Svećenik Tomislav Đukez novi doktor crkvenog prava

dzukezNa Papinskom Lateranskom sveučilištu u Rimu u ponedjeljak 25. studenoga 2011. svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Tomislav Đukez, obranio je doktorat iz crkvenog prava. Doktorska teza nosi naslov “Le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Republica di Croazia e la libertà religiosa” (Diplomatski odnosi između Svete Stolice i Republike Hrvatske i vjerska sloboda). Moderator teze bio je prof. Vicenzo Buonuomo, a korelatori prof. Natale Loda i prof. Antonello Blasi.

Doktorski rad podjeljen je u četiri velika poglavlja, od kojih je prvo posvećeno povijesti Republike Hrvatske i njezinoj uskoj povezanosti sa Svetom Stolicom i rimskim Prvosvećenikom. Drugo i treće poglavlje govori o ponovnoj uspostavi hrvatske državnosti a samim tim i intenziviranju diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom te međudržavnim ugovorima između Svete Stolice i Republike Hrvatske koji su potpisani u razdoblju između 1996. i 1997. godine, dok je četvrto i posljednje poglavlje posvećeno odnosu prava kao takvoga i vjerske slobode unutar civilnoga društva i novim izazovima vezanim uz spomenuto, koji se nameću kao neminovni, posebice sada kada je Republika Hrvatska na pragu ulaska u Europsku uniju.

Sam moderator teze kao i korelatori nisu krili zadovoljstvo radom vlč. Tomislava, koncepcijom teze, metodologijom, jasnoćom i oštroumnošću u izražavanju i donošenju osobnih zaključaka i razmišljanja. Rad je unio novo svjetlo u promatranju diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Svete Stolice ali i govoru o poštivanju vjerskih sloboda u civilnom zakonodavstvu europskih naroda i država.

Novi doktor iz područja crkvenog prava vlč. Tomislav Đukez, svećenik je Đakovačko-osječke nadbiskupije, rodom iz župe Jarmina. Za svećenika je zaređen 2004. godine i iste je godine imenovan župnim vikarom u Župi svetih Petra i Pavla u Osijeku. Na studij crkvenog prava odlazi u 2007. godine u Veneciju, na Institut sv. Pija X. U Papinsku crkvenu akademiju u Rimu primljen je 2009. godine gdje se pripremao za diplomatsku službu Svete Stolice. Na sveučilištu Svetoga Križa 2010. godine završava magisterij iz crkvenog prava. Iste godine upisuje doktorat na Papinskom lateranskom sveučilištu. Uz članove hrvatske rimske zajednice svećenika i studenata na čelu s msgr. Jurom Bogdanom, rektorom Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu te predsjednika i kolega svećenika iz Papinske crkvene akademije, obrani doktorata nazočila je obitelj vlč. Tomislava, roditelji i dvojica braće, vlč. Antun Dević, župnik jarminački te vlč. Mirko Crnčan, župnik vođinački. (IKA).