Vlč. Jakov Rađa obranio doktorsku disertaciju

Vlč. Jakov Rađa, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, obranio je u petak 22. veljače 2019. godine na Papinskom Sveučilištu Gregoriana doktorski rad iz teologije. Doktorski rad nosi naslov „Ekleziološki, kristološki i antropološki korijeni teološkog istraživanja Jacquesa Dupuisa. Rasprava i perspektive“ a izrađen je pod vodstvom prof. dr. Micheline Tenace. U ispitnome povjerenstvu sudjelovali su p. Nicolas Steeves SJ, predsjednik povjerenstva; p. Ferenc Patsch, SJ, predstojnik odsjeka za Fundamentalnu teologiju Teološkog fakulteta na Papinskom Sveučilištu Gregoriana i prof. dr. Michelina Tenace, profesorica istom Sveučilištu i konzultorica u Kongregaciji za nauk vjere. Obrani su, uz roditelje i rodbinu doktoranda, prisustvovali rektor Zavoda Capranica mons. Ermenegildo Manicardi, vicerektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima vlč. Marko Đurin te svećenici studenti iz oba Zavoda.

Doktorski rad, izrađen na talijanskom jeziku („Le radici ecclesiologiche, cristologiche e antropologiche della ricerca teologica di Jacques Dupuis. Dibattito e prospettive“), podijeljen je u tri poglavlja. U prvom poglavlju obrađuje se teološka rasprava i prijepori između isusovačkog teologa Jacquesa Dupuisa i Kongregacije za nauk vjere kao osnova za dublju analizu Dupuisove teologije. U drugom poglavlju, kroz analizu teološkog opusa nastalog od početka Dupuisove akademske karijere u Indiji, dr. Rađa obrađuje ekleziološke i kristološke korijene teološke misli  belgijskog isusovca. Treće poglavlje posvećeno je ishodištu teološke misli Jacquesa Dupuisa koje se nalazi u njegovoj antropologiji.

Doktorski rad vlč. Rađe donosi na vidjelo da teološka misao Jacquesa Dupuisa polazi od kristocentrične ekleziologije utjelovljene u specifični kontekst indijskog potkontinenta, dok je njegova teologija religijskog pluralizma razvijena od kristoloških postavki proizašlih iz analize kozmičke i kenotičke dimenzije događaja spasenja u Isusu Kristu. Doktorsko istraživački rad vlč. Rađe pokazuje da cjelokupna Dupuisova teologija svoje izvore ima u poimanju da su čovjek i povijest već od stvaranja pod znakom milosti, odnosno pod djelovanjem Duha Svetoga koji čini svakog čovjeka sudionikom otajstva spasenja.

Vlč. Jakov Rađa rođen je 1985. u Zagrebu, od oca Božidara i majke Vlaste r. Vukas. Nakon završene gimnazije upisuje Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao svećenički kandidat Zagrebačke nadbiskupije. Odlukom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića 2006. godine filozofsko-teološki studij nastavlja na Papinskom Sveučilištu Gregoriana kao pitomac rimskog zavoda Almo Collegio Capranica. Po završetku filozofsko-teološkog studija upisuje poslijediplomski studij (licencijat) iz fundamentalne teologije na istom Sveučilištu koji uspješno završava 2011. godine. 18. lipnja 2011. godine zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić zaredio ga je za svećenika. Kao mladomisnik preuzima službu župnog vikara u Župi sv. Josipa na Trešnjevci koju vrši do kolovoza 2014. godine kad se vraća u Rim te upisuje doktorski studij iz fundamentalne teologije na Papinskom Sveučilištu Gregoriana. U biskupiju se vraća 2015. godine te preuzima službu koordinatora Trajne formacije svećenika koju vrši godinu dana te 2016. godine preuzima službu Povjerenika za pastoral duhovnih zvanja i promotora kršćanskih poziva kao i službu izvanrednog duhovnika u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu koje vrši i danas. Od rujna 2018. godine vlč. Jakov Rađa zaposlen je kao asistent na Katoličkom Bogoslovnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za Fundamentalnu teologiju, a od kraja 2018. godine vrši i službu propovjednika u zagrebačkoj katedrali nedjeljom i blagdanima.