija. Istraživanje je proveo među 200 adolescenata u gradovima Vukovar i Ilok te 248 u gradovima Poreč i Pazin u veljači i ožujku 2011. godine. Teoretski pristup istraživanju je Socio-kognitivna transakcijska analiza. U prvom poglavlju razradio je povijesno-sociološki kontekst rata i poraća na području Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na Vukovarsko-srijemsku županiju, navodeći istraživanja koja su već provođena među mladima spomenute županije za vrijeme rata i poraća. Obradio je i psihološko-sociološku problematiku prognanika i izbjeglica. U drugom poglavlju iznio je značajke naturalističkog pristupa današnjeg društva, osvrćući se na poseban način na psiho-socio-kognitivni razvoj adolescenata u obitelji, među vršnjacima i društvu. Iznio je također značaj sjećanja i oprosta u ljudskom životu. U trećem i četvrtom poglavlju razradio je teoretske pristupe koje je primijenio u istraživanju, među kojima Strukturalna analiza međuljudskog ponašanja, klasična Transakcijska analiza i Socio-kognitivna transakcijska analiza. Tijek istraživanja među kojima su definicija problematike koju istražuje, predmet i objekt istraživanja, pet hipoteza, instrumenti i metodologija istraživanja predstavio je u petom poglavlju. Analizu podataka kao i razradu istih opisao je u šestom poglavlju, uspoređujući adolescente Vukovarsko-srijemske županije s adolescentima Istarske županije, kako danas promatraju sami sebe te u čemu se očituju razlike, koje hipoteze su potvrđene, a koje odbačene. Na temelju analize i razrade podataka u posljednja dva poglavlja, Bošnjaković je u sedmom poglavlju predložio gdje i kako je potrebno intervenirati među mladima Vukovarsko-srijemske županije kako bi rasli u dobrohotnoj percepciji samih sebe. U osmom poglavlju iznio je prijedlog konkretnog psiho-edukativnog projekta u kojem bi bili uključeni mladi iz obje županije među kojima je provedeno istraživanje.

Josip Bošnjaković iz Bapske, općina Ilok, rođen je u Vukovaru 1978. Završivši Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu i prve dvije godine kao student laik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, stupio je u Bogoslovno sjemenište u Đakovu, gdje nastavlja filozofsko-teološki studij. Diplomirao je 2002. godine. U lipnju 2003. đakovačko-osječki nadbiskup Marin Srakić zaredio ga je za svećenika. Nakon ređenja obnašao je službu tajnika Biskupskog ordinarijata u Đakovu. Godine 2004. upisuje u Rimu dodiplomski studij iz psihologije odgoja na Papinskom salezijanskom sveučilištu. Diplomirao je 2007. a magistrirao 2008. Naslov Bošnjakovićeve magistarske radnje je La Vita come apertura incondizionata (unbedingte Offenheit) nel pensiero di Karl T. Jaspers e Viktor E. Frankl. Usporedno s doktorskim studijem iz psihologije, upisuje na istom sveučilištu u jesen 2008. Višu školu iz specijalizacije za kliničku psihologiju. Od 2004. do 2011. godine boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu svetog Jeronima u Rimu, a od jeseni 2011. do lipnja 2012. godine u Papinskom češkom zavodu sv. Ivana Nepomuka, također u Rimu.