Snježana Mališa doktorirala s područja školske pedagogije

Na Fakultetu odgojnih znanosti na Papinskome salezijanskom sveučilištu u Rimu u ponedjeljak 7. srpnja 2014. uspješno je obranila doktorat iz područja školske pedagogije stipendistica Varaždinske biskupije Snježana Mališa. Doktorsku disertaciju naslovljenu “Insegnare in un ambiente complesso: Principi e orientamenti per l’insegnamento in classe” (“Poučavanje u kompleksnom ambijentu: Principi i smjernice za poučavanje u razredu”) izradila je pod vodstvom profesora Marija Comoglija. Uz mentora, u ispitnome povjerenstvu bili su profesori: rektor sveučilišta Carlo Nanni i Sergio Melogno te tajnik sveučilišta Jaroslaw Rochowiak.

Doktorat se bavi pitanjem kompleksnosti procesa poučavanja i učenja da bi se pronašla moguća rješenja za učitelje u svakodnevnom poučavanju. Naime, zahtjevnost vremena u kojem živimo koju uglavnom definiramo kao kompleksnu, napose posljednjih desetljeća, iziskuje i drugačije načine poučavanja. Ne samo da je odgajanje i obrazovanje postalo sve zahtjevnije, nego i učenje jer iziskuje od novih generacija sposobnost rješavanja kompleksnih problema svakodnevnog života. Razvoj svijeta i društva zahtjeva od osoba razvijene različite kompetencije (fleksibilnost, kritičko promišljanje, donošenje odluka, rješavanje problema) kao i vještine za cjeloživotno učenje, sposobnost dijaloga i timskog rada, te konstruktivan suživot u globaliziranom svijetu. Stoga je uloga učitelja u formiranju novih generacija itekako važna. Kompleksnost poučavanja i učenja ne može se obuhvatiti analizirajući različite individualne kompleksne sisteme učenika (kognitivni, motivacijski, emotivni, relacijski, socijalni) u razredu uključenog u bezbroj interakcija, kao niti cjelina razreda. Interakcije učitelj-učenik, učitelj-razred, učenik i kolege u razredu stvaraju jedinstveni ambijent formiran od multidimenzionalnih sistema i njihovih međuovisnih nekontroliranih i nepredvidivih poveznica. Stoga je odlučujuća sposobnost učitelja da zna voditi situacije u razredu od trenutka do trenutka s kreativnom fleksibilnošću uvažavajući i vrednujući svakog pojedinog učenika, ali i cjelinu razreda, sa spremnošću uočavanja da li njegovi interventi imaju željeni učinak i smjer u poučavanju.

Snježana Mališa rođena je u Varaždinu. Završila je studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine. Radila je kao vjeroučiteljica, da bi je prvi varaždinski biskup Marko Culej poslao na studij u Rim na Papinsko salezijansko sveučilište, na Fakultet odgojnih znanosti, gdje je magistrirala 2003. godine. Po završetku studija vratila se u Varaždinsku biskupiju, gdje je sudjelovala u radu Ureda za pastoral mladih, Ureda za misije, Ureda za duhovna zvanja i Ureda za pastoral u medijima. Varaždinski biskup Josip Mrzljak upućuje je 2007. godine na nastavak studija u Rimu na istome fakultetu iz područja školske pedagogije.

Na činu obrane doktorata uz roditelje, članove obitelji i prijatelje bili su nazočni i rektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima mons. Jure Bogdan, rektor Međunarodnog zavoda sv. Ante u Rimu fra Siniša Balajić, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj Antun Štefan te drugi svećenici, redovnici i redovnice. (IKA).