Raspored svetih misa u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu od 1. srpnja do 21. rujna 2024.

Nedjelja: 10.30 (talijanski)

Radni dan: 7.30 (talijanski)

Velika Gospa – 15. kolovoza: 10.30 (talijanski)

Od nedjelje 22. rujna 2024. započinje redoviti raspored svetih misa.