Vlč. Dario Paviša novi doktor kanonskog prava

NaslovnicaNa Fakultetu kanonskoga prava Papinskog lateranskog sveučilišta u Rimu u srijedu, 25. svibnja 2016. vlč. Dario Paviša, svećenik Varaždinske biskupije, rodom iz župe Kalinovac i pitomac Papinske Crkvene Akademije obranio je doktorski rad pod naslovom „Odnosi unutarnjeg prava i međunarodnog prava na primjeru Vojnog ordinarijata u Hrvatskoj“ (Relazioni tra diritto interno e diritto internazionale: Il caso dell’Ordinariato militare in Croazia) koji je izradio pod mentorstvom prof. Vincenza Buonoma te korelatora prof. Natale Loda. Obranom je moderirao prof. Antonio Iaccarino.

Radnja analizira aktualno stanje Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj u međunarodnom kontekstu, te na poseban način, odnos unutarnjeg i međunarodnog prava. Podijeljena je u četiri poglavlja koja čine jedinstvenu povijesno-pravnu analizu odnosa Republike Hrvatske i Vojnog ordinarijata. Prikazan je između ostaloga i povijesni kontekst stvaranja Republike Hrvatske 1990. godine te razvoj pregovora koji ostvaruju uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Svete Stolice.

Javnoj obrani doktorske radnje vlč. Paviše nazočili su njegovi roditelji Mato i Slavica, te sestra Danijela sa suprugom Brankom i djecom Lorenom i Antoniom, te ostala rodbina uz pedesetak hodočasnika iz rodne župe Kalinovac i drugih mjesta iz Podravine koji su došli tom prigodom na hodočašće u Rim.

Prisustvovao je, u ime varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka, generalni vikar Varaždinske biskupije mons. Ivan Godina zajedno sa preč. Mirkom Horvatićem i preč. Mariom Kopjarom. Također je nazočio predsjednik Papinske Crkvene Akademije apostolski nuncij mons. Giampiero Gloder, sa svojim suradnicima i pitomcima Akademije. Prisutan je bio i vicerektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima vlč. Marko Đurin, te hrvatski studenti i časne sestre koji se nalaze u Rimu. Na obrani disertacije bila su i dvojica profesora Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu: prof. emeritus Ivan Golub i profesor kanonskog prava preč. Matija Berljak.

Vlč. Dario Paviša rođen je u Koprivnici. Sin je oca Mate i majke Slavice rođ. Haraminec. Kršten je u župi Sv. Luke, ev. u Kalinovcu gdje je i odrastao. Nakon završene Osnovne škole Ivan Lacković Croata u Kalinovcu upisuje Srednju ekonomsku školu u Koprivnici. Nakon završene srednje škole ulazi u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu i upisuje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem diplomira 2010. godine. Za đakona je zaređen 28. studenog 2010. u varaždinskoj katedrali, a đakonsku službu vršio je u Lepoglavi. Za svećenika Varaždinske biskupije zaređen je 26. lipnja 2011. Godinu dana obavlja službu župnog vikara u Kutini i Kutinskoj Slatini u Sisačkoj biskupiji. Godine 2012. njegov ordinarij mons. Josip Mrzljak šalje ga na studij kanonskog prava na Papinsko lateransko sveučilište, te ulazi u Papinsku Crkvenu Akademiju. Na Papinskom lateranskom sveučilištu magistrirao je 24. lipnja 2015. radnjom s temom „Nastanak Hrvatske i ponovna uspostava diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom“ koju je izradio pod vodstvom prof. Vincenza Buonoma, redovitog profesora međunarodnog prava.