Raspored svetih misa u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu od 27. lipnja do 24. rujna 2016.

OD 27. LIPNJA DO 24. SRPNJA 2016.
Nedjelja: 10.30 (talijanski);
Radni dan: 8.00 (talijanski);

OD 25. SRPNJA DO 31. KOLOVOZA 2016.
CRKVA ZATVORENA

OD 1. DO 24. RUJNA 2016.
Nedjelja: 10.30 (talijanski);
Radni dan: 7.30 (talijanski);

Od 25. rujna 2016. započinje redoviti raspored svetih misa.

Moguće je slaviti svetu Misu na hrvatskome jeziku u terminima talijanskih svetih misa ili u neko drugo vrijeme, uz prethodni dogovor s Upravom crkve i zavoda.