Susret hrvatskih rimskih studenata – Proslava. sv. Nikole Tavelića u nedjelju 15. studenoga 2015. – Predstavljanje novih knjiga

sveti-nikola-_2_Incontro degli studenti croati di Roma – Celebrazione per la festa di san Nikola Tavelić, Domenica 15 novembre 2015
Presentazione di due recenti libri

Susret hrvatskih rimskih studenata i proslava blagdana sv. Nikole Tavelića, šibenskog franjevca mučenika, održati će se u nedjelju 15. studenoga 2015. godine u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu (Via Ripetta, angolo Via Tomacelli).

Koncelebriranu svetu misu na hrvatskome jeziku u 18.00 sati, u crkvi  sv. Jeronima, predvodi i propovijeda msgr. Marin BARIŠIĆ splitsko-makarski nadbiskup metropolit. Nakon sv. mise, slijedi u crkvi predstavljanje dviju novih knjiga objavljenih 2015. godine:

1. Pier Luigi Guiducci, Oltre la leggenda nera. Il Vaticano e la fuga dei criminali nazisti. Prefazione di p. Peter Gumpel S.I., Mursia Editore, Milano 2015. O knjizi će govoriti na talijanskome jeziku uz simultano prevođenje na hrvatski jezik autor Pier Luigi Guiducci.

2. Hrvatski rimski adresar 2015./2016. izlazi iz tiska i ove godine u izdanju Papinskog hrvatskog Zavoda sv. Jeronima.

IMG_1242Domenica 15 novembre 2015 nella Chiesa di San Girolamo dei Croati in Roma (via Ripetta, angolo Via Tomacelli) si terrà l’incontro annuale degli studenti croati di Roma nonché la celebrazione della festa di San Nikola Tavelić, martire francescano da Sebenico.

La santa messa concelebrata in lingua croata alle ore 18:00 nella Chiesa di San Girolamo sarà presieduta da mons. Marin Barisić, arcivescovo metropolita di Split-Makarska, che pronuncerà anche l’omelia. Dopo la santa messa, nella chiesa vi sarà la presentazione di due nuovi libri pubblicati recentemente.

1. Pier Luigi Guiducci, Oltre la leggenda nera. Il vaticano e la fuga dei criminali nazisti. Prefazione di p. PETER GUMPEL S.I., Mursia Editore, Milano 2015. Del libro parlerà in lingua italiana, con traduzione simultanea in croato, l’autore Pier Luigi Guiducci.

2. Hrvatski rimski adresar 2015./2016. L’indirizzario croato di Roma viene pubblicato anche quest’anno a cura del Pontificio Collegio Croato di San Girolamo.