Raspored Bogoslužja u Hrvatskoj crkvi svetoga Jeronima u Rimu od nedjelje 22. rujna 2013. do 1. srpnja 2014.

ORARI DELLE SANTE MESSE NELLA CHIESA DI SAN GIROLAMO DEI CROATI

Crkva je otvorena tijekom cijele godine od 7.00-9.00 i od 17.00-19.00 (četvrtkom od 18.00-19.00) (osim u srpnju, kolovozu i prvoj polovici rujna)

NEDJELJE I SVETKOVINE:
10.30 sati – TALIJANSKI
11.30 sati – TALIJANSKI
12.15 sati – TALIJANSKI
18.00 sati – HRVATSKI

RADNI DAN:
07.00 sati – TALIJANSKI
07.30 sati – TALIJANSKI
08.00 sati – TALIJANSKI
18.30 sati – TALIJANSKI

Moguće je slaviti svetu Misu na hrvatskome jeziku u terminima talijanskih Misa ili u neko drugo vrijeme, uz prethodni dogovor s Upravom crkve i zavoda. Za vrijeme svetih misa se ispovijeda.

La chiesa è aperta durante tutto l’anno nei seguenti orari:
Lunedì-Mercoledì
7:00–9:00, 17:00–19:00
Giovedì
18:00–19:00
Venerdi-Sabato
7:00–9:00, 17:00–19:00
Domenica e solennità
10:30–13:00, 17:00–19:00

DOMENICA E GIORNI FESTIVI
10.30 – italiano
11.30 – italiano
12.15 – italiano
18.00 – croato

GIORNI FERIALI
07.00 – italiano
07.30 – italiano
08.00 – italiano
18.30 – italiano

E’ possibile celebrare la santa messa in lingua croata negli orari delle messe in lingua italiana o in un altro orario, previo accordo con l’amministrazione della Chiesa e del Collegio. Nel corso delle sante messe è possibile accedere al sacramento della confessione in lingua croata e italiana.