Vlč. Alejandro Castillo Jimenez doktor biblijske teologije

Svećenik Porečke i pulske biskupije Alejandro Castillo Jimenez obranio je 28. veljače 2012. na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu doktorsku radnju iz područja biblijske teologije pod naslovom Composizione e interpretazione di Mc. 1, 14-3,6. Il contributo dell’analisi retorica biblica (Struktura i tumačenje Mk 1, 14-3,6. Doprinos biblijske retoričke analize). Doktorsku disertaciju napisao je pod vodstvom profesora dr. Rolanda Meyneta, a obranio ju je pred ispitnim povjerenstvom u kojem su bili: profesor mentor dr. Roland Meynette te profesori dr. Jacek Onisczuk i dr. Michael Woods.

Alejandro Castillo Jimenez rođen je 28. svibnja 1975. u Cordobi, gradu na jugu Španjolske. Odrastao je u brojnoj kršćanskoj obitelji. Filozofsko-teološki studij završio je na Visokoj teološkoj školi u Puli od 1993. do 2003. godine. Kroz to vrijeme boravio je kao bogoslov u Biskupijskom sjemeništu “Redemptoris Mater” u Puli. Za đakona Porečke i pulske biskupije zaređen je u pulskoj katedrali 27. listopada 2001., a za svećenika 8. lipnja 2002. Mladu misu slavio je 9. lipnja 2002. u crkvi Sv. Silvestra u Kanfanaru. Od 26. rujna 2002. godine do 29. lipnja 2007. godine boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu te je na Papinskome sveučilištu Gregoriana studirao biblijsku teologiju. Na istom sveučilištu magistrirao je 17. veljače 2006. godine. Naslov magistarske radnje je: Yo te digo que sus muchos pecados han sido perdonados porque ha amado mucho». Análisis de Lc 7,36-50.